Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 374, 11-19 май 2018 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата настоява за преразглеждане на данъчните облекчения за хазарт и увеличаване на вноските за социално отговорно поведение
17 май 2018
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Конкурсът „Промяната – това сме ние!“ награди четири училищни проекта
Конкурсът „Промяната – това сме ние!“ награди четири училищни проекта
16 май 2018
Национална мрежа за децата участва в представяне на книга за възстановителното правосъдие
Национална мрежа за децата участва в представяне на книга за възстановителното правосъдие
16 май 2018
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обучение на тема ”Качеството на живот и как да излезем от рамките на терапията? Как децата с физически затруднения да участват в ежедневните дейности?“
Обучение на тема ”Качеството на живот и как да излезем от рамките на терапията? Как децата с физически затруднения да участват в ежедневните дейности?“
18 май 2018
Нощ на музеите в Карин дом
Нощ на музеите в Карин дом
17 май 2018
Да се разграничат децата с трудности в развитието от възрастните
Да се разграничат децата с трудности в развитието от възрастните
17 май 2018
МОН подкрепя новата инициатива на фондация „Живот със Синдром на Даун“
МОН подкрепя новата инициатива на фондация „Живот със Синдром на Даун“
16 май 2018
Граждански организации настояват държавата да изпълни ангажимента си да защити пострадалите от домашно насилие
Граждански организации настояват държавата да изпълни ангажимента си да защити пострадалите от домашно насилие
15 май 2018
Родители и деца се забавляваха на ФАМИЛАТЛОН 2018
Родители и деца се забавляваха на ФАМИЛАТЛОН 2018
14 май 2018
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Обрат: До 2021 г. ще се удвоят не учителските заплати, а парите за възнаграждения
Обрат: До 2021 г. ще се удвоят не учителските заплати, а парите за възнаграждения
18 май 2018
Държавата дава над 650 млн. лв., за да се справи с демографската криза
Държавата дава над 650 млн. лв., за да се справи с демографската криза
17 май 2018
Брюксел отблокира 8 замразени проекта в областта на образованието
Брюксел отблокира 8 замразени проекта в областта на образованието
17 май 2018
Повишават контрола при присъствието на деца на спортни мероприятия
Повишават контрола при присъствието на деца на спортни мероприятия
17 май 2018
Двойката вече няма почва в българското образование
Двойката вече няма почва в българското образование
16 май 2018
Училища вече могат да кандидатстват за ученически шкафчета
Училища вече могат да кандидатстват за ученически шкафчета
15 май 2018
Родителите на повечето от родените през 2017 г. деца нямат сключен брак
Родителите на повечето от родените през 2017 г. деца нямат сключен брак
15 май 2018
Държавата ще поема таксите за обучение в неатрактивните специалности?
Държавата ще поема таксите за обучение в неатрактивните специалности?
15 май 2018
Омбудсманът предлага създаване на национална програма за ограмотяване на ромите
Омбудсманът предлага създаване на национална програма за ограмотяване на ромите
15 май 2018
27 преподаватели бяха отличени с приза „Учител на годината“
27 преподаватели бяха отличени с приза „Учител на годината“
14 май 2018
5000 места не стигат за ясла в София
5000 места не стигат за ясла в София
14 май 2018
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
1/3 от семействата в България са агресивни и така възпитават децата си
1/3 от семействата в България са агресивни и така възпитават децата си
18 май 2018
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Гарантирането на правата и благосъстоянието на всички деца е основен приоритет в сътрудничеството между България и УНИЦЕФ
Гарантирането на правата и благосъстоянието на всички деца е основен приоритет в сътрудничеството между България и УНИЦЕФ
17 май 2018
Сърбия обвини бомбардировките на НАТО за рязкото увеличаване на болните от рак деца
Сърбия обвини бомбардировките на НАТО за рязкото увеличаване на болните от рак деца
15 май 2018
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за наградата „Блокчейн за социално благо“
1 юни 2019
Покана „Социални и икономически последици от миграцията в Европа и политиките за интеграция“
14 март 2019
Разбиране на моделите за миграционна мобилност: разработване на сценарии за миграция в средносрочен и дългосрочен план
14 март 2019
H2020 Към предизвикателството на интеграцията на мигрантите чрез решения, основаващи се на ИКТ
14 март 2019
Покана за представяне на предложения за предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, и насилието срещу деца
13 ноември 2018
Подкрепа за транснационални проекти за укрепване на правата на лица, заподозрени или обвинени в престъпления, и на правата на жертвите на престъпления
19 септември 2018
Търсят се доброволци за GOCAMP – най-големия образователен проект в Украйна
1 август 2018
Конкурс за гражданско предприемачество на младежи 2018
31 юли 2018
Конкурс за младежко гражданско предприемачество
31 юли 2018
Фонд за социално правосъдие на A.J.Muste Institute
9 юли 2018
Фонд за регионално развитие на Грантовете на ЕЕА и Норвегия – подкрепа за трансгранични и транснационални проекти
1 юли 2018
Подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС
28 юни 2018
DiscoverEU 2018 – безплатни билети за 18-годишни за да обиколят 4 страни за месец
26 юни 2018
VIDEOCAMP 2018
21 юни 2018
Грантове „Ти и Lidl за по-добър живот“ 2018
20 юни 2018
Международeн конкурс за есе за млади хора 2018
15 юни 2018
Глобална културна лидерска програма 2018, 27 октомври до 2 ноември, Амстердам, Холандия
14 юни 2018
Покана за представяне на предложения — EAC/S16/2018 Спортът като средство за интеграция и социално приобщаване на бежанците
7 юни 2018
Дългосрочно обучение за обучители по програма Еразъм + „Youth in Action Projects 2018/2019″
3 юни 2018
Конкурс за стажантска програма „Ролеви модели в ранна възраст“
1 юни 2018
EACEA/14/2018 Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации
1 юни 2018
Rights, Equality and Citizenship на ЕК: Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child – putting in place robust national or regional integrated mechanisms to support children ageing out of/leaving alternative care
31 май 2018
Младежки обмен „Recepie 4 Union“, 19 – 28 юни 2018 г., Летур, Испания
31 май 2018
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа да образование – Компонент 1“
31 май 2018
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места
28 май 2018
Национална мрежа за децата търси програмен координатор „Правосъдие”
25 май 2018
ХX Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“
24 май 2018
Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието, обучението и младежта „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката
22 май 2018
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда
21 май 2018
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата