Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 315, 09-17 февруари 2017 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата проведе редовните срещи на тематичните работни групи „Образование“ и „Правосъдие“
14 февруари 2017
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Необходима е политическа воля и реални действия за спазване на правата на децата бежанци и мерки за тяхната интеграция
Необходима е политическа воля и реални действия за спазване на правата на децата бежанци и мерки за тяхната интеграция
10 февруари 2017
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обучение на Карин дом събра специалисти от цялата страна
Обучение на Карин дом събра специалисти от цялата страна
16 февруари 2017
Младежи усвояват професия „доброволец“
Младежи усвояват професия „доброволец“
16 февруари 2017
Стартира четвъртото издание на „Журналисти в училище“
Стартира четвъртото издание на „Журналисти в училище“
15 февруари 2017
Концерт и изложба по повод Международния ден на децата с онкологични заболявания
Концерт и изложба по повод Международния ден на децата с онкологични заболявания
15 февруари 2017
Най-добрите практики за защита на децата-жертви на престъпления
Най-добрите практики за защита на децата-жертви на престъпления
15 февруари 2017
В София беше открит Дневен център за деца с епилепсия
В София беше открит Дневен център за деца с епилепсия
14 февруари 2017
Център за приобщаващо образование инициира създаване на Професионална общност за приобщаващо образование
Център за приобщаващо образование инициира създаване на Професионална общност за приобщаващо образование
14 февруари 2017
Обществен дарителски кръг отново ще подкрепи младежки проекти
Обществен дарителски кръг отново ще подкрепи младежки проекти
14 февруари 2017
Наръчник на активния родител на детската площадка
Наръчник на активния родител на детската площадка
13 февруари 2017
7-8% от българите заявяват, че са доброволци и се опитват системно да участват в различни каузи
7-8% от българите заявяват, че са доброволци и се опитват системно да участват в различни каузи
13 февруари 2017
Младежки организации дариха апаратура на пловдивска детска хирургия
Младежки организации дариха апаратура на пловдивска детска хирургия
10 февруари 2017
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Новите критерии за прием на първолаци в София са ясни, родителите – отново недоволни
Новите критерии за прием на първолаци в София са ясни, родителите – отново недоволни
13 февруари 2017
Министър Денков: Оперативната програма не е спряна, но е застрашена
Министър Денков: Оперативната програма не е спряна, но е застрашена
13 февруари 2017
Въвеждат почасови занимания в столичните детски градини
Въвеждат почасови занимания в столичните детски градини
10 февруари 2017
Променят методиката за прием в държавните висши училища
Променят методиката за прием в държавните висши училища
10 февруари 2017
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Системата за закрила на децата не работи, тревожат се специалисти
Системата за закрила на децата не работи, тревожат се специалисти
14 февруари 2017
Голям процент от профилите на децата в социалните мрежи са публични
Голям процент от профилите на децата в социалните мрежи са публични
13 февруари 2017
Деца, които ядат зеленчуци, риба, ядки, по-рядко са хиперактивни
Деца, които ядат зеленчуци, риба, ядки, по-рядко са хиперактивни
13 февруари 2017
Иван Игов, психолог: Да бъдеш приятел с детето си е една от най-големите илюзии
Иван Игов, психолог: Да бъдеш приятел с детето си е една от най-големите илюзии
10 февруари 2017
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Литва забрани телесните наказания на деца
Литва забрани телесните наказания на деца
16 февруари 2017
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Награда за намаляване на броя на смъртни случаи на майки и новородени
6 септември 2017
Конкурс за фотография „Благотворителността през обектива“ – 2017
20 август 2017
Стипендии на Фулбрайт за бакалавърски, магистърски и докторантски обмен в САЩ
8 май 2017
Съюзи за секторни умения по програма „Еразъм+“
2 май 2017
Програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
2 май 2017
Училище за интегритет на Transparency International, 10-16 юли 2017, Вилнюс, Литва
1 май 2017
Стаж при Европейския омбудсман
30 април 2017
Грантова програма „Благотворителността през обектива“ за проекти в сферата на социалната фотография 2017
20 април 2017
Единадесети конкурс на проект „1000 стипендии“
18 април 2017
Покана от Bel Foundation: Подкрепа на проекти от неправителствени организации и благотворителни организации, за да се подобри благоденствието на децата
10 април 2017
Програма за финансиране на малки идеи и проекти на територията на общините Бяла Слатина и Оряхово
7 април 2017
Конкурс „Спорт 2017“ по програма „Еразъм+“
6 април 2017
BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачеството“
5 април 2017
BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“
5 април 2017
Конкурс за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни
3 април 2017
BG05M9OP001-2.007 – Развитие на социалното предприемачество
3 април 2017
Неплатен стаж в Генералния секретариат на Съвета на ЕС
1 април 2017
Номинации за наградите Светът на децата (World of Children)
1 април 2017
Стаж в Комитета на регионите
31 март 2017
Покана за предложения за Харта „Еразъм“ за висше образование 2014-2020 – Подбор за 2018 г.
31 март 2017
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
VP/2017/007 A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market
29 март 2017
Invitation to bid: Fund Operator for the Active Citizens Fund in Bulgaria – Конкурс за оператор на Фонда за активно гражданство в България с размер от 15,5 милиона евро
20 март 2017
Open Society Fellowship
19 март 2017
Roma and EU Funds
15 март 2017
Конкурс „Най-изявените млади личности на България“
15 март 2017
Конкурс за финансиране на малки и активни проекти за приобщаване на ромите в региона на Дунав
15 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда
14 март 2017
Програма “ Млади лидери“
9 март 2017
Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys about gender-based violence as a way to prevent it at an early stage
8 март 2017
Action grants to promote the access to justice and support of victims of gender-based violence and the treatment of perpetrators
8 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
7 март 2017
Процедура за подбор на проекти „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“
7 март 2017
Фонд за жени журналистки Howard G. Buffett
7 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“
6 март 2017
Конкурс за финансиране на мини-проекти в сферата на устойчивото развитие
6 март 2017
Едногодишен стаж в Брюксел в офиса на Финансовия механизъм на EEA и Norway Grants
5 март 2017
EACEA/22/2016: Подкрепа за разработване на европейски видеоигри
2 март 2017
Конкурс за участие в космически лагер Space Camp Turkey 2017
1 март 2017
Обучение „Social entrepreneurship as a local force“ в Добринище, 2-10 май 2017 г.
1 март 2017
Общонационален конкурс по програма „Спортни таланти“
28 февруари 2017
Кандидатстване за получаване на дарение софтуер за онлайн обучителна платформа и виртуална класна стая
28 февруари 2017
Програма за млади журналисти Future News Worldwide
28 февруари 2017
Финансиране за проекти на училищните общности “ Социално включване“ – aces – Academy of Central European Schools – act local“
28 февруари 2017
Краен срок за регистрация за електронно кандидатстване: 16 февруари 2017 г. Краен срок за кандидатстване: 20 февруари 2017 г.
28 февруари 2017
Засилено участие на гражданското общество в реформите на интеграция в ЕС
27 февруари 2017
Конкурс „Агора 2016“
24 февруари 2017
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места
23 февруари 2017
Покана „Да променим 10 места в 10 български града“
23 февруари 2017
Фондация Лумос обявява свободна позиция за Project Manager, Unaccompanied migrant and refugee children
22 февруари 2017
Call for proposals for a Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background
22 февруари 2017
Програма „Заедно в час“ обяви нова кампания за набиране на кандидати за учители
20 февруари 2017
Програма „Учебна компания за студенти“ (JA Startup Program)
20 февруари 2017
Състезание за стажантски програми Great Minds initiative Internships на IBM
20 февруари 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания“
20 февруари 2017
Фондация „За нашите деца“ търси външен оценител на практиката в център за настаняване от семеен тип „Детство“
20 февруари 2017
Лятна стажантска програма на British Council 2017 в Лондон
19 февруари 2017
Бъди ментор на получили закрила бежанци в София, 1 март – 1 юни 2017 г.
19 февруари 2017
Конкурс за разследвания на журналисти от местни и регионални медии
19 февруари 2017
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата