Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 320, 16-24 март 2017 г.
Национална мрежа за децата
Децата в интернатите ни живеят по-зле от затворниците
22 март 2017
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Училището като център в общността, представено в „Учителско дело“
Училището като център в общността, представено в „Учителско дело“
22 март 2017
Отбелязваме Деня на социалната работа
Отбелязваме Деня на социалната работа
21 март 2017
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
„Конкордия Акaдемия“  стартира проект „Специалисти за качествени социални услуги в Източна Европа“
„Конкордия Акaдемия“ стартира проект „Специалисти за качествени социални услуги в Източна Европа“
22 март 2017
Хартия за цветя
Хартия за цветя
22 март 2017
Международна среща по проект „Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието“
Международна среща по проект „Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието“
22 март 2017
21 март – Международен ден на хората със Синдром на Даун
21 март – Международен ден на хората със Синдром на Даун
21 март 2017
1808 деца и родители подкрепени от Сдружение „Еквилибриум“ през 2016 г.
1808 деца и родители подкрепени от Сдружение „Еквилибриум“ през 2016 г.
17 март 2017
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Агенцията за социално подпомагане отчита спад на броя неваксинирани деца
Агенцията за социално подпомагане отчита спад на броя неваксинирани деца
23 март 2017
Матурите ще са на модули с различна продължителност
Матурите ще са на модули с различна продължителност
23 март 2017
Биология и здравно образование е най-желаният предмет за втората матура
Биология и здравно образование е най-желаният предмет за втората матура
22 март 2017
Част от правилата за прием на първокласници отново ще се преработват
Част от правилата за прием на първокласници отново ще се преработват
21 март 2017
Нови учебни планове в професионалните гимназии от 15 септември
Нови учебни планове в професионалните гимназии от 15 септември
21 март 2017
МОН няма да съкращава учители или непедагогически персонал
МОН няма да съкращава учители или непедагогически персонал
20 март 2017
Над 400 високоспециализирани апарата в помощ на недоносените деца за болниците у нас
Над 400 високоспециализирани апарата в помощ на недоносените деца за болниците у нас
20 март 2017
МОН се отказва да финансира системите с карти за влизане в училище
МОН се отказва да финансира системите с карти за влизане в училище
17 март 2017
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Децата се нуждаят от микроби, за да развият имунитет
Децата се нуждаят от микроби, за да развият имунитет
23 март 2017
Калоян Дамянов: Възнаграждението на учителите не е реформа, това е условие
Калоян Дамянов: Възнаграждението на учителите не е реформа, това е условие
20 март 2017
Проучване показва, че вироглавите деца са по-успешни в живота
Проучване показва, че вироглавите деца са по-успешни в живота
17 март 2017
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Тестовете на PISA ще включват задачи за разпознаване на фалшиви новини
Тестовете на PISA ще включват задачи за разпознаване на фалшиви новини
20 март 2017
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Награда за намаляване на броя на смъртни случаи на майки и новородени
6 септември 2017
Конкурс за фотография „Благотворителността през обектива“ – 2017
20 август 2017
Покана за представяне на кандидатури в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.)
15 юни 2017
Конкурс „Командироване на работници: усъвършенстване на административното сътрудничество и достъп до информация“
9 юни 2017
Подкрепа за реформиране на политиката Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж
22 май 2017
Националната покана за кандидатстване за акредитация за получаване на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“
17 май 2017
REC-RCHI-NETW-2017 – 4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the fields covered by the specific objective Rights of the child
16 май 2017
Лятна стажантска програма в „Walltopia“, 3 юли – 31 август 2017 г., София, България
15 май 2017
Академия за иновации 2017, 30 и 31 май
15 май 2017
Стипендии на Фулбрайт за бакалавърски, магистърски и докторантски обмен в САЩ
8 май 2017
Стипендия за развитие на гражданското общество
8 май 2017
UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education
5 май 2017
Съюзи за секторни умения по програма „Еразъм+“
2 май 2017
Програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
2 май 2017
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
2 май 2017
Училище за интегритет на Transparency International, 10-16 юли 2017, Вилнюс, Литва
1 май 2017
Стаж при Европейския омбудсман
30 април 2017
BG05SFOP001-3.003 – ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
28 април 2017
Процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система
28 април 2017
Програма за летни студентски стажове в държавната администрация
23 април 2017
Грантова програма „Благотворителността през обектива“ за проекти в сферата на социалната фотография 2017
20 април 2017
БДФ търси учители за програмата „Научи се да даряваш” за учебната 2017/2018 г.
20 април 2017
Единадесети конкурс на проект „1000 стипендии“
18 април 2017
Обучение BiTriMulti за младежки работници в Полша, 14 – 18.06.2017.
16 април 2017
Второ издание на конкурса „From my idea to my first project”
15 април 2017
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 2017
10 април 2017
Покана от Bel Foundation: Подкрепа на проекти от неправителствени организации и благотворителни организации, за да се подобри благоденствието на децата
10 април 2017
Програма за финансиране на малки идеи и проекти на територията на общините Бяла Слатина и Оряхово
7 април 2017
European Social Innovation Competition 2017
7 април 2017
Набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта (2016 – 2020) за 2017 година
7 април 2017
Фондация Лале обяви нова финансираща програма „Силата на семейството и общността”
7 април 2017
Конкурс „Спорт 2017“ по програма „Еразъм+“
6 април 2017
BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачеството“
5 април 2017
BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“
5 април 2017
Стипендии за ученици от столични училища с призови места в областта на спорта през 2016 г.
3 април 2017
Конкурс за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни
3 април 2017
BG05M9OP001-2.007 – Развитие на социалното предприемачество
3 април 2017
Търсят се новите младежки делегати на България към ООН за 2017 – 2018 г.
2 април 2017
Обучение на OSCE за борба с трафика на хора по миграционните пътища, -базирано на симулации, 5 – 9 юни 2017 г., Италия
2 април 2017
Обучение The Next Step в Литва, 16- 22 май 2017 г.
2 април 2017
Приемат се номинации за World of Children Awards 217
1 април 2017
Неплатен стаж в Генералния секретариат на Съвета на ЕС
1 април 2017
Номинации за наградите Светът на децата (World of Children)
1 април 2017
за финансиране на проекти по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт на Столична община
1 април 2017
Стаж в Комитета на регионите
31 март 2017
Стипендии за участие в European Forum Alpbach, 16 август – 1 септември 2017, Австрия
31 март 2017
Покана за предложения за Харта „Еразъм“ за висше образование 2014-2020 – Подбор за 2018 г.
31 март 2017
Уъркшопове по творческо писане за български ученици от гимназиален курс
31 март 2017
Обучения за младежи между 15 и 29 години от област Бургас
31 март 2017
Конкурс за ЮЛНЦ от области Видин, Монтана, Враца, Перник и Кюстендил за подкрепа за развитието на доброволчески центрове за социално доброволчество
31 март 2017
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“
29 март 2017
VP/2017/007 A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market
29 март 2017
Обучение „Фъндрейзинг за НПО. Стратегически подходи“, 11 и 12 май 2017 г., София
29 март 2017
Fundraising Officer
28 март 2017
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата