Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 372, 26 април-05 май 2018 г.
Национална мрежа за децата
Включете се в конкурса за име и надслов на обединение срещу насилието над деца
4 май 2018
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Мрежа за децата представи пред младежи кампанията „За по-човечно детско правосъдие”
Мрежа за децата представи пред младежи кампанията „За по-човечно детско правосъдие”
4 май 2018
Национална мрежа за децата се включи в среща за превенция на насилието и злоупотребата с деца
Национална мрежа за децата се включи в среща за превенция на насилието и злоупотребата с деца
4 май 2018
Гласувайте за „Герой на децата“
Гласувайте за „Герой на децата“
2 май 2018
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
E-Protect Policy Briefing в София
E-Protect Policy Briefing в София
4 май 2018
97-мо СУ „Братя Миладинови“ дава крила на своите ученици чрез интерактивни и забавни дейности
97-мо СУ „Братя Миладинови“ дава крила на своите ученици чрез интерактивни и забавни дейности
4 май 2018
Иновативни услуги за проследяване и подкрепа на развитието на недоносени деца
Иновативни услуги за проследяване и подкрепа на развитието на недоносени деца
3 май 2018
Задържането на деца за маловажни престъпления е скъпо и неефективно, отбеляза американски изследовател
Задържането на деца за маловажни престъпления е скъпо и неефективно, отбеляза американски изследовател
27 април 2018
Българският хелзинкски комитет публикува годишния си доклад за състоянието на правата на човека в България
Българският хелзинкски комитет публикува годишния си доклад за състоянието на правата на човека в България
27 април 2018
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Синдикат „Образование“: Учителите у нас имат страх от информационните технологии
Синдикат „Образование“: Учителите у нас имат страх от информационните технологии
4 май 2018
Важна информация за изпита в VII клас и как децата да изберат какво да учат
Важна информация за изпита в VII клас и как децата да изберат какво да учат
4 май 2018
До 2020 г. ще бъде въведено предучилищно образование за 4-годишните
До 2020 г. ще бъде въведено предучилищно образование за 4-годишните
3 май 2018
Полицията иска регистър на случаите с домашно насилие
Полицията иска регистър на случаите с домашно насилие
3 май 2018
Приет е план с мерки за намаляване дела на преждевременно напусналите училище
Приет е план с мерки за намаляване дела на преждевременно напусналите училище
3 май 2018
Увеличава се броят на детските ясли
Увеличава се броят на детските ясли
30 април 2018
МОН публикува за обсъждане новите програми по литература за 11 и 12 клас
МОН публикува за обсъждане новите програми по литература за 11 и 12 клас
30 април 2018
Лаптопи, таблети, почивки – с тези стимули родните университети привличат студенти
Лаптопи, таблети, почивки – с тези стимули родните университети привличат студенти
30 април 2018
Отбелязваме Европейската имунизационна седмица
Отбелязваме Европейската имунизационна седмица
27 април 2018
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Европарламентът: Децата не трябва да бъдат задържани само защото са мигранти
Европарламентът: Децата не трябва да бъдат задържани само защото са мигранти
4 май 2018
Всеки осми ученик в България отпада от училище
Всеки осми ученик в България отпада от училище
27 април 2018
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за наградата „Блокчейн за социално благо“
1 юни 2019
Разбиране на моделите за миграционна мобилност: разработване на сценарии за миграция в средносрочен и дългосрочен план
14 март 2019
H2020 Към предизвикателството на интеграцията на мигрантите чрез решения, основаващи се на ИКТ
14 март 2019
Покана за представяне на предложения за предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, и насилието срещу деца
13 ноември 2018
Подкрепа за транснационални проекти за укрепване на правата на лица, заподозрени или обвинени в престъпления, и на правата на жертвите на престъпления
19 септември 2018
Търсят се доброволци за GOCAMP – най-големия образователен проект в Украйна
1 август 2018
Конкурс за гражданско предприемачество на младежи 2018
31 юли 2018
Конкурс за младежко гражданско предприемачество
31 юли 2018
Фонд за социално правосъдие на A.J.Muste Institute
9 юли 2018
Фонд за регионално развитие на Грантовете на ЕЕА и Норвегия – подкрепа за трансгранични и транснационални проекти
1 юли 2018
Международeн конкурс за есе за млади хора 2018
15 юни 2018
EACEA/14/2018 Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации
1 юни 2018
Rights, Equality and Citizenship на ЕК: Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child – putting in place robust national or regional integrated mechanisms to support children ageing out of/leaving alternative care
31 май 2018
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа да образование – Компонент 1“
31 май 2018
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места
28 май 2018
ХX Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“
24 май 2018
Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието, обучението и младежта „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката
22 май 2018
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда
21 май 2018
Съветът на децата към ДАЗД обявява конкурс за лого
17 май 2018
Покана за кандидатстване за Харта за мобилност 2018, сектор „Професионално образование и обучение“ на Ключова дейност 1 на програма „Еразъм+“
17 май 2018
Покана Упражнения на механизма за гражданска защита на ЕС
15 май 2018
Promoting Media Literacy in Bulgaria
15 май 2018
Consultant to support UNICEF’s program interventions relating to early childhood development and early intervention for children at risk of development difficulties and disabilities
14 май 2018
BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“
11 май 2018
Стипендии „Фулбрайт“ и „Хюбърт Хъмфри“ за академичната 2019-20 г.
10 май 2018
Research and Development Grant 2018 Courageous Citizens
9 май 2018
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата