Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 371, 19-27 април 2018 г.
Национална мрежа за децата
Държавата получи оценка 2,88 за грижите за децата
26 април 2018
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Търси се политическа воля по закона за детско правораздаване
Търси се политическа воля по закона за детско правораздаване
25 април 2018
Делегация от Косово се запозна с българския опит в развиването и прилагането на социални услуги за деца и родители
Делегация от Косово се запозна с българския опит в развиването и прилагането на социални услуги за деца и родители
25 април 2018
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Младежи говорят за ранните бракове и бременности в рамките на кампанията „Рано ми е“
Младежи говорят за ранните бракове и бременности в рамките на кампанията „Рано ми е“
26 април 2018
Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца ще бъдат изградени в Русе
Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца ще бъдат изградени в Русе
26 април 2018
Децата и медиите. Мисия: етично отразяване
Децата и медиите. Мисия: етично отразяване
26 април 2018
В “Пирогов” разкриват 24-часово самостоятелно детско отделение
В “Пирогов” разкриват 24-часово самостоятелно детско отделение
25 април 2018
Кои книги спечелиха наградата „Бисерче вълшебно 2018“
Кои книги спечелиха наградата „Бисерче вълшебно 2018“
24 април 2018
Пълна забрана на рекламата на цигари в България поискаха участници в международна кръгла маса
Пълна забрана на рекламата на цигари в България поискаха участници в международна кръгла маса
24 април 2018
E-Protect Policy Briefing в София
E-Protect Policy Briefing в София
23 април 2018
Даряват модерна медицинска апаратура за деца на „Пирогов“
Даряват модерна медицинска апаратура за деца на „Пирогов“
23 април 2018
Повече положителни емоции за болните деца
Повече положителни емоции за болните деца
20 април 2018
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Въвеждат стандартизиран тест за определяне на готовността на децата за първи клас
Въвеждат стандартизиран тест за определяне на готовността на децата за първи клас
25 април 2018
Вълчев: Tрябва да инвестираме в обучението по математика, природни науки и техника
Вълчев: Tрябва да инвестираме в обучението по математика, природни науки и техника
25 април 2018
Агенцията за закрила на детето се самосезира за клип на Сузанита
Агенцията за закрила на детето се самосезира за клип на Сузанита
25 април 2018
С близо 9,4 млн. лв. са финансирани 328 български неделни училища
С близо 9,4 млн. лв. са финансирани 328 български неделни училища
24 април 2018
Бягство от дома и насилие – сред основните противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
Бягство от дома и насилие – сред основните противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
24 април 2018
Зам.-министър Димитрова: Всяко дете в конфликт със закона трябва да има право на професионална подкрепа
Зам.-министър Димитрова: Всяко дете в конфликт със закона трябва да има право на професионална подкрепа
23 април 2018
Учителите по литература на XI и XII клас ще могат да преподават и текстове извън предвидените в учебника
Учителите по литература на XI и XII клас ще могат да преподават и текстове извън предвидените в учебника
23 април 2018
Религия за обща култура ще се учи по избор от I до XII клас
Религия за обща култура ще се учи по избор от I до XII клас
20 април 2018
С интерактивни методи и техники ще се преподава „Гражданско образование“
С интерактивни методи и техники ще се преподава „Гражданско образование“
20 април 2018
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
България е първа в ЕС по дял на хората в тежки материални лишения
България е първа в ЕС по дял на хората в тежки материални лишения
25 април 2018
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за наградата „Блокчейн за социално благо“
1 юни 2019
Разбиране на моделите за миграционна мобилност: разработване на сценарии за миграция в средносрочен и дългосрочен план
14 март 2019
H2020 Към предизвикателството на интеграцията на мигрантите чрез решения, основаващи се на ИКТ
14 март 2019
Покана за представяне на предложения за предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, и насилието срещу деца
13 ноември 2018
Подкрепа за транснационални проекти за укрепване на правата на лица, заподозрени или обвинени в престъпления, и на правата на жертвите на престъпления
19 септември 2018
Търсят се доброволци за GOCAMP – най-големия образователен проект в Украйна
1 август 2018
Конкурс за гражданско предприемачество на младежи 2018
31 юли 2018
Конкурс за младежко гражданско предприемачество
31 юли 2018
Фонд за социално правосъдие на A.J.Muste Institute
9 юли 2018
Фонд за регионално развитие на Грантовете на ЕЕА и Норвегия – подкрепа за трансгранични и транснационални проекти
1 юли 2018
Международeн конкурс за есе за млади хора 2018
15 юни 2018
EACEA/14/2018 Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации
1 юни 2018
Rights, Equality and Citizenship на ЕК: Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child – putting in place robust national or regional integrated mechanisms to support children ageing out of/leaving alternative care
31 май 2018
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа да образование – Компонент 1“
31 май 2018
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места
28 май 2018
ХX Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“
24 май 2018
Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието, обучението и младежта „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката
22 май 2018
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда
21 май 2018
Съветът на децата към ДАЗД обявява конкурс за лого
17 май 2018
Покана за кандидатстване за Харта за мобилност 2018, сектор „Професионално образование и обучение“ на Ключова дейност 1 на програма „Еразъм+“
17 май 2018
Покана Упражнения на механизма за гражданска защита на ЕС
15 май 2018
Promoting Media Literacy in Bulgaria
15 май 2018
BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“
11 май 2018
Стипендии „Фулбрайт“ и „Хюбърт Хъмфри“ за академичната 2019-20 г.
10 май 2018
Research and Development Grant 2018 Courageous Citizens
9 май 2018
Международният сайт за набиране на средства за нестопански организации GlobalGiving приема кандидатури за обучение, 28 май – 1 юни 2018
1 май 2018
Международна младежка културна стипендиантска програма на Лятното училище за изящни изкуства „Международен музикален лагер“
1 май 2018
Кандидатствайте за наградата #ВМУЗЕЯСМЕ 2018
30 април 2018
Национална стипендиантска програма на Словашката република
30 април 2018
ФРГИ търси проектни предложения за устойчивост на Обществените фондации
30 април 2018
Кандидатствайте за наградата #ВМУЗЕЯСМЕ 2018
30 април 2018
Конкурс за застъпнически инициативи „За равно начало в ранното детство“
29 април 2018
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ търси проектни концепции за конкурс за застъпнически инициативи „За равно начало в ранното детство“
29 април 2018
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата