Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 305, 17-25 ноември 2016 г.
Национална мрежа за децата
200 младежи от цялата страна се събраха на форума Voice it: мнение от значение
20 ноември 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Осемте региона на Национална мрежа за децата имат свои регионални планове
Осемте региона на Национална мрежа за децата имат свои регионални планове
23 ноември 2016
В Световния ден на тоалетната: хиляди български деца все още нямат достъп до качествени санитарни помещения
В Световния ден на тоалетната: хиляди български деца все още нямат достъп до качествени санитарни помещения
18 ноември 2016
Национална мрежа за децата изрази становище относно изискванията за издаване на медицинска бележка на ученици
Национална мрежа за децата изрази становище относно изискванията за издаване на медицинска бележка на ученици
18 ноември 2016
ЗА нулева толерантност към насилието над деца
ЗА нулева толерантност към насилието над деца
18 ноември 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Иновативна услуга променя живота на глухите ученици и студенти в достъпа им до образование
Иновативна услуга променя живота на глухите ученици и студенти в достъпа им до образование
24 ноември 2016
„Стаи за природа“ ще открият в 57 училища
„Стаи за природа“ ще открият в 57 училища
23 ноември 2016
Фондация „П.У.Л.С.” се включва в 16-те световни дни на активизъм срещу насилието, основано на пол
Фондация „П.У.Л.С.” се включва в 16-те световни дни на активизъм срещу насилието, основано на пол
23 ноември 2016
Проект „Различни заедно“ ще бъде представен на конференция
Проект „Различни заедно“ ще бъде представен на конференция
23 ноември 2016
Стартира коледната кампания на фондация „За Нашите Деца“ – Тази Коледа чудесата правите Вие
Стартира коледната кампания на фондация „За Нашите Деца“ – Тази Коледа чудесата правите Вие
23 ноември 2016
Обучение на Жоао Диас  „Множество увреждания: потенциал и възможности“
Обучение на Жоао Диас „Множество увреждания: потенциал и възможности“
23 ноември 2016
„Мълчанието НЕ е злато“ – застъпнически събития срещу домашното насилие из цялата страна
„Мълчанието НЕ е злато“ – застъпнически събития срещу домашното насилие из цялата страна
22 ноември 2016
Конференция „Да бъдеш баща“
Конференция „Да бъдеш баща“
22 ноември 2016
Обучение на Ерин Макрайт – „Индивидуални цели и професионално развитие на приобщаващия учител“
Обучение на Ерин Макрайт – „Индивидуални цели и професионално развитие на приобщаващия учител“
22 ноември 2016
Конференция приобщаващо образование 2016 – Приобщаващото образование през опита на учители и директори
Конференция приобщаващо образование 2016 – Приобщаващото образование през опита на учители и директори
21 ноември 2016
Актуални въпроси по програма „Твоят час“
Актуални въпроси по програма „Твоят час“
21 ноември 2016
Различни, но заедно
Различни, но заедно
18 ноември 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Издателства на учебници обвиниха МОН в некомпетентност и тенденциозност
Издателства на учебници обвиниха МОН в некомпетентност и тенденциозност
24 ноември 2016
Осигурени са над 4 млн. лв. за стимулиране на директори на училища и детски градини
Осигурени са над 4 млн. лв. за стимулиране на директори на училища и детски градини
24 ноември 2016
Омбудсманът Мая Манолова: Децата с увреждания не бива да са заложници на политически кризи
Омбудсманът Мая Манолова: Децата с увреждания не бива да са заложници на политически кризи
22 ноември 2016
България е на последните места в ЕС по дял на децата от общия брой на населението
България е на последните места в ЕС по дял на децата от общия брой на населението
21 ноември 2016
Обучават педиатрите как да различават насилие на деца
Обучават педиатрите как да различават насилие на деца
21 ноември 2016
Приключи първият етап на оценяване на учебниците и учебните комплекти за първи и пети  клас
Приключи първият етап на оценяване на учебниците и учебните комплекти за първи и пети клас
18 ноември 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Занятия с музика предизвикват чудеса в мозъка
Занятия с музика предизвикват чудеса в мозъка
23 ноември 2016
Създадоха ваксина срещу бронхиолит
Създадоха ваксина срещу бронхиолит
18 ноември 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
Call for proposals for a Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background
22 февруари 2017
Програма „Децата и спортният клуб“ 2017
15 февруари 2017
Програма „Научи се да плуваш“ 2017
15 февруари 2017
Програма „Еразъм+“
2 февруари 2017
Включете се в 10-то издание на младежкия конкурс „Карл Велики“
20 януари 2017
EACEA 40/2016 „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“
17 януари 2017
EACEA 40/2016 в рамките на програма „Еразъм+“ „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“
17 януари 2017
New Europe College – Букурещ: Стипендии за докторанти 2017-18
12 януари 2017
Грантове за подкрепа на национални или международни проекти в областта e-Justice
11 януари 2017
BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“
5 януари 2017
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
Покана за малки, иновативни проекти, които се занимават с маргинализираните деца
31 декември 2016
Проект „Студентски практики – фаза I“
31 декември 2016
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
Програма за развитие на спорта за всички 2017
30 декември 2016
BG05SFOP001-1.002 – Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.
20 декември 2016
VIVACOM Регионален грант 2016 подкрепя добри идеи за промяна
20 декември 2016
Покана за набиране на концепции за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
15 декември 2016
Покана за кандидатстване за грантове 2016 г.: Права на детето; Насилието над деца Тема 2. Подкрепа на интегрирани и мултидисциплинарни подходи към децата, жертви на насилие
13 декември 2016
Rights, Equality and Citizenship Programme. Complementary information for topics REC-RDAP-CHIL-AG-2016 & REC-RCHI-PROF-AG-2016
13 декември 2016
Подкрепа на изграждане на капацитета за защита правата на дезата и на децата за професионалисти в областта на убежището и миграцията
13 декември 2016
Удължава се срокът на онлайн конкурс за разказ „Истории от детската площадка“
11 декември 2016
Програма „Спорт за децата в свободното време“ 2017
10 декември 2016
Стипендии Gates Cambridge за чуждестранни студенти
7 декември 2016
Обучение на ученици в САЩ и Великобритания (ASSIST, HMC, Davis)“ 2017/18
3 декември 2016
COST Action proposal
1 декември 2016
Обменна програма за САЩ
1 декември 2016
Стипендии за обучение в Бавария
1 декември 2016
Chivas The Venture за предприемачи с кауза
1 декември 2016
Конкурс за дипломна работа, защитена през 2016 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и личностно развитие
1 декември 2016
Techmakers Scholars Program 2017-2018 на Google жени: Създаване на равенство между половете
1 декември 2016
Стипендии за арт мениджъри във Вашингтон, окръг Колумбия
1 декември 2016
Стипендии за докторантури и следдипломни квалификации в баварски университети за чужденци за академичната 2017/2018 година
1 декември 2016
Изграждане на предприемачески капацитет за млади мигранти
30 ноември 2016
„Заедно в час“ стартира тазгодишната си кампания за привличане на нови хора в образователната система
30 ноември 2016
Програма „Социалното предприемачество – възможност за обезкуражените млади хора в област Шумен“ 2016-2017 г.
30 ноември 2016
EACEA/37/2016 Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта
29 ноември 2016
Покана за участие в безплатно онлайн обучение „Младежка Е-Европа“
27 ноември 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата