Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 318, 02-10 март 2017 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата в топ 10 на обществените фейсбук страници в България
8 март 2017
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Младежка мрежа „Мегафон“ проведе своята Пролетна среща
Младежка мрежа „Мегафон“ проведе своята Пролетна среща
7 март 2017
Работна група „Детско и младежко участие“ към Национална мрежа за децата проведе първата си среща за 2017 г.
Работна група „Детско и младежко участие“ към Национална мрежа за децата проведе първата си среща за 2017 г.
7 март 2017
Национална мрежа за децата и Институт за прогресивно образование организират дискусионен форум  „Образованието – диалог за бъдещето тук и сега”
Национална мрежа за децата и Институт за прогресивно образование организират дискусионен форум „Образованието – диалог за бъдещето тук и сега”
7 март 2017
Национална мрежа за децата участва в среща за обмен на добри практики с Исландия за намаляване на телесното наказание
Национална мрежа за децата участва в среща за обмен на добри практики с Исландия за намаляване на телесното наказание
6 март 2017
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВМУЗЕЯСМЕ ще награди гостоприемни места за деца
ВМУЗЕЯСМЕ ще награди гостоприемни места за деца
8 март 2017
Национален и международен ангажимент към включването на ромите в програмите от Финансовия механизъм на ЕИП
Национален и международен ангажимент към включването на ромите в програмите от Финансовия механизъм на ЕИП
7 март 2017
Приемат се номинации за „Най-изявени млади личности на България за 2017 г.“
Приемат се номинации за „Най-изявени млади личности на България за 2017 г.“
7 март 2017
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Професията „приложен програмист“ влиза в професионалните гимназии от есента
Професията „приложен програмист“ влиза в професионалните гимназии от есента
8 март 2017
Орязват правомощията на обществения съвет към фонда за лечение на деца
Орязват правомощията на обществения съвет към фонда за лечение на деца
8 март 2017
От догодина 1200 допълнителни специалисти ще помагат на българските учители
От догодина 1200 допълнителни специалисти ще помагат на българските учители
8 март 2017
Д-р Тинка Троева е новият директор на Фонда за лечение на деца
Д-р Тинка Троева е новият директор на Фонда за лечение на деца
7 март 2017
По-малко от 400 психолози работят в българските училища
По-малко от 400 психолози работят в българските училища
6 март 2017
3000 пенсионирани учители са се върнали в клас
3000 пенсионирани учители са се върнали в клас
6 март 2017
Новите учебници ще бъдат готови навреме
Новите учебници ще бъдат готови навреме
6 март 2017
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
За почти всяко четвърто българско дете гладът е ежедневие
За почти всяко четвърто българско дете гладът е ежедневие
9 март 2017
Българките – най-младите майки в ЕС
Българките – най-младите майки в ЕС
9 март 2017
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Награда за намаляване на броя на смъртни случаи на майки и новородени
6 септември 2017
Конкурс за фотография „Благотворителността през обектива“ – 2017
20 август 2017
Конкурс „Командироване на работници: усъвършенстване на административното сътрудничество и достъп до информация“
9 юни 2017
Лятна стажантска програма в „Walltopia“, 3 юли – 31 август 2017 г., София, България
15 май 2017
Стипендии на Фулбрайт за бакалавърски, магистърски и докторантски обмен в САЩ
8 май 2017
Съюзи за секторни умения по програма „Еразъм+“
2 май 2017
Програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
2 май 2017
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
2 май 2017
Училище за интегритет на Transparency International, 10-16 юли 2017, Вилнюс, Литва
1 май 2017
Стаж при Европейския омбудсман
30 април 2017
Процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система
28 април 2017
Грантова програма „Благотворителността през обектива“ за проекти в сферата на социалната фотография 2017
20 април 2017
Единадесети конкурс на проект „1000 стипендии“
18 април 2017
Обучение BiTriMulti за младежки работници в Полша, 14 – 18.06.2017.
16 април 2017
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 2017
10 април 2017
Покана от Bel Foundation: Подкрепа на проекти от неправителствени организации и благотворителни организации, за да се подобри благоденствието на децата
10 април 2017
Програма за финансиране на малки идеи и проекти на територията на общините Бяла Слатина и Оряхово
7 април 2017
Конкурс „Спорт 2017“ по програма „Еразъм+“
6 април 2017
BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачеството“
5 април 2017
BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“
5 април 2017
Стипендии за ученици от столични училища с призови места в областта на спорта през 2016 г.
3 април 2017
Конкурс за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни
3 април 2017
BG05M9OP001-2.007 – Развитие на социалното предприемачество
3 април 2017
Търсят се новите младежки делегати на България към ООН за 2017 – 2018 г.
2 април 2017
Обучение на OSCE за борба с трафика на хора по миграционните пътища, -базирано на симулации, 5 – 9 юни 2017 г., Италия
2 април 2017
Приемат се номинации за World of Children Awards 217
1 април 2017
Неплатен стаж в Генералния секретариат на Съвета на ЕС
1 април 2017
Номинации за наградите Светът на децата (World of Children)
1 април 2017
за финансиране на проекти по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт на Столична община
1 април 2017
Стаж в Комитета на регионите
31 март 2017
Стипендии за участие в European Forum Alpbach, 16 август – 1 септември 2017, Австрия
31 март 2017
Покана за предложения за Харта „Еразъм“ за висше образование 2014-2020 – Подбор за 2018 г.
31 март 2017
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“
29 март 2017
VP/2017/007 A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market
29 март 2017
HIV/AIDS грантове за организации на гражданското общество
20 март 2017
Invitation to bid: Fund Operator for the Active Citizens Fund in Bulgaria – Конкурс за оператор на Фонда за активно гражданство в България с размер от 15,5 милиона евро
20 март 2017
Schwarzkopf Foundation travel grant
19 март 2017
Open Society Fellowship
19 март 2017
Стипендии на френското правителство
17 март 2017
Еntrepregirl 2017
16 март 2017
Стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“ за летен семестър на учебната 2016/2017 г.
15 март 2017
Стипендиантска програма „Туризъм“ за летен семестър на учебната 2016/2017 г.
15 март 2017
Roma and EU Funds
15 март 2017
Конкурс „Най-изявените млади личности на България“
15 март 2017
Конкурс за финансиране на малки и активни проекти за приобщаване на ромите в региона на Дунав
15 март 2017
Стаж в посолството на САЩ в София
15 март 2017
Приемат се номинации за „Най-изявени млади личности на България за 2017 г.“
15 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда
14 март 2017
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата