Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 373, 04-12 май 2018 г.
Национална мрежа за децата
Националният съвет за закрила на детето се обедини около принципа за семейно – фокусиран подход при изработването на нова Стратегия за детето
10 май 2018
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Бележник 2018 беше представен в Министерство на труда и социалната политика
Бележник 2018 беше представен в Министерство на труда и социалната политика
11 май 2018
Двама български младежи участваха в международно събитие на Детския съвет на Юрочайлд
Двама български младежи участваха в международно събитие на Детския съвет на Юрочайлд
8 май 2018
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Търсят се компаниите, подкрепящи българското училище
Търсят се компаниите, подкрепящи българското училище
11 май 2018
Първи благотворителен концерт, организиран от студенти – роми
Първи благотворителен концерт, организиран от студенти – роми
11 май 2018
Фондация “П.У.Л.С.” стартира проект Личностно развитие срещу насилието
Фондация “П.У.Л.С.” стартира проект Личностно развитие срещу насилието
11 май 2018
Промис кани на уебинари за услугите Барнхаус
Промис кани на уебинари за услугите Барнхаус
9 май 2018
Полско-българска научна конференция „Правата на детето в исторически и съвременен контекст“
Полско-българска научна конференция „Правата на детето в исторически и съвременен контекст“
9 май 2018
Предстои представянето на „Малка книга за възстановителното правосъдие“ от Хауърд Зер
Предстои представянето на „Малка книга за възстановителното правосъдие“ от Хауърд Зер
8 май 2018
България е включена за първи път в Global Philanthropy Environment Index
България е включена за първи път в Global Philanthropy Environment Index
8 май 2018
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Кризисен център за пострадали от домашно насилие във всяка област
Кризисен център за пострадали от домашно насилие във всяка област
11 май 2018
„Извинителните бележки“ за учениците вече се генерират автоматично в амбулаторния лист
„Извинителните бележки“ за учениците вече се генерират автоматично в амбулаторния лист
10 май 2018
Консултират непълнолетните за рисково поведение
Консултират непълнолетните за рисково поведение
10 май 2018
Кабинетът отпусна 24 млн. лв. за работа с деца и ученици от уязвими групи
Кабинетът отпусна 24 млн. лв. за работа с деца и ученици от уязвими групи
10 май 2018
Подготвят се нови указания за осиновяване на деца
Подготвят се нови указания за осиновяване на деца
10 май 2018
Синдикат „Образование“: Политиката за дигитализация в образованието е „модерен пиар“
Синдикат „Образование“: Политиката за дигитализация в образованието е „модерен пиар“
9 май 2018
Започва националното външно оценяване за четвъртокласниците
Започва националното външно оценяване за четвъртокласниците
9 май 2018
Мая Манолова внесе законови промени за защита правата на децата сираци
Мая Манолова внесе законови промени за защита правата на децата сираци
8 май 2018
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
След развода детето по равно време с майката и с таткото
След развода детето по равно време с майката и с таткото
8 май 2018
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за наградата „Блокчейн за социално благо“
1 юни 2019
Разбиране на моделите за миграционна мобилност: разработване на сценарии за миграция в средносрочен и дългосрочен план
14 март 2019
H2020 Към предизвикателството на интеграцията на мигрантите чрез решения, основаващи се на ИКТ
14 март 2019
Покана за представяне на предложения за предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, и насилието срещу деца
13 ноември 2018
Подкрепа за транснационални проекти за укрепване на правата на лица, заподозрени или обвинени в престъпления, и на правата на жертвите на престъпления
19 септември 2018
Търсят се доброволци за GOCAMP – най-големия образователен проект в Украйна
1 август 2018
Конкурс за гражданско предприемачество на младежи 2018
31 юли 2018
Конкурс за младежко гражданско предприемачество
31 юли 2018
Фонд за социално правосъдие на A.J.Muste Institute
9 юли 2018
Фонд за регионално развитие на Грантовете на ЕЕА и Норвегия – подкрепа за трансгранични и транснационални проекти
1 юли 2018
DiscoverEU 2018 – безплатни билети за 18-годишни за да обиколят 4 страни за месец
26 юни 2018
VIDEOCAMP 2018
21 юни 2018
Грантове „Ти и Lidl за по-добър живот“ 2018
20 юни 2018
Международeн конкурс за есе за млади хора 2018
15 юни 2018
Глобална културна лидерска програма 2018, 27 октомври до 2 ноември, Амстердам, Холандия
14 юни 2018
Конкурс за стажантска програма „Ролеви модели в ранна възраст“
1 юни 2018
EACEA/14/2018 Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации
1 юни 2018
Rights, Equality and Citizenship на ЕК: Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child – putting in place robust national or regional integrated mechanisms to support children ageing out of/leaving alternative care
31 май 2018
Младежки обмен „Recepie 4 Union“, 19 – 28 юни 2018 г., Летур, Испания
31 май 2018
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа да образование – Компонент 1“
31 май 2018
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места
28 май 2018
Национална мрежа за децата търси програмен координатор „Правосъдие”
25 май 2018
ХX Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“
24 май 2018
Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието, обучението и младежта „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката
22 май 2018
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда
21 май 2018
Съветът на децата към ДАЗД обявява конкурс за лого
17 май 2018
Покана за кандидатстване за Харта за мобилност 2018, сектор „Професионално образование и обучение“ на Ключова дейност 1 на програма „Еразъм+“
17 май 2018
Покана Упражнения на механизма за гражданска защита на ЕС
15 май 2018
Promoting Media Literacy in Bulgaria
15 май 2018
Consultant to support UNICEF’s program interventions relating to early childhood development and early intervention for children at risk of development difficulties and disabilities
14 май 2018
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата