Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 313, 26 януари-03 февруари 2017 г.
Национална мрежа за децата
Данни от изследване за България алармират за нуждата от подобряване на здравето и здравното поведение на юношите
1 февруари 2017
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Нова Стратегия за социалните услуги във Варна
Нова Стратегия за социалните услуги във Варна
31 януари 2017
Национална мрежа за децата обединява вече 144 организации!
Национална мрежа за децата обединява вече 144 организации!
31 януари 2017
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Осъдиха 18-годишен за съжителство с малолетна в симулативен съдебен процес
Осъдиха 18-годишен за съжителство с малолетна в симулативен съдебен процес
2 февруари 2017
Мобилен екип на фондация „За Нашите Деца“ започва работа в пет здравни и социални заведения
Мобилен екип на фондация „За Нашите Деца“ започва работа в пет здравни и социални заведения
31 януари 2017
Обединеното училище и професионалното образование – съвети към директорите на училища
Обединеното училище и професионалното образование – съвети към директорите на училища
31 януари 2017
Как учениците да разпознават домашното насилие е новият проект на БФЖ
Как учениците да разпознават домашното насилие е новият проект на БФЖ
31 януари 2017
Фондация Лале обявява традиционния конкурс Проект на годината 2016 за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера
Фондация Лале обявява традиционния конкурс Проект на годината 2016 за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера
31 януари 2017
16 000 са децата със специални образователни потребности в страната, необходима е преквалифицикация на педагози
16 000 са децата със специални образователни потребности в страната, необходима е преквалифицикация на педагози
30 януари 2017
Мерят насилието в клас сред тийнейджърите
Мерят насилието в клас сред тийнейджърите
27 януари 2017
Консултации със сертифициран Монтесори педагог в Карин дом
Консултации със сертифициран Монтесори педагог в Карин дом
27 януари 2017
Иновативни училища: възможност за признаване на усилията на десетки учители (въпроси и отговори)
Иновативни училища: възможност за признаване на усилията на десетки учители (въпроси и отговори)
27 януари 2017
Започва национален конкурс „Равнопоставени в любовта”
Започва национален конкурс „Равнопоставени в любовта”
27 януари 2017
Програмата „Нашите пари“ започна пилотно в десет училища
Програмата „Нашите пари“ започна пилотно в десет училища
27 януари 2017
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
До 15 февруари училищата обявяват как ще образуват бала за прием след  VII клас
До 15 февруари училищата обявяват как ще образуват бала за прием след VII клас
2 февруари 2017
В МОН постъпиха 226 проекта за училищни иновации
В МОН постъпиха 226 проекта за училищни иновации
2 февруари 2017
Министър Денков: стимули, а не санкции ще осигурят специалисти за икономиката
Министър Денков: стимули, а не санкции ще осигурят специалисти за икономиката
1 февруари 2017
Работи ли наказанието „преместване в друго училище“
Работи ли наказанието „преместване в друго училище“
30 януари 2017
Близо 1000 преподаватели ще бъдат пенсионирани до края на годината
Близо 1000 преподаватели ще бъдат пенсионирани до края на годината
30 януари 2017
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Младежи помагат на връстници, набират средства с благотворителен музикален фестивал
Младежи помагат на връстници, набират средства с благотворителен музикален фестивал
31 януари 2017
Осем факта за ранната раждаемост сред ромските момичета
Осем факта за ранната раждаемост сред ромските момичета
30 януари 2017
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Награда за намаляване на броя на смъртни случаи на майки и новородени
6 септември 2017
Програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
2 май 2017
Училище за интегритет на Transparency International, 10-16 юли 2017, Вилнюс, Литва
1 май 2017
Покана от Bel Foundation: Подкрепа на проекти от неправителствени организации и благотворителни организации, за да се подобри благоденствието на децата
10 април 2017
BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“
5 април 2017
Стаж в Комитета на регионите
31 март 2017
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
Invitation to bid: Fund Operator for the Active Citizens Fund in Bulgaria – Конкурс за оператор на Фонда за активно гражданство в България с размер от 15,5 милиона евро
20 март 2017
Open Society Fellowship
19 март 2017
Roma and EU Funds
15 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда
14 март 2017
Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys about gender-based violence as a way to prevent it at an early stage
8 март 2017
Action grants to promote the access to justice and support of victims of gender-based violence and the treatment of perpetrators
8 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
7 март 2017
Процедура за подбор на проекти „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“
7 март 2017
Фонд за жени журналистки Howard G. Buffett
7 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“
6 март 2017
Общонационален конкурс по програма „Спортни таланти“
28 февруари 2017
Финансиране за проекти на училищните общности “ Социално включване“ – aces – Academy of Central European Schools – act local“
28 февруари 2017
Засилено участие на гражданското общество в реформите на интеграция в ЕС
27 февруари 2017
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места
23 февруари 2017
Фондация Лумос обявява свободна позиция за Project Manager, Unaccompanied migrant and refugee children
22 февруари 2017
Call for proposals for a Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background
22 февруари 2017
Програма „Заедно в час“ обяви нова кампания за набиране на кандидати за учители
20 февруари 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания“
20 февруари 2017
Конкурс за разследвания на журналисти от местни и регионални медии
19 февруари 2017
Стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“
15 февруари 2017
Professional Fellows Program – Покана за обмен в САЩ през есента на 2017 г.
15 февруари 2017
Програма „Децата и спортният клуб“ 2017
15 февруари 2017
Програма „Научи се да плуваш“ 2017
15 февруари 2017
Покана за представяне на оферти за национален фасилитатор по проект „РОМАКТ“
10 февруари 2017
Участие на представители на общински младежки и ученически съвети в дебат в Страсбург
10 февруари 2017
Стипендиантска програма YTILI
6 февруари 2017
AUBG Multitalents Quest – Конкурс „Търсене на мултиталанти“
5 февруари 2017
„Open Agenda – The floor is yours!“ – обучение за младежки ръководители, 5 – 10 април 2017, Сърбия
5 февруари 2017
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата