Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 329, 19-26 май 2017 г.
Национална мрежа за децата
Омбудсманът Мая Манолова настоя за спешно закриване на ВУИ и СПИ
25 май 2017
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Национална мрежа за децата участва в обсъждане на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица
Национална мрежа за децата участва в обсъждане на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица
23 май 2017
Фонд – ИГА  представи Център за правата на децата в Пазарджик
Фонд – ИГА представи Център за правата на децата в Пазарджик
23 май 2017
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Shkolo.bg обяви интеграция с Office 365
Shkolo.bg обяви интеграция с Office 365
25 май 2017
Protect Your Kid защитава децата онлайн. И то безплатно.
Protect Your Kid защитава децата онлайн. И то безплатно.
23 май 2017
Какво четат младите?
Какво четат младите?
22 май 2017
Образователна програма за намаляване на броя на икономически неактивните млади хора стартира в България
Образователна програма за намаляване на броя на икономически неактивните млади хора стартира в България
22 май 2017
Родители, учители и МОН ще обсъдят проблемите в образованието
Родители, учители и МОН ще обсъдят проблемите в образованието
22 май 2017
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Останаха 42 институции за деца, преди 5 години бяха 122
Останаха 42 институции за деца, преди 5 години бяха 122
23 май 2017
Сметната палата: Мониторингът на завършилите висше образование не е ефективен
Сметната палата: Мониторингът на завършилите висше образование не е ефективен
22 май 2017
Съдът спира дискриминацията в приема на първокласници в София
Съдът спира дискриминацията в приема на първокласници в София
22 май 2017
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Ограничена покана за представяне на предложения за подкрепа на национални ромски платформи
19 септември 2017
Награда за намаляване на броя на смъртни случаи на майки и новородени
6 септември 2017
Обучение „Turn into Powerful Youth worker through Media Technology“, 11-19 ноември 2017, Ларнака, Кипър
29 август 2017
Конкурс за фотография „Благотворителността през обектива“ – 2017
20 август 2017
Фонд за младежка заетост по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants
1 август 2017
Награди на ученето през целия живот 2017: Образованието в дигиталния свят
1 юли 2017
seif Awards for Social Entrepreneurship
30 юни 2017
Стартира конкурс за участие в Програма „Мост към бизнеса“, чиято основна цел е да подпомогне достъпа до пазара на труда в частния сектор на млади роми на позиции за преимуществено интелектуален и квалифициран труд
30 юни 2017
Награда на ЕС за здравеопазване за НПО 2017: Награждаване на инициативи в областта на ваксинирането
30 юни 2017
REC-RCHI-PROF-AG-2017 Capacity-building in the area of rights of the child
29 юни 2017
Ти и Лидл за по-добър живот
25 юни 2017
Обучение по борба с антициганизма чрез ромско младежко участие, 11-16 септември 2017, Европейския младежки център – Страсбург
15 юни 2017
VP/2017/001 Support for social dialogue
15 юни 2017
Младежка банка София набира проектни предложения
15 юни 2017
Покана за представяне на кандидатури в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.)
15 юни 2017
Фонд за за сътрудничество на Централноевропейска инициатива 2017
13 юни 2017
Конкурс за проекти с фокус върху млади жени и момичета
12 юни 2017
Програмата за ранно детство на „Отворено общество“ кани предложения за създаване на за Ромски мрежи за ранни години (РМРР) в България и Румъния
12 юни 2017
Breaking the cycle of violence to children through enabling positive parenting
10 юни 2017
Обучение ФЪНДРЕЙЗИНГ 2.1 – за работата с бизнеса, 12 юни 2017, Културен център „G8“, София
10 юни 2017
Конкурс „Командироване на работници: усъвършенстване на административното сътрудничество и достъп до информация“
9 юни 2017
COS-EYE-2017-4-01 Erasmus for Young Entrepreneurs
7 юни 2017
СДО „СЕМЕЙНА И СОЦИАЛНА СРЕДА НА НОВОРОДЕНОТО“ Курс № 146
5 юни 2017
Консултативен съвет за младежта на Съвета на Европа (2018-2019)
31 май 2017
Дейности за повишаване на общественото разбиране по “Повишаване на уменията: нови възможности за възрастните”
30 май 2017
Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България
29 май 2017
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата