Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 316, 16-24 февруари 2017 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата изрази становище относно промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето
17 февруари 2017
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Национална мрежа за децата участва в обсъждане на социалните услуги за деца и възрастни в община Варна
Национална мрежа за децата участва в обсъждане на социалните услуги за деца и възрастни в община Варна
23 февруари 2017
Отбелязваме международния „Ден за борба с училищния тормоз“.
Отбелязваме международния „Ден за борба с училищния тормоз“.
22 февруари 2017
Национална мрежа за децата подкрепя позицията на АСП за необходимостта от спешни мерки за закрила на децата бежанци
Национална мрежа за децата подкрепя позицията на АСП за необходимостта от спешни мерки за закрила на децата бежанци
17 февруари 2017
Национална мрежа за децата изрази становище относно проекта за изменение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето
Национална мрежа за децата изрази становище относно проекта за изменение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето
17 февруари 2017
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обучителните програми на Карин дом вече са одобрени от МОН
Обучителните програми на Карин дом вече са одобрени от МОН
23 февруари 2017
Международна система за възпитание в благотворителност вече се прилага и в български училища
Международна система за възпитание в благотворителност вече се прилага и в български училища
23 февруари 2017
Всяко шесто дете, настанено в кризисен център, няма достъп до образование
Всяко шесто дете, настанено в кризисен център, няма достъп до образование
23 февруари 2017
Международна награда на херцога на Единбург – България с нови възможности за училища и младежи
Международна награда на херцога на Единбург – България с нови възможности за училища и младежи
23 февруари 2017
Университетът по архитектура организира детска работилница „Направи си град“
Университетът по архитектура организира детска работилница „Направи си град“
23 февруари 2017
Да освободим децата от тютюневата реклама!
Да освободим децата от тютюневата реклама!
21 февруари 2017
Мобилен екип на фондация „За Нашите Деца“ започна работа в пет здравни и социални заведения
Мобилен екип на фондация „За Нашите Деца“ започна работа в пет здравни и социални заведения
21 февруари 2017
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
4000 българчета – жертви на престъпления през 2016 г.
4000 българчета – жертви на престъпления през 2016 г.
22 февруари 2017
Образованието трябва да бъде обвързано с търсените специалисти, смятат работодателите
Образованието трябва да бъде обвързано с търсените специалисти, смятат работодателите
21 февруари 2017
Държавата ще плаща транспорта на учителите, ако преподават в селища с до 30 000 жители
Държавата ще плаща транспорта на учителите, ако преподават в селища с до 30 000 жители
20 февруари 2017
Три държавни агенции си „прехвърлят“ децата бежанци
Три държавни агенции си „прехвърлят“ децата бежанци
17 февруари 2017
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Chaos Group: Децата трябва да учат информатика от 6-годишни
Chaos Group: Децата трябва да учат информатика от 6-годишни
22 февруари 2017
В Деня на розовата фланелка: Защо случаите на агресия в училище не намаляват
В Деня на розовата фланелка: Защо случаите на агресия в училище не намаляват
22 февруари 2017
Един начин за лесно четене напук на дислексията
Един начин за лесно четене напук на дислексията
20 февруари 2017
Финландия ще премахне училищните предмети
Финландия ще премахне училищните предмети
17 февруари 2017
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Награда за намаляване на броя на смъртни случаи на майки и новородени
6 септември 2017
Конкурс за фотография „Благотворителността през обектива“ – 2017
20 август 2017
Стипендии на Фулбрайт за бакалавърски, магистърски и докторантски обмен в САЩ
8 май 2017
Съюзи за секторни умения по програма „Еразъм+“
2 май 2017
Програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
2 май 2017
Училище за интегритет на Transparency International, 10-16 юли 2017, Вилнюс, Литва
1 май 2017
Стаж при Европейския омбудсман
30 април 2017
Грантова програма „Благотворителността през обектива“ за проекти в сферата на социалната фотография 2017
20 април 2017
Единадесети конкурс на проект „1000 стипендии“
18 април 2017
Покана от Bel Foundation: Подкрепа на проекти от неправителствени организации и благотворителни организации, за да се подобри благоденствието на децата
10 април 2017
Програма за финансиране на малки идеи и проекти на територията на общините Бяла Слатина и Оряхово
7 април 2017
Конкурс „Спорт 2017“ по програма „Еразъм+“
6 април 2017
BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачеството“
5 април 2017
BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“
5 април 2017
Стипендии за ученици от столични училища с призови места в областта на спорта през 2016 г.
3 април 2017
Конкурс за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни
3 април 2017
BG05M9OP001-2.007 – Развитие на социалното предприемачество
3 април 2017
Приемат се номинации за World of Children Awards 217
1 април 2017
Неплатен стаж в Генералния секретариат на Съвета на ЕС
1 април 2017
Номинации за наградите Светът на децата (World of Children)
1 април 2017
Стаж в Комитета на регионите
31 март 2017
Покана за предложения за Харта „Еразъм“ за висше образование 2014-2020 – Подбор за 2018 г.
31 март 2017
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“
29 март 2017
VP/2017/007 A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market
29 март 2017
HIV/AIDS грантове за организации на гражданското общество
20 март 2017
Invitation to bid: Fund Operator for the Active Citizens Fund in Bulgaria – Конкурс за оператор на Фонда за активно гражданство в България с размер от 15,5 милиона евро
20 март 2017
Schwarzkopf Foundation travel grant
19 март 2017
Open Society Fellowship
19 март 2017
Еntrepregirl 2017
16 март 2017
Стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“ за летен семестър на учебната 2016/2017 г.
15 март 2017
Стипендиантска програма „Туризъм“ за летен семестър на учебната 2016/2017 г.
15 март 2017
Roma and EU Funds
15 март 2017
Конкурс „Най-изявените млади личности на България“
15 март 2017
Конкурс за финансиране на малки и активни проекти за приобщаване на ромите в региона на Дунав
15 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда
14 март 2017
Програма “ Млади лидери“
9 март 2017
Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys about gender-based violence as a way to prevent it at an early stage
8 март 2017
Action grants to promote the access to justice and support of victims of gender-based violence and the treatment of perpetrators
8 март 2017
Конкурс за проекти за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора
7 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
7 март 2017
Vacancy Notice: UNICEF in Bulgaria is looking for a Consultant to promote respect for diversity
7 март 2017
Процедура за подбор на проекти „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“
7 март 2017
Фонд за жени журналистки Howard G. Buffett
7 март 2017
Търсят се младите посланици на спортното развитие в България
6 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“
6 март 2017
Конкурс за финансиране на мини-проекти в сферата на устойчивото развитие
6 март 2017
Конкурс за професионална/кандидатстудентска/езикова подготовка за лишени от родителски грижи младежи и за живеещи в приемни семейства
5 март 2017
Едногодишен стаж в Брюксел в офиса на Финансовия механизъм на EEA и Norway Grants
5 март 2017
EACEA/22/2016: Подкрепа за разработване на европейски видеоигри
2 март 2017
Конкурс за участие в космически лагер Space Camp Turkey 2017
1 март 2017
Обучение „Social entrepreneurship as a local force“ в Добринище, 2-10 май 2017 г.
1 март 2017
Общонационален конкурс по програма „Спортни таланти“
28 февруари 2017
Кандидатстване за получаване на дарение софтуер за онлайн обучителна платформа и виртуална класна стая
28 февруари 2017
Програма за млади журналисти Future News Worldwide
28 февруари 2017
Финансиране за проекти на училищните общности “ Социално включване“ – aces – Academy of Central European Schools – act local“
28 февруари 2017
Краен срок за регистрация за електронно кандидатстване: 16 февруари 2017 г. Краен срок за кандидатстване: 20 февруари 2017 г.
28 февруари 2017
Засилено участие на гражданското общество в реформите на интеграция в ЕС
27 февруари 2017
Roma Youth Advocacy Seminar 2017, в Брюксел
26 февруари 2017
Младежко обучение на тема „Социално предприемачество“, 17-24.03.2017, гр. Флорина, Гърция
26 февруари 2017
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата