Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 379, 21-29 юни 2018 г.
Национална мрежа за децата
Отворено писмо на Национална мрежа за децата: замерването с оставки не помага на семействата на децата с увреждания!
22 юни 2018
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Национална мрежа за децата проведе среща с представители на сектор „Детска престъпност“ в МВР
Национална мрежа за децата проведе среща с представители на сектор „Детска престъпност“ в МВР
27 юни 2018
Доклад „Изграждане на национална система за ранна детска интервенция в България“
Доклад „Изграждане на национална система за ранна детска интервенция в България“
26 юни 2018
Здравната комисия отхвърли предложението за връщане на пушенето в заведенията
Здравната комисия отхвърли предложението за връщане на пушенето в заведенията
26 юни 2018
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Фондация „За Нашите Деца“ и Международен женски клуб с общ проект „По-добър живот за дете в нужда“
Фондация „За Нашите Деца“ и Международен женски клуб с общ проект „По-добър живот за дете в нужда“
28 юни 2018
Сътрудничеството между НПО и бизнес вече ще се изучава от студенти
Сътрудничеството между НПО и бизнес вече ще се изучава от студенти
27 юни 2018
Варна първа по ранната детска интервенция като социална услуга
Варна първа по ранната детска интервенция като социална услуга
27 юни 2018
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Повече пари за хората с увреждания ще има най-рано догодина
Повече пари за хората с увреждания ще има най-рано догодина
28 юни 2018
Правителството осигури имоти за центрове за деца с увреждания във Варна
Правителството осигури имоти за центрове за деца с увреждания във Варна
28 юни 2018
47 600 учители ще оценяват проектите на учебници
47 600 учители ще оценяват проектите на учебници
27 юни 2018
Родителите на ученик с над 130 неизвинени отсъствия могат да бъдат докладвани на социалните служби
Родителите на ученик с над 130 неизвинени отсъствия могат да бъдат докладвани на социалните служби
26 юни 2018
Намаляват реимунизациите от задължителния имунизационен календар
Намаляват реимунизациите от задължителния имунизационен календар
26 юни 2018
Министър Вълчев: Децата да влязат в предприятията още в 5 клас
Министър Вълчев: Децата да влязат в предприятията още в 5 клас
25 юни 2018
Без бял хляб в детските градини
Без бял хляб в детските градини
25 юни 2018
Синдикалист: Да се преосмисли нуждата от матурите след 4 клас
Синдикалист: Да се преосмисли нуждата от матурите след 4 клас
25 юни 2018
Правителството отпусна допълнително пари за учебници и учители
Правителството отпусна допълнително пари за учебници и учители
22 юни 2018
Министрите обявиха списък със защитени специалности
Министрите обявиха списък със защитени специалности
22 юни 2018
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Що е то локомат и (ще) има ли почва в България
Що е то локомат и (ще) има ли почва в България
25 юни 2018
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Световната банка: 42% от 15-годишните българи са неграмотни, което пречи на икономиката
Световната банка: 42% от 15-годишните българи са неграмотни, което пречи на икономиката
27 юни 2018
Всеки трети ученик поне веднъж в живота си е вземал дрога
Всеки трети ученик поне веднъж в живота си е вземал дрога
26 юни 2018
1166 организации от 42 страни в защита на Конвенцията
1166 организации от 42 страни в защита на Конвенцията
25 юни 2018
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за наградата „Блокчейн за социално благо“
1 юни 2019
Покана „Социални и икономически последици от миграцията в Европа и политиките за интеграция“
14 март 2019
Разбиране на моделите за миграционна мобилност: разработване на сценарии за миграция в средносрочен и дългосрочен план
14 март 2019
H2020 Към предизвикателството на интеграцията на мигрантите чрез решения, основаващи се на ИКТ
14 март 2019
Покана за представяне на предложения за предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, и насилието срещу деца
13 ноември 2018
„Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ – Втори срок за кандидатстване
30 септември 2018
Подкрепа за транснационални проекти за укрепване на правата на лица, заподозрени или обвинени в престъпления, и на правата на жертвите на престъпления
19 септември 2018
Oбучение „Y.E.A.H.! Youth Engagement into Activism, How to?“, 4 – 10 октомври 2018, България
19 август 2018
Търсят се доброволци за GOCAMP – най-големия образователен проект в Украйна
1 август 2018
Конкурс за гражданско предприемачество на младежи 2018
31 юли 2018
Конкурс за младежко гражданско предприемачество
31 юли 2018
Конкурс за възлагане на социални услуги
23 юли 2018
Програма ROMACT: Транснационално сътрудничество и изграждане на капацитет
16 юли 2018
Конкурс за проекти „Подобряване на храненето в първите 1000 дни“
15 юли 2018
Осмо издание на програмата „Предприемачество за нестопански организации“ 2018 / 2019
15 юли 2018
Стажантска инициатива 2018
13 юли 2018
Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца-НБУ търси своя административен мениджър
10 юли 2018
Фонд за социално правосъдие на A.J.Muste Institute
9 юли 2018
Обучение: „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата“, 11 – 13 юли 2018, Карин дом, Варна
9 юли 2018
Конкурс за подкрепа на проекти за овластяване на момичета и млади жени
8 юли 2018
Фонд за регионално развитие на Грантовете на ЕЕА и Норвегия – подкрепа за трансгранични и транснационални проекти
1 юли 2018
Конкурс за набиране на проектни предложения на Младежка банка – Видин
30 юни 2018
Стаж в Офиса на Върховния комисар по човешките права на ООН 2018
30 юни 2018
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата