Абонирай се за бъдещето на децата

Можеш да дариш и на

банкова сметка:
BG23 UNCR 7000 1521 1505 52
Уникредит Булбанк АД

DMS DETE на 17777

Виж за какво бъдеще за децата се застъпваме ежедневно:

Борим се за качествено здравеопазване за децата

България е единствената държава в ЕС без Национална детска болница. У нас детската смъртност е най-висока в целия ЕС.

С твоето дарение продължаваме да се борим за:

 • Национална детска болница
 • истинска стратегия за детското здравеопазване, за да се знае точно от какво имат нужда децата
  и как да се направи
 • кадрова политика за изграждане на достатъчно лекари и медицински сестри и задържането им
  в България
 • фокус върху майчино и детско здраве
 • национална политика в областта на храненето
 • децата да не пушат и да не употребяват наркотици
 • здравно и сексуално образование в училище

Борим се за училища без насилие

Всяко 3-то дете в България е жертва на насилие в училище – мястото, където ги изпращаме с вярата, че са в безопасност, учат спокойно и градят бъдещето си. Заедно трябва да кажем СТОП на насилието в училище.

С твоето дарение продължаваме да се борим:

 • за работещи механизми за превенция и реакция на насилие, а не тромави и формални, както са
  сега.
 • всички педагози и персонал да работят за класни стаи с приобщаваща и толерантна среда, да
  развиват ненасилствена комуникация и социално-емоционални умения у децата.
 • да има допълнителна помощ извън училище при по-тежките случаи.

Борим се да спасим Центъра за безопасен интерет.

Това е мястото, където децата могат да потърсят и открият закрилата от опасностите, които ги дебнат онлайн. В момента държавата не осигурява дори 1 лв. от финансирането на Центъра. Съществуването му често е застрашено.

С твоето дарение продължаваме да се борим:

 • не само за физическата, но и за онлайн безопасността на децата.
 • Центърът за безопасен интернет да получи устойчиво финансиране от държавата, отговорността е тяхна.

Борим се да няма детска бедност

1/3 от децата в България живеят в риск от бедност и социално изключване. България е на второ място в Европа по дял на децата в риск от бедност.

С твоето дарение продължаваме да се борим:

 • всички деца да имат добри жилищни условия
 • всички деца да имат възможност и подкрепа, за да ходят на училище
 • семействата на деца в риск от бедност да получават помощ и подкрепа от държавата

Борим се за качествено и приобщаващо образование 

С твоето дарение се борим твоето дете и всички деца в България

 • да имат равен достъп до образование, независимо в кой регион на България живеят и какъв е
  финансовият им статус
 • да получават образование според индивидуалните си потребности
 • да получават подкрепа при срещани трудности, за да не отпадат от образователната система
 • да имат добре обучени и мотивирани преподаватели
 • да учат в спокойна и ненасилствена класна стая
 • да изчават дисциплини като дигитална и медийна грамотност и здравно образование

Дарителството за застъпничеството не е благотворителна хуманитарна помощ, а дългосрочна инвестиция в необходима обществена промяна. Стани застъпник на децата на България само с един абонамент.

Абонирай се за бъдещето на децата. 

Виктория Ал Маджали: България може да бъде едно чудесно място за семействата и децата!

Георги Еленков: Всяка година помощта на организациите членовена НМД достига до 200, 000 деца в цялата страна!

София Картулева: Подкрепям НМД в борбата всяко дете да получи равни права и възможности!