Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 319, 09-17 март 2017 г.
Национална мрежа за децата
Програмите си в областта на образованието представиха основните политически партии в предизборна дискусия
11 март 2017
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Национална мрежа за децата участва в конференция, посветена на ефективността на съдебната система
Национална мрежа за децата участва в конференция, посветена на ефективността на съдебната система
15 март 2017
След сигнал на Национална мрежа за децата СЕМ ще направи проверка на предаването „Смени жената“
След сигнал на Национална мрежа за децата СЕМ ще направи проверка на предаването „Смени жената“
14 март 2017
Национална мрежа за децата публикува годишния си отчет
Национална мрежа за децата публикува годишния си отчет
10 март 2017
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Домът на науката и техниката – Враца организира среща с врачанските кандидат депутати
Домът на науката и техниката – Враца организира среща с врачанските кандидат депутати
16 март 2017
Форумът на бизнес лидерите връчи своите Годишни награди за корпоративна социална отговорност
Форумът на бизнес лидерите връчи своите Годишни награди за корпоративна социална отговорност
16 март 2017
Фондация „Тебешир“ организира конкурс за рисунка на тема „Моят учител е супергерой“
Фондация „Тебешир“ организира конкурс за рисунка на тема „Моят учител е супергерой“
15 март 2017
Екипът на фондация „П.У.Л.С.” финализира проект„Който бездейства става съучастник – заедно срещу домашното насилие”
Екипът на фондация „П.У.Л.С.” финализира проект„Който бездейства става съучастник – заедно срещу домашното насилие”
14 март 2017
Годишна среща на Форум „Социални предприятия в България“
Годишна среща на Форум „Социални предприятия в България“
13 март 2017
Международна кръгла маса на тема „Приобщаване на всички деца в променящ се свят“ ще се проведе в София
Международна кръгла маса на тема „Приобщаване на всички деца в променящ се свят“ ще се проведе в София
13 март 2017
Създаване на национална стратегия за ранно детско развитие – основна тема на кръгла маса, организирана от фондация „За нашите деца“
Създаване на национална стратегия за ранно детско развитие – основна тема на кръгла маса, организирана от фондация „За нашите деца“
13 март 2017
Пролетна промоция за абонамент на списание „Аз съм българче”
Пролетна промоция за абонамент на списание „Аз съм българче”
10 март 2017
School Generator  ще помогне на ученици и родители в избора на гимназия
School Generator ще помогне на ученици и родители в избора на гимназия
10 март 2017
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Приемът във висшите училища намалява с 8%
Приемът във висшите училища намалява с 8%
16 март 2017
Нови програми отпускат повече пари за училищата и детските градини
Нови програми отпускат повече пари за училищата и детските градини
15 март 2017
Проверяват имунизациите за морбили на всички деца у нас
Проверяват имунизациите за морбили на всички деца у нас
15 март 2017
Над 3300 неграмотни учат по проект „Нов шанс за успех“
Над 3300 неграмотни учат по проект „Нов шанс за успех“
14 март 2017
Ще подпомагат децата с изявени дарби с 1,8 млн. лв.
Ще подпомагат децата с изявени дарби с 1,8 млн. лв.
13 март 2017
С наредба МОН определя стандарт за нормално развитие на децата от 1 до 3 години
С наредба МОН определя стандарт за нормално развитие на децата от 1 до 3 години
10 март 2017
МОН въвежда регионален компонент при финансирането на висшите училища
МОН въвежда регионален компонент при финансирането на висшите училища
10 март 2017
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Феноменът „бебета със смартфони“ е масов и вреден, предупреждават педиатри
Феноменът „бебета със смартфони“ е масов и вреден, предупреждават педиатри
16 март 2017
До 40% от проверените играчки се оказват опасни
До 40% от проверените играчки се оказват опасни
16 март 2017
САЩ и Великобритания имат водеща роля в световното висше образование
САЩ и Великобритания имат водеща роля в световното висше образование
13 март 2017
Инвестицията в децата е по-икономически изгодна от инвестицията в пътища
Инвестицията в децата е по-икономически изгодна от инвестицията в пътища
10 март 2017
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
УНИЦЕФ: Насилието срещу деца в Сирия е достигнало рекордни равнища
УНИЦЕФ: Насилието срещу деца в Сирия е достигнало рекордни равнища
13 март 2017
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Награда за намаляване на броя на смъртни случаи на майки и новородени
6 септември 2017
Конкурс за фотография „Благотворителността през обектива“ – 2017
20 август 2017
Конкурс „Командироване на работници: усъвършенстване на административното сътрудничество и достъп до информация“
9 юни 2017
Националната покана за кандидатстване за акредитация за получаване на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“
17 май 2017
REC-RCHI-NETW-2017 – 4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the fields covered by the specific objective Rights of the child
16 май 2017
Лятна стажантска програма в „Walltopia“, 3 юли – 31 август 2017 г., София, България
15 май 2017
Стипендии на Фулбрайт за бакалавърски, магистърски и докторантски обмен в САЩ
8 май 2017
Стипендия за развитие на гражданското общество
8 май 2017
UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education
5 май 2017
Съюзи за секторни умения по програма „Еразъм+“
2 май 2017
Програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
2 май 2017
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
2 май 2017
Училище за интегритет на Transparency International, 10-16 юли 2017, Вилнюс, Литва
1 май 2017
Стаж при Европейския омбудсман
30 април 2017
BG05SFOP001-3.003 – ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
28 април 2017
Процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система
28 април 2017
Програма за летни студентски стажове в държавната администрация
23 април 2017
Грантова програма „Благотворителността през обектива“ за проекти в сферата на социалната фотография 2017
20 април 2017
Единадесети конкурс на проект „1000 стипендии“
18 април 2017
Обучение BiTriMulti за младежки работници в Полша, 14 – 18.06.2017.
16 април 2017
Второ издание на конкурса „From my idea to my first project”
15 април 2017
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 2017
10 април 2017
Покана от Bel Foundation: Подкрепа на проекти от неправителствени организации и благотворителни организации, за да се подобри благоденствието на децата
10 април 2017
Програма за финансиране на малки идеи и проекти на територията на общините Бяла Слатина и Оряхово
7 април 2017
European Social Innovation Competition 2017
7 април 2017
Набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта (2016 – 2020) за 2017 година
7 април 2017
Фондация Лале обяви нова финансираща програма „Силата на семейството и общността”
7 април 2017
Конкурс „Спорт 2017“ по програма „Еразъм+“
6 април 2017
BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачеството“
5 април 2017
BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“
5 април 2017
Стипендии за ученици от столични училища с призови места в областта на спорта през 2016 г.
3 април 2017
Конкурс за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни
3 април 2017
BG05M9OP001-2.007 – Развитие на социалното предприемачество
3 април 2017
Търсят се новите младежки делегати на България към ООН за 2017 – 2018 г.
2 април 2017
Обучение на OSCE за борба с трафика на хора по миграционните пътища, -базирано на симулации, 5 – 9 юни 2017 г., Италия
2 април 2017
Обучение The Next Step в Литва, 16- 22 май 2017 г.
2 април 2017
Приемат се номинации за World of Children Awards 217
1 април 2017
Неплатен стаж в Генералния секретариат на Съвета на ЕС
1 април 2017
Номинации за наградите Светът на децата (World of Children)
1 април 2017
за финансиране на проекти по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт на Столична община
1 април 2017
Стаж в Комитета на регионите
31 март 2017
Стипендии за участие в European Forum Alpbach, 16 август – 1 септември 2017, Австрия
31 март 2017
Покана за предложения за Харта „Еразъм“ за висше образование 2014-2020 – Подбор за 2018 г.
31 март 2017
Уъркшопове по творческо писане за български ученици от гимназиален курс
31 март 2017
Обучения за младежи между 15 и 29 години от област Бургас
31 март 2017
Конкурс за ЮЛНЦ от области Видин, Монтана, Враца, Перник и Кюстендил за подкрепа за развитието на доброволчески центрове за социално доброволчество
31 март 2017
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“
29 март 2017
VP/2017/007 A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market
29 март 2017
Fundraising Officer
28 март 2017
Спечели стипендия за 2-седмично пътуване из Балканите чрез уменията си да пишеш, 5 – 22 юни 2017 г.
21 март 2017
HIV/AIDS грантове за организации на гражданското общество
20 март 2017
Invitation to bid: Fund Operator for the Active Citizens Fund in Bulgaria – Конкурс за оператор на Фонда за активно гражданство в България с размер от 15,5 милиона евро
20 март 2017
Schwarzkopf Foundation travel grant
19 март 2017
Open Society Fellowship
19 март 2017
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата