Заедно за децата

Помогни ни, за да помагаме на децата!

С твоето дарение Национална мрежа за децата ще продължи да се бори за по-добри закони и работещи институции, така че:

  • всички деца да имат семейство;
  • да бъдат здрави;
  • да ходят на училище;
  • да се радват на дом и закрила.

Национална мрежа за децата е обединение на 140 организации и граждани, които работят в полза на децата. Нашите над 10 хиляди специалисти помагат на повече от 140 хиляди деца и над 76 хиляди семейства годишно.

 

 

 

Рая Цветкова: Месечното дарителство – заедно правим повече за децата!

Иво Божков: Всеки може да подпомогне ежедневната работа за децата

Деница Димитрова: Месечното дарителство е моят начин да помогна на българските деца

Управлявай профила си в системата от Таблото за управление.

Тази страница е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по проект „Дарителството и COVID-19 за по-добри детски политики“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение Национална мрежа за децата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“ www.activecitizensfund.bg