Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 314, 02-10 февруари 2017 г.
Национална мрежа за децата
Случаите на преместване на деца между различни училища показват липсата на ясни механизми за работа между институциите и страх към различието
3 февруари 2017
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Национална мрежа за децата е с най-висок статус в международната фондонабираща платформа GlobalGiving
Национална мрежа за децата е с най-висок статус в международната фондонабираща платформа GlobalGiving
3 февруари 2017
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Щастливият месец февруари донесе семейство на две малки принцеси
Щастливият месец февруари донесе семейство на две малки принцеси
9 февруари 2017
Срещу езика на омразата в мрежата – „От теб з@виси“
Срещу езика на омразата в мрежата – „От теб з@виси“
8 февруари 2017
Анкета проучва оценката на родителите за грижите за децата в ранна възраст
Анкета проучва оценката на родителите за грижите за децата в ранна възраст
8 февруари 2017
Включи се в деня на розовата фланелка
Включи се в деня на розовата фланелка
8 февруари 2017
Среща между институциите за Зона заКрила – Монтана
Среща между институциите за Зона заКрила – Монтана
7 февруари 2017
Заедно в час разширява своята дейност в регионите на Плевен, Велико Търново и Сливен от септември 2017
Заедно в час разширява своята дейност в регионите на Плевен, Велико Търново и Сливен от септември 2017
7 февруари 2017
Защо си заслужава да инвестираме в ранното детско образование?
Защо си заслужава да инвестираме в ранното детско образование?
3 февруари 2017
Над 800 души са ползвали услугите на Фондация „П.У.Л.С.” през 2016
Над 800 души са ползвали услугите на Фондация „П.У.Л.С.” през 2016
3 февруари 2017
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Правителството прие програмата за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020)
Правителството прие програмата за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020)
9 февруари 2017
Родители алармираха, че деца с увреждания остават без социални асистенти и с орязани помощи
Родители алармираха, че деца с увреждания остават без социални асистенти и с орязани помощи
9 февруари 2017
МОН одобри учебниците за I и V клас
МОН одобри учебниците за I и V клас
8 февруари 2017
Променят наредбата за проблемните деца в училище
Променят наредбата за проблемните деца в училище
7 февруари 2017
У нас има около 250 хиляди нищонеправещи млади хора
У нас има около 250 хиляди нищонеправещи млади хора
7 февруари 2017
Четири основни приоритета ще ръководят работата в МОН
Четири основни приоритета ще ръководят работата в МОН
6 февруари 2017
Адресът на родителите да не е водещ критерий при приема на първолаци
Адресът на родителите да не е водещ критерий при приема на първолаци
6 февруари 2017
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Лего създаде детска социална мрежа
Лего създаде детска социална мрежа
3 февруари 2017
Спорт: майката е модел за момичето
Спорт: майката е модел за момичето
3 февруари 2017
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Включете се в НПО Форум за Българското председателство на ЕС през 2018
Включете се в НПО Форум за Българското председателство на ЕС през 2018
9 февруари 2017
Отбелязваме Международния ден за безопасен интернет
Отбелязваме Международния ден за безопасен интернет
7 февруари 2017
Европейският парламент прие с голямо мнозинство важни препоръки към Европейската Комисия относно трансграничните аспекти на осиновяванията
Европейският парламент прие с голямо мнозинство важни препоръки към Европейската Комисия относно трансграничните аспекти на осиновяванията
6 февруари 2017
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Награда за намаляване на броя на смъртни случаи на майки и новородени
6 септември 2017
Стипендии на Фулбрайт за бакалавърски, магистърски и докторантски обмен в САЩ
8 май 2017
Съюзи за секторни умения по програма „Еразъм+“
2 май 2017
Програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
2 май 2017
Училище за интегритет на Transparency International, 10-16 юли 2017, Вилнюс, Литва
1 май 2017
Покана от Bel Foundation: Подкрепа на проекти от неправителствени организации и благотворителни организации, за да се подобри благоденствието на децата
10 април 2017
Конкурс „Спорт 2017“ по програма „Еразъм+“
6 април 2017
BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачеството“
5 април 2017
BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“
5 април 2017
BG05M9OP001-2.007 – Развитие на социалното предприемачество
3 април 2017
Номинации за наградите Светът на децата (World of Children)
1 април 2017
Стаж в Комитета на регионите
31 март 2017
Покана за предложения за Харта „Еразъм“ за висше образование 2014-2020 – Подбор за 2018 г.
31 март 2017
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
Invitation to bid: Fund Operator for the Active Citizens Fund in Bulgaria – Конкурс за оператор на Фонда за активно гражданство в България с размер от 15,5 милиона евро
20 март 2017
Open Society Fellowship
19 март 2017
Roma and EU Funds
15 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда
14 март 2017
Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys about gender-based violence as a way to prevent it at an early stage
8 март 2017
Action grants to promote the access to justice and support of victims of gender-based violence and the treatment of perpetrators
8 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
7 март 2017
Процедура за подбор на проекти „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“
7 март 2017
Фонд за жени журналистки Howard G. Buffett
7 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“
6 март 2017
Конкурс за финансиране на мини-проекти в сферата на устойчивото развитие
6 март 2017
Едногодишен стаж в Брюксел в офиса на Финансовия механизъм на EEA и Norway Grants
5 март 2017
EACEA/22/2016: Подкрепа за разработване на европейски видеоигри
2 март 2017
Конкурс за участие в космически лагер Space Camp Turkey 2017
1 март 2017
Общонационален конкурс по програма „Спортни таланти“
28 февруари 2017
Програма за млади журналисти Future News Worldwide
28 февруари 2017
Финансиране за проекти на училищните общности “ Социално включване“ – aces – Academy of Central European Schools – act local“
28 февруари 2017
Краен срок за регистрация за електронно кандидатстване: 16 февруари 2017 г. Краен срок за кандидатстване: 20 февруари 2017 г.
28 февруари 2017
Засилено участие на гражданското общество в реформите на интеграция в ЕС
27 февруари 2017
Конкурс „Агора 2016“
24 февруари 2017
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места
23 февруари 2017
Покана „Да променим 10 места в 10 български града“
23 февруари 2017
Фондация Лумос обявява свободна позиция за Project Manager, Unaccompanied migrant and refugee children
22 февруари 2017
Call for proposals for a Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background
22 февруари 2017
Програма „Заедно в час“ обяви нова кампания за набиране на кандидати за учители
20 февруари 2017
Програма „Учебна компания за студенти“ (JA Startup Program)
20 февруари 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания“
20 февруари 2017
Фондация „За нашите деца“ търси външен оценител на практиката в център за настаняване от семеен тип „Детство“
20 февруари 2017
Лятна стажантска програма на British Council 2017 в Лондон
19 февруари 2017
Конкурс за разследвания на журналисти от местни и регионални медии
19 февруари 2017
Обучителен семинар „Структурен диалог “ 3-5 март 2017, гр. София
17 февруари 2017
Покана за организиране на семинари на тема Конфликти, базирани на ценност, и насилие
17 февруари 2017
Фонд „Култура“ на Община Варна обяви сесия за набиране на предложения за проекти
16 февруари 2017
Стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“
15 февруари 2017
Professional Fellows Program – Покана за обмен в САЩ през есента на 2017 г.
15 февруари 2017
Програма „Децата и спортният клуб“ 2017
15 февруари 2017
Програма „Научи се да плуваш“ 2017
15 февруари 2017
OSF Early Childhood Program – Central European University Summer School Applications
14 февруари 2017
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата