Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 307, 02-09 декември 2016 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата участва във форум на Европейската комисия, посветен на правата на децата
7 декември 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Деца боядисваха катинари в подкрепа на промяната в детското правосъдие
Деца боядисваха катинари в подкрепа на промяната в детското правосъдие
8 декември 2016
Стартира международният проект Rescue: Разчитане на ранните сигнали за отпадане от училище
Стартира международният проект Rescue: Разчитане на ранните сигнали за отпадане от училище
6 декември 2016
Екипът на омбудсмана на работно посещение в Норвегия с участието на Национална мрежа за децата
Екипът на омбудсмана на работно посещение в Норвегия с участието на Национална мрежа за децата
6 декември 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Национална мрежа за децата се включи в конференция, посветена на социалните услуги за ромски и жени и деца, обект на насилие
Национална мрежа за децата се включи в конференция, посветена на социалните услуги за ромски и жени и деца, обект на насилие
8 декември 2016
Сдружение „Екомисия 21 век“ връчи награди „Доброволец на годината“
Сдружение „Екомисия 21 век“ връчи награди „Доброволец на годината“
8 декември 2016
„Каритас София“ получи награда „Доброволческа инициатива“ за 2016 г.
„Каритас София“ получи награда „Доброволческа инициатива“ за 2016 г.
7 декември 2016
Хора с увреждания на протест с „жива верига“ около сградата на Народното събрание
Хора с увреждания на протест с „жива верига“ около сградата на Народното събрание
7 декември 2016
Проведе са мащабна национална педагогическа конференция
Проведе са мащабна национална педагогическа конференция
7 декември 2016
За втора поредна година се проведе вечер на дарителите в Бяла Слатина
За втора поредна година се проведе вечер на дарителите в Бяла Слатина
6 декември 2016
Общините искат повече правомощия за политики в сферата на образованието
Общините искат повече правомощия за политики в сферата на образованието
6 декември 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
От 2017 г. стартира дуално обучение с европейски средства
От 2017 г. стартира дуално обучение с европейски средства
8 декември 2016
Ученическите екскурзии – през деня и след договор с туроператор
Ученическите екскурзии – през деня и след договор с туроператор
8 декември 2016
Над 40% от българските ученици са функционално неграмотни, показват новите данни от изследването PISA
Над 40% от българските ученици са функционално неграмотни, показват новите данни от изследването PISA
7 декември 2016
Кои ще са новите операции по ОП НОИР?
Кои ще са новите операции по ОП НОИР?
7 декември 2016
Актуални въпроси, свързани с проект „Твоят час“
Актуални въпроси, свързани с проект „Твоят час“
6 декември 2016
До края на януари 2017 г. директорите могат да кандидатстват за иновативни училища
До края на януари 2017 г. директорите могат да кандидатстват за иновативни училища
5 декември 2016
Български образователни институции препоръчват Монтесори педагогиката
Български образователни институции препоръчват Монтесори педагогиката
5 декември 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
За добър успех – много движение
За добър успех – много движение
6 декември 2016
Близо една трета от учениците определят четенето като загуба на време
Близо една трета от учениците определят четенето като загуба на време
6 декември 2016
Учени: децата да играят повече навън
Учени: децата да играят повече навън
5 декември 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Сингапур оглави класация на страните с най-добро образование в света
Сингапур оглави класация на страните с най-добро образование в света
7 декември 2016
Отбелязваме Международния ден на доброволеца
Отбелязваме Международния ден на доброволеца
5 декември 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys about gender-based violence as a way to prevent it at an early stage
8 март 2017
Action grants to promote the access to justice and support of victims of gender-based violence and the treatment of perpetrators
8 март 2017
Call for proposals for a Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background
22 февруари 2017
Програма „Децата и спортният клуб“ 2017
15 февруари 2017
Програма „Научи се да плуваш“ 2017
15 февруари 2017
„Красива България“2017
2 февруари 2017
Програма „Еразъм+“
2 февруари 2017
Приемат се кандидатури за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2017/2018 г.
31 януари 2017
Конкурс “Младежки свят и доброволчество“
31 януари 2017
Включете се в 10-то издание на младежкия конкурс „Карл Велики“
20 януари 2017
EACEA 40/2016 „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“
17 януари 2017
EACEA 40/2016 в рамките на програма „Еразъм+“ „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“
17 януари 2017
Защита и подкрепа на маргинализираните роми в Европа
16 януари 2017
New Europe College – Букурещ: Стипендии за докторанти 2017-18
12 януари 2017
Грантове за подкрепа на национални или международни проекти в областта e-Justice
11 януари 2017
OPPORTUNITY FUNDS-BULGARIA 2017 за ученици в 11 клас
9 януари 2017
BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“
5 януари 2017
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
Конкурс „Без Онлайномраза”
31 декември 2016
Покана за малки, иновативни проекти, които се занимават с маргинализираните деца
31 декември 2016
Проект „Студентски практики – фаза I“
31 декември 2016
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
Програма за развитие на спорта за всички 2017
30 декември 2016
Програма за обмен на учители
26 декември 2016
BG05SFOP001-1.002 – Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.
20 декември 2016
VIVACOM Регионален грант 2016 подкрепя добри идеи за промяна
20 декември 2016
Програма за хуманитарни лидери
19 декември 2016
Android Scholarships for residents of the EU
18 декември 2016
Access to Justice Programme Officer NO-A, Temporary Appointment (364 days)
18 декември 2016
Онлайн обучения по английски език и информационни технологии на „Съюз на инвалидите – Дружество Пловдив”
15 декември 2016
Покана за набиране на концепции за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
15 декември 2016
Покана за кандидатстване за грантове 2016 г.: Права на детето; Насилието над деца Тема 2. Подкрепа на интегрирани и мултидисциплинарни подходи към децата, жертви на насилие
13 декември 2016
Rights, Equality and Citizenship Programme. Complementary information for topics REC-RDAP-CHIL-AG-2016 & REC-RCHI-PROF-AG-2016
13 декември 2016
Подкрепа на изграждане на капацитета за защита правата на дезата и на децата за професионалисти в областта на убежището и миграцията
13 декември 2016
Стаж в Европейския съвет за бежанци и изгнаници
11 декември 2016
Удължава се срокът на онлайн конкурс за разказ „Истории от детската площадка“
11 декември 2016
Програма „Спорт за децата в свободното време“ 2017
10 декември 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата