Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 317, 23 февруари-03 март 2017 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата проведе редовните срещи на тематичните работни групи „Семейство“ и „Здраве“
2 март 2017
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Среща на тема „Развитие на общността“ организираха Национална мрежа за децата и Форум гражданско участие
Среща на тема „Развитие на общността“ организираха Национална мрежа за децата и Форум гражданско участие
2 март 2017
Повече от 200 НПО настояват за промяна на Методиката за оценка на финансов капацитет по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Повече от 200 НПО настояват за промяна на Методиката за оценка на финансов капацитет по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
27 февруари 2017
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Национална мрежа за децата участва в национален дебат „Отговорно за здравето – важните политики, ключови предизвикателства, възможни решения“
Национална мрежа за децата участва в национален дебат „Отговорно за здравето – важните политики, ключови предизвикателства, възможни решения“
2 март 2017
Искат одит на Фонда за лечение на деца
Искат одит на Фонда за лечение на деца
2 март 2017
Близо 1 000 човека са подкрепили до момента дарителската кампания на Българска хранителна банка
Близо 1 000 човека са подкрепили до момента дарителската кампания на Българска хранителна банка
2 март 2017
Ученици, родители и учители от СУ „Нешо Бончев“ предложиха мерки срещу агресията
Ученици, родители и учители от СУ „Нешо Бончев“ предложиха мерки срещу агресията
2 март 2017
Eднодневно обучение на тема „Работа с юноши и младежи с психиатрични проблеми“
Eднодневно обучение на тема „Работа с юноши и младежи с психиатрични проблеми“
2 март 2017
Ковачницата за младежка активност става постоянна форма към Читалище „Умение-2003“
Ковачницата за младежка активност става постоянна форма към Читалище „Умение-2003“
1 март 2017
„Пътуващите сандъчета“ се нуждаят от още книги за децата, всеки може да дари
„Пътуващите сандъчета“ се нуждаят от още книги за децата, всеки може да дари
28 февруари 2017
Общоевропейски доклад „Образованието на мигранти в ЕС: Мониторинг и оценка“
Общоевропейски доклад „Образованието на мигранти в ЕС: Мониторинг и оценка“
28 февруари 2017
Млади хора от 20 града се събраха в Горна Оряховица за Х Национална младежка среща
Млади хора от 20 града се събраха в Горна Оряховица за Х Национална младежка среща
28 февруари 2017
На 28-ми февруари светът отбелязва международния ден на хората с редки болести
На 28-ми февруари светът отбелязва международния ден на хората с редки болести
27 февруари 2017
Ученето като видеоигра
Ученето като видеоигра
24 февруари 2017
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Държавните институции се обединяват за превенция на агресията в училище
Държавните институции се обединяват за превенция на агресията в училище
2 март 2017
По 7 деца бежанци на ден минават браздата сами
По 7 деца бежанци на ден минават браздата сами
2 март 2017
Държавата ще финансира училищата и според качеството
Държавата ще финансира училищата и според качеството
1 март 2017
След инцидент в училище консултацията с медицинско лице ще е задължителна
След инцидент в училище консултацията с медицинско лице ще е задължителна
1 март 2017
Общопрактикуващите лекари реагираха на въпроса за училищните лекари
Общопрактикуващите лекари реагираха на въпроса за училищните лекари
1 март 2017
Учители и родители да се обединят срещу агресията у децата!
Учители и родители да се обединят срещу агресията у децата!
28 февруари 2017
Стартира проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“
Стартира проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“
24 февруари 2017
Общинският съвет прие окончателно правилника за прием на първокласници в София
Общинският съвет прие окончателно правилника за прием на първокласници в София
24 февруари 2017
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Христо Монов: Липсата на общуване у дома озлобява децата
Христо Монов: Липсата на общуване у дома озлобява децата
28 февруари 2017
Насилието, агресията и тормозът в училище са различни явления, подчерта пред БНР Весела Банова по повод на трагичен инцидент в столично училище
Насилието, агресията и тормозът в училище са различни явления, подчерта пред БНР Весела Банова по повод на трагичен инцидент в столично училище
27 февруари 2017
България изостава от Европа при изучаване на втори чужд език в училище
България изостава от Европа при изучаване на втори чужд език в училище
24 февруари 2017
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Награда за намаляване на броя на смъртни случаи на майки и новородени
6 септември 2017
Конкурс за фотография „Благотворителността през обектива“ – 2017
20 август 2017
Стипендии на Фулбрайт за бакалавърски, магистърски и докторантски обмен в САЩ
8 май 2017
Съюзи за секторни умения по програма „Еразъм+“
2 май 2017
Програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
2 май 2017
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
2 май 2017
Училище за интегритет на Transparency International, 10-16 юли 2017, Вилнюс, Литва
1 май 2017
Стаж при Европейския омбудсман
30 април 2017
Процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система
28 април 2017
Грантова програма „Благотворителността през обектива“ за проекти в сферата на социалната фотография 2017
20 април 2017
Единадесети конкурс на проект „1000 стипендии“
18 април 2017
Покана от Bel Foundation: Подкрепа на проекти от неправителствени организации и благотворителни организации, за да се подобри благоденствието на децата
10 април 2017
Програма за финансиране на малки идеи и проекти на територията на общините Бяла Слатина и Оряхово
7 април 2017
Конкурс „Спорт 2017“ по програма „Еразъм+“
6 април 2017
BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачеството“
5 април 2017
BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“
5 април 2017
Стипендии за ученици от столични училища с призови места в областта на спорта през 2016 г.
3 април 2017
Конкурс за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни
3 април 2017
BG05M9OP001-2.007 – Развитие на социалното предприемачество
3 април 2017
Приемат се номинации за World of Children Awards 217
1 април 2017
Неплатен стаж в Генералния секретариат на Съвета на ЕС
1 април 2017
Номинации за наградите Светът на децата (World of Children)
1 април 2017
за финансиране на проекти по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт на Столична община
1 април 2017
Стаж в Комитета на регионите
31 март 2017
Покана за предложения за Харта „Еразъм“ за висше образование 2014-2020 – Подбор за 2018 г.
31 март 2017
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“
29 март 2017
VP/2017/007 A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market
29 март 2017
HIV/AIDS грантове за организации на гражданското общество
20 март 2017
Invitation to bid: Fund Operator for the Active Citizens Fund in Bulgaria – Конкурс за оператор на Фонда за активно гражданство в България с размер от 15,5 милиона евро
20 март 2017
Schwarzkopf Foundation travel grant
19 март 2017
Open Society Fellowship
19 март 2017
Стипендии на френското правителство
17 март 2017
Еntrepregirl 2017
16 март 2017
Стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“ за летен семестър на учебната 2016/2017 г.
15 март 2017
Стипендиантска програма „Туризъм“ за летен семестър на учебната 2016/2017 г.
15 март 2017
Roma and EU Funds
15 март 2017
Конкурс „Най-изявените млади личности на България“
15 март 2017
Конкурс за финансиране на малки и активни проекти за приобщаване на ромите в региона на Дунав
15 март 2017
Приемат се номинации за „Най-изявени млади личности на България за 2017 г.“
15 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда
14 март 2017
Програма “ Млади лидери“
9 март 2017
Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys about gender-based violence as a way to prevent it at an early stage
8 март 2017
Action grants to promote the access to justice and support of victims of gender-based violence and the treatment of perpetrators
8 март 2017
Конкурс за проекти за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора
7 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
7 март 2017
Vacancy Notice: UNICEF in Bulgaria is looking for a Consultant to promote respect for diversity
7 март 2017
Процедура за подбор на проекти „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“
7 март 2017
Фонд за жени журналистки Howard G. Buffett
7 март 2017
Търсят се младите посланици на спортното развитие в България
6 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“
6 март 2017
Конкурс за финансиране на мини-проекти в сферата на устойчивото развитие
6 март 2017
72-часов мейкатон за създаване на технологични решения, които помагат на хора със специални нужди, 20-23 април 2017
6 март 2017
Конкурс за професионална/кандидатстудентска/езикова подготовка за лишени от родителски грижи младежи и за живеещи в приемни семейства
5 март 2017
Едногодишен стаж в Брюксел в офиса на Финансовия механизъм на EEA и Norway Grants
5 март 2017
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата