Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 370, 13-20 април 2018 г.
Национална мрежа за децата
Каква Европа искат децата?
17 април 2018
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Проект срещу телесното наказание над деца срещна партньори от 4 европейски държави
Проект срещу телесното наказание над деца срещна партньори от 4 европейски държави
19 април 2018
Международно признат експерт направи оценка на услугите за ранна детска интервенция
Международно признат експерт направи оценка на услугите за ранна детска интервенция
19 април 2018
Национална мрежа за децата е сред членовете на подкомитета „Интеграция на ромите“ към Комитета за наблюдение на Европейските фондове
Национална мрежа за децата е сред членовете на подкомитета „Интеграция на ромите“ към Комитета за наблюдение на Европейските фондове
18 април 2018
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Могат ли нови училища да станат Обединени и до кога?
Могат ли нови училища да станат Обединени и до кога?
18 април 2018
Инициативен комитет предлага законови промени за мандатност на директорите
Инициативен комитет предлага законови промени за мандатност на директорите
18 април 2018
Станете част от Food Revolution Day 2018
Станете част от Food Revolution Day 2018
18 април 2018
Дните на добри дела са за всички
Дните на добри дела са за всички
17 април 2018
Родители на деца с увреждания излизат на шести национален протест
Родители на деца с увреждания излизат на шести национален протест
17 април 2018
Над 150 учители и директори от цялата страна се събраха, за да обсъдят приобщаващи образователни практики
Над 150 учители и директори от цялата страна се събраха, за да обсъдят приобщаващи образователни практики
17 април 2018
81% от родителите са доволни от влиянието на училището върху тяхното дете
81% от родителите са доволни от влиянието на училището върху тяхното дете
17 април 2018
Шанс за невидимите супер-майки
Шанс за невидимите супер-майки
16 април 2018
Започва първото издание на Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи
Започва първото издание на Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи
16 април 2018
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Кабинетът одобри 13 национални програми за развитие на образованието
Кабинетът одобри 13 национални програми за развитие на образованието
19 април 2018
Електронните учебници за учениците от първи до седми клас са достъпни в сайта на МОН
Електронните учебници за учениците от първи до седми клас са достъпни в сайта на МОН
19 април 2018
МОН ще инвестира в професии, необходими за пазара на труда
МОН ще инвестира в професии, необходими за пазара на труда
19 април 2018
Всяко училище с безжичен интернет от догодина
Всяко училище с безжичен интернет от догодина
19 април 2018
Започва кампанията за I клас
Започва кампанията за I клас
16 април 2018
Населението застарява, раждаемостта намалява
Населението застарява, раждаемостта намалява
16 април 2018
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Смогът причинява хормонален дисбаланс у децата
Смогът причинява хормонален дисбаланс у децата
16 април 2018
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Започва работа по проект за създаването на Център за настаняване на непридружени деца-чужденци
Започва работа по проект за създаването на Център за настаняване на непридружени деца-чужденци
19 април 2018
УНИЦЕФ: България е добър пример за деинституционализация на децата
УНИЦЕФ: България е добър пример за деинституционализация на децата
19 април 2018
Обсъдиха стратегия за младите, България декларира готовност да се превърне в Регионален център на УНИЦЕФ за обмен на добри практики
Обсъдиха стратегия за младите, България декларира готовност да се превърне в Регионален център на УНИЦЕФ за обмен на добри практики
18 април 2018
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за наградата „Блокчейн за социално благо“
1 юни 2019
Търсят се доброволци за GOCAMP – най-големия образователен проект в Украйна
1 август 2018
Конкурс за гражданско предприемачество на младежи 2018
31 юли 2018
Конкурс за младежко гражданско предприемачество
31 юли 2018
Фонд за социално правосъдие на A.J.Muste Institute
9 юли 2018
Фонд за регионално развитие на Грантовете на ЕЕА и Норвегия – подкрепа за трансгранични и транснационални проекти
1 юли 2018
Международeн конкурс за есе за млади хора 2018
15 юни 2018
Rights, Equality and Citizenship на ЕК: Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child – putting in place robust national or regional integrated mechanisms to support children ageing out of/leaving alternative care
31 май 2018
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа да образование – Компонент 1“
31 май 2018
ХX Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“
24 май 2018
Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието, обучението и младежта „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката
22 май 2018
Съветът на децата към ДАЗД обявява конкурс за лого
17 май 2018
Покана Упражнения на механизма за гражданска защита на ЕС
15 май 2018
Promoting Media Literacy in Bulgaria
15 май 2018
BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“
11 май 2018
Стипендии „Фулбрайт“ и „Хюбърт Хъмфри“ за академичната 2019-20 г.
10 май 2018
Research and Development Grant 2018 Courageous Citizens
9 май 2018
Международният сайт за набиране на средства за нестопански организации GlobalGiving приема кандидатури за обучение, 28 май – 1 юни 2018
1 май 2018
Международна младежка културна стипендиантска програма на Лятното училище за изящни изкуства „Международен музикален лагер“
1 май 2018
Кандидатствайте за наградата #ВМУЗЕЯСМЕ 2018
30 април 2018
Национална стипендиантска програма на Словашката република
30 април 2018
ФРГИ търси проектни предложения за устойчивост на Обществените фондации
30 април 2018
Кандидатствайте за наградата #ВМУЗЕЯСМЕ 2018
30 април 2018
Конкурс за застъпнически инициативи „За равно начало в ранното детство“
29 април 2018
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ търси проектни концепции за конкурс за застъпнически инициативи „За равно начало в ранното детство“
29 април 2018
Европейски конкурс за социални иновации 2018 „RE:THINK LOCAL“
27 април 2018
Уъркшоп по писане на художествена литература за ученици от гимназиален курс: кандидатствайте преди 27 април!
27 април 2018
Обменна програма за жени лидери в борбата срещу трафика на хора
27 април 2018
Национална покана за кандидатстване по КД1 „Образователна мобилност“, сектор „Младеж“
26 април 2018
Национална покана по КД3 „Структурен диалог“, сектор „Младеж“
26 април 2018
Конкурс „Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане“
26 април 2018
Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.)
26 април 2018
Покана за представяне на предложения за подобряване на включването на мобилните граждани на ЕС и тяхното политическо и обществено участие и за подкрепа и засилване на демократичното участие на мобилните граждани на ЕС, особено в слабо представените групи
26 април 2018
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег-ИПП България – Сърбия“ 2014-2020 г.
23 април 2018
Фотоконкурс на Европейския парламент в Instagram – спечелете покана за Европейската младежка конференция в Страсбург през юни 2018 г.
22 април 2018
Програма за летни студентски стажове в публичната администрация
22 април 2018
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода май – юли 2018 г.
22 април 2018
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата