Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 312, 19-27 януари 2017 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата настоява Министерството на труда и социалната политика да поеме ангажимент към децата в конфликт със закона
24 януари 2017
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
„Юрочайлд“ и НМД настояват инвестициите в децата да са основа на Европейския социален стълб
„Юрочайлд“ и НМД настояват инвестициите в децата да са основа на Европейския социален стълб
25 януари 2017
Как малките си представят „Къща на децата“
Как малките си представят „Къща на децата“
24 януари 2017
Неправителствени организации настояват за преразглеждане на насоките за кандидатстване по операция „Развитие на социалното предприемачество“
Неправителствени организации настояват за преразглеждане на насоките за кандидатстване по операция „Развитие на социалното предприемачество“
23 януари 2017
Семинар „Преходът от институционална грижа към грижа в общността“ в Европейската комисия
Семинар „Преходът от институционална грижа към грижа в общността“ в Европейската комисия
23 януари 2017
Национална мрежа за децата участва в среща за насилието над деца с интелектуални затруднения
Национална мрежа за децата участва в среща за насилието над деца с интелектуални затруднения
23 януари 2017
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Започва кампания за профилактика на детските очни заболявания
Започва кампания за профилактика на детските очни заболявания
26 януари 2017
От Бургас започна национална кампания за превенция на престъпленията в интернет
От Бургас започна национална кампания за превенция на престъпленията в интернет
25 януари 2017
Център за ранна интервенция и рехабилитация помага на деца от цялата страна
Център за ранна интервенция и рехабилитация помага на деца от цялата страна
25 януари 2017
Калоян Дамянов: Ресурсните учители не достигат
Калоян Дамянов: Ресурсните учители не достигат
25 януари 2017
Фондация „За нашите деца“ отстоява интересите на децата на конференция на високо ниво в Брюксел
Фондация „За нашите деца“ отстоява интересите на децата на конференция на високо ниво в Брюксел
24 януари 2017
Творческо родителство: Създават първи в страната интерактивен център „В света на ранното детство“ в подкрепа на родители, учители и социални работници
Творческо родителство: Създават първи в страната интерактивен център „В света на ранното детство“ в подкрепа на родители, учители и социални работници
23 януари 2017
Десет младежи в риск ще имат шанс да започнат работа с помощта на Фондация „П.У.Л.С.”
Десет младежи в риск ще имат шанс да започнат работа с помощта на Фондация „П.У.Л.С.”
20 януари 2017
НАПГ продължава да настоява за образователен ценз за приемните родители
НАПГ продължава да настоява за образователен ценз за приемните родители
20 януари 2017
Поредно осъдително решение срещу България заради действащия 60-годишен Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Поредно осъдително решение срещу България заради действащия 60-годишен Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
20 януари 2017
Стартира нов проект за укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието
Стартира нов проект за укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието
20 януари 2017
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Тръгва проектът „Нов шанс за успех“
Тръгва проектът „Нов шанс за успех“
26 януари 2017
Всеки пети младеж в България никога не е спортувал
Всеки пети младеж в България никога не е спортувал
26 януари 2017
В 98% от училищата вече действат обществени съвети
В 98% от училищата вече действат обществени съвети
26 януари 2017
Обучението в професионалните гимназии ще е по рамкова програма за конкретната област
Обучението в професионалните гимназии ще е по рамкова програма за конкретната област
25 януари 2017
Анализ на Евростат сочи висок дял на учениците в професионалното обрaзование у нас
Анализ на Евростат сочи висок дял на учениците в професионалното обрaзование у нас
23 януари 2017
Родители срещу новите правила за прием на първолаците
Родители срещу новите правила за прием на първолаците
20 януари 2017
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Агресивното поведение при децата е сигнал за неглижирането им
Агресивното поведение при децата е сигнал за неглижирането им
26 януари 2017
Сладкото не прави децата свръхактивни
Сладкото не прави децата свръхактивни
24 януари 2017
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Стаж в Комитета на регионите
31 март 2017
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
Invitation to bid: Fund Operator for the Active Citizens Fund in Bulgaria – Конкурс за оператор на Фонда за активно гражданство в България с размер от 15,5 милиона евро
20 март 2017
Open Society Fellowship
19 март 2017
Roma and EU Funds
15 март 2017
Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys about gender-based violence as a way to prevent it at an early stage
8 март 2017
Action grants to promote the access to justice and support of victims of gender-based violence and the treatment of perpetrators
8 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
7 март 2017
Процедура за подбор на проекти „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“
7 март 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“
6 март 2017
Общонационален конкурс по програма „Спортни таланти“
28 февруари 2017
Финансиране за проекти на училищните общности “ Социално включване“ – aces – Academy of Central European Schools – act local“
28 февруари 2017
Засилено участие на гражданското общество в реформите на интеграция в ЕС
27 февруари 2017
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места
23 февруари 2017
Call for proposals for a Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background
22 февруари 2017
Програма „Заедно в час“ обяви нова кампания за набиране на кандидати за учители
20 февруари 2017
Конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания“
20 февруари 2017
Стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“
15 февруари 2017
Professional Fellows Program – Покана за обмен в САЩ през есента на 2017 г.
15 февруари 2017
Програма „Децата и спортният клуб“ 2017
15 февруари 2017
Програма „Научи се да плуваш“ 2017
15 февруари 2017
AUBG Multitalents Quest – Конкурс „Търсене на мултиталанти“
5 февруари 2017
„Open Agenda – The floor is yours!“ – обучение за младежки ръководители, 5 – 10 април 2017, Сърбия
5 февруари 2017
Обучение ФЪНДРЕЙЗИНГ за НПО, 4 февруари 2017
2 февруари 2017
„Красива България“2017
2 февруари 2017
Национална покана за кандидатстване по КД 1 „Мобилност“, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор „Младеж“
2 февруари 2017
Националната покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, Проекти за мобилност на персонал и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение, сектор „Професионално образование и обучение“
2 февруари 2017
Националната покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, Проекти за мобилност на учители и друг училищен персонал, сектор „Училищно образование“
2 февруари 2017
Националната покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, Проекти за мобилност на персонала в сферата на образованието на възрастни, сектор „Образование за възрастни“
2 февруари 2017
Националната покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, КД107 – Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави, сектор „Висше образование“
2 февруари 2017
Националната покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, КД103 – Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни държави, сектор „Висше образование“
2 февруари 2017
Програма „Еразъм+“
2 февруари 2017
Приемат се кандидатури за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2017/2018 г.
31 януари 2017
Платени петмесечни стажове в Европейската комисия
31 януари 2017
Конкурс за нови 10 училища-партньори по програма „Едно училище за всички“
31 януари 2017
Конкурс “Младежки свят и доброволчество“
31 януари 2017
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата