5 лв. от сърце

Помогни ни, за да помагаме на децата!

Има поне 5 причини да даряваш 5 лв. месечно на Национална мрежа за децата
5 причини защо с теб трябва да се борим за децата на България:

– 400 000 деца в България, които живеят в риск от бедност – 1 от 3 деца няма подходящи за сезона обувки (няма обувки за дъжда и студеното време), не може да спортува, няма книги и учебници
– България е с най-високи нива на детска смъртност в ЕС
– България е единствената страна в ЕС без Национална детска болница
– 46% от 15-годишните ученици са функционално неграмотни
– 1400 деца всяка година стават жертва на престъпления

Вече много хора ни подкрепят, но имаме нужда и от теб и твоето голямо ❤️

Национална мрежа за децата е обединение на 140 организации и граждани, които работят в полза на децата. Нашите над 10 хиляди специалисти помагат на повече от 140 хиляди деца и над 76 хиляди семейства годишно.

 

 

 

Рая Цветкова: Месечното дарителство – заедно правим повече за децата!

Иво Божков: Всеки може да подпомогне ежедневната работа за децата

Деница Димитрова: Месечното дарителство е моят начин да помогна на българските деца

Управлявай профила си в системата от Таблото за управление.

Тази страница е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по проект „Дарителството и COVID-19 за по-добри детски политики“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение Национална мрежа за децата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“ www.activecitizensfund.bg