Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 309, 15-24 декември 2016 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата ви пожелава весела Коледа и щастлива Нова година!
23 декември 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Победителите в Коледната томбола за Къща на децата вече са известни
Победителите в Коледната томбола за Къща на децата вече са известни
23 декември 2016
Позиция на Национална мрежа за децата относно промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Методическото указание на Агенцията за социално подпомагане
Позиция на Национална мрежа за децата относно промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Методическото указание на Агенцията за социално подпомагане
23 декември 2016
Фокус група за изработване на регионален анализ за правата на децата за Югозападен централен регион се проведе в Пазарджик
Фокус група за изработване на регионален анализ за правата на децата за Югозападен централен регион се проведе в Пазарджик
19 декември 2016
Три начина да се уверим, че деца ще продължат да бъдат нападани
Три начина да се уверим, че деца ще продължат да бъдат нападани
16 декември 2016
Национална мрежа за децата алармира за поредно предстоящо преместване на стотици деца с увреждания от Центрове за настаняване от семеен тип
Национална мрежа за децата алармира за поредно предстоящо преместване на стотици деца с увреждания от Центрове за настаняване от семеен тип
16 декември 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Съвместна международна кампания на три организации
Съвместна международна кампания на три организации
23 декември 2016
Благотворителна изложба събира средства за център за епилепсия
Благотворителна изложба събира средства за център за епилепсия
23 декември 2016
Майкрософт България организира конференция за преподаватели от цялата страна
Майкрософт България организира конференция за преподаватели от цялата страна
23 декември 2016
Нови технологични решения за НПО и читалища
Нови технологични решения за НПО и читалища
23 декември 2016
НАРД стартира нов проект за валидиране на доброволчеството
НАРД стартира нов проект за валидиране на доброволчеството
21 декември 2016
Център за приобщаващо образование обявява конкурс за нови 10 училища-партньори по програма „Едно училище за всички“
Център за приобщаващо образование обявява конкурс за нови 10 училища-партньори по програма „Едно училище за всички“
20 декември 2016
Връчиха наградите „Добрият Самарянин“ 2016
Връчиха наградите „Добрият Самарянин“ 2016
16 декември 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Лекари молят чрез Българската Коледа да се финансират лекарства за онкоболни деца
Лекари молят чрез Българската Коледа да се финансират лекарства за онкоболни деца
23 декември 2016
Детската смъртност е на най-ниското си ниво през този век
Детската смъртност е на най-ниското си ниво през този век
22 декември 2016
Над 2000 деца са в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“
Над 2000 деца са в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“
21 декември 2016
От догодина всяко училище ще може да въвежда нови предмети и да променя програмите
От догодина всяко училище ще може да въвежда нови предмети и да променя програмите
20 декември 2016
Още един Дом за медико-социални грижи за деца отива в историята
Още един Дом за медико-социални грижи за деца отива в историята
20 декември 2016
6000 онкоболни деца годишно умират в Европа заради лечение с медикаменти за възрастни
6000 онкоболни деца годишно умират в Европа заради лечение с медикаменти за възрастни
20 декември 2016
300 български учени в чужбина са готови да помагат на България
300 български учени в чужбина са готови да помагат на България
20 декември 2016
Детските ни психиатри – под критичния минимум
Детските ни психиатри – под критичния минимум
19 декември 2016
Съветът на децата – малките решения с голямо значение
Съветът на децата – малките решения с голямо значение
19 декември 2016
Правителството одобри Наредбата за детските и ученическите пътувания
Правителството одобри Наредбата за детските и ученическите пътувания
16 декември 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Великобритания легализира раждането на деца от трима родители
Великобритания легализира раждането на деца от трима родители
19 декември 2016
Насилието над деца оставя у тях трайна травма и склонност към самоунищожение
Насилието над деца оставя у тях трайна травма и склонност към самоунищожение
19 декември 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Одобрени са доброволни целеви вноски по линия на официалната помощ за развитие и хуманитарна помощ
Одобрени са доброволни целеви вноски по линия на официалната помощ за развитие и хуманитарна помощ
22 декември 2016
Европа няма единна политика за опазване на децата бежанци, сочи доклад
Европа няма единна политика за опазване на децата бежанци, сочи доклад
22 декември 2016
20 % от 15-годишните тийнейджъри в ЕС – неграмотни
20 % от 15-годишните тийнейджъри в ЕС – неграмотни
19 декември 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys about gender-based violence as a way to prevent it at an early stage
8 март 2017
Action grants to promote the access to justice and support of victims of gender-based violence and the treatment of perpetrators
8 март 2017
Call for proposals for a Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background
22 февруари 2017
Програма „Децата и спортният клуб“ 2017
15 февруари 2017
Програма „Научи се да плуваш“ 2017
15 февруари 2017
„Красива България“2017
2 февруари 2017
Програма „Еразъм+“
2 февруари 2017
Приемат се кандидатури за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2017/2018 г.
31 януари 2017
Конкурс “Младежки свят и доброволчество“
31 януари 2017
Включете се в 10-то издание на младежкия конкурс „Карл Велики“
20 януари 2017
EACEA 40/2016 „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“
17 януари 2017
EACEA 40/2016 в рамките на програма „Еразъм+“ „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“
17 януари 2017
Защита и подкрепа на маргинализираните роми в Европа
16 януари 2017
New Europe College – Букурещ: Стипендии за докторанти 2017-18
12 януари 2017
Грантове за подкрепа на национални или международни проекти в областта e-Justice
11 януари 2017
OPPORTUNITY FUNDS-BULGARIA 2017 за ученици в 11 клас
9 януари 2017
BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“
5 януари 2017
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
Конкурс „Без Онлайномраза”
31 декември 2016
Покана за малки, иновативни проекти, които се занимават с маргинализираните деца
31 декември 2016
Проект „Студентски практики – фаза I“
31 декември 2016
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
Програма за развитие на спорта за всички 2017
30 декември 2016
Програма за обмен на учители
26 декември 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата