Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 304, 10-18 ноември 2016 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата обсъди проект на Национална програма за превенция на насилието над деца
17 ноември 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
За толерантността или ценностите, на които учим децата си
За толерантността или ценностите, на които учим децата си
16 ноември 2016
Заключителна международна конференция по проект „Обучение на професионалисти за работа с деца в грижа“
Заключителна международна конференция по проект „Обучение на професионалисти за работа с деца в грижа“
14 ноември 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Фондация „Конкордия България“ кани професионалисти на обучение с тема „Основи на привързаността – теория и терапия“
Фондация „Конкордия България“ кани професионалисти на обучение с тема „Основи на привързаността – теория и терапия“
17 ноември 2016
Карин дом ще отбележи Световния ден на недоносените деца с консултации за родители
Карин дом ще отбележи Световния ден на недоносените деца с консултации за родители
16 ноември 2016
Национален онлайн конкурс събира истории от детската площадка
Национален онлайн конкурс събира истории от детската площадка
16 ноември 2016
Започва национална кампания за превенция на ранните бракове, половите стереотипи и насилието
Започва национална кампания за превенция на ранните бракове, половите стереотипи и насилието
15 ноември 2016
Детски базар на професиите среща децата с различни професионалисти
Детски базар на професиите среща децата с различни професионалисти
15 ноември 2016
Безплатна онлайн услуга в помощ на хората с увреждания
Безплатна онлайн услуга в помощ на хората с увреждания
15 ноември 2016
Предстои национално изследване на ранното детско развитие
Предстои национално изследване на ранното детско развитие
15 ноември 2016
Учители и психолози ще дебатират детската гледна точка за превенцията на тормоза в училище
Учители и психолози ще дебатират детската гледна точка за превенцията на тормоза в училище
14 ноември 2016
Учители създават отбори по роботика в 17 български училища
Учители създават отбори по роботика в 17 български училища
14 ноември 2016
Психолог: Учителският психотест може да се превърне в лов на вещици
Психолог: Учителският психотест може да се превърне в лов на вещици
11 ноември 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Омбудсманът Мая Манолова организира първата детска приемна в Перник
Омбудсманът Мая Манолова организира първата детска приемна в Перник
17 ноември 2016
Комисия ще оценява проектите на кандидатите за иновативни училища
Комисия ще оценява проектите на кандидатите за иновативни училища
16 ноември 2016
Практиката за щадящо изслушване на деца се разширява
Практиката за щадящо изслушване на деца се разширява
16 ноември 2016
Мобилните психологични групи към МОН обсъдиха план за действие за предотвратяване на кибертормоза срещу учениците
Мобилните психологични групи към МОН обсъдиха план за действие за предотвратяване на кибертормоза срещу учениците
14 ноември 2016
Отчет за изпълнението на управленската програма на правителството в областта на образованието и науката
Отчет за изпълнението на управленската програма на правителството в областта на образованието и науката
11 ноември 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Евростат: Близо половината от децата в България са застрашени от бедност
Евростат: Близо половината от децата в България са застрашени от бедност
17 ноември 2016
Опасен оцветител в бонбоните
Опасен оцветител в бонбоните
15 ноември 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
Call for proposals for a Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background
22 февруари 2017
Програма „Еразъм+“
2 февруари 2017
Включете се в 10-то издание на младежкия конкурс „Карл Велики“
20 януари 2017
EACEA 40/2016 „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“
17 януари 2017
New Europe College – Букурещ: Стипендии за докторанти 2017-18
12 януари 2017
Грантове за подкрепа на национални или международни проекти в областта e-Justice
11 януари 2017
BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“
5 януари 2017
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
Покана за малки, иновативни проекти, които се занимават с маргинализираните деца
31 декември 2016
Проект „Студентски практики – фаза I“
31 декември 2016
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
BG05SFOP001-1.002 – Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.
20 декември 2016
VIVACOM Регионален грант 2016 подкрепя добри идеи за промяна
20 декември 2016
Покана за набиране на концепции за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
15 декември 2016
Покана за кандидатстване за грантове 2016 г.: Права на детето; Насилието над деца Тема 2. Подкрепа на интегрирани и мултидисциплинарни подходи към децата, жертви на насилие
13 декември 2016
Rights, Equality and Citizenship Programme. Complementary information for topics REC-RDAP-CHIL-AG-2016 & REC-RCHI-PROF-AG-2016
13 декември 2016
Подкрепа на изграждане на капацитета за защита правата на дезата и на децата за професионалисти в областта на убежището и миграцията
13 декември 2016
Стипендии Gates Cambridge за чуждестранни студенти
7 декември 2016
COST Action proposal
1 декември 2016
Обменна програма за САЩ
1 декември 2016
Стипендии за обучение в Бавария
1 декември 2016
Chivas The Venture за предприемачи с кауза
1 декември 2016
Конкурс за дипломна работа, защитена през 2016 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и личностно развитие
1 декември 2016
Techmakers Scholars Program 2017-2018 на Google жени: Създаване на равенство между половете
1 декември 2016
Стипендии за арт мениджъри във Вашингтон, окръг Колумбия
1 декември 2016
Стипендии за докторантури и следдипломни квалификации в баварски университети за чужденци за академичната 2017/2018 година
1 декември 2016
Изграждане на предприемачески капацитет за млади мигранти
30 ноември 2016
„Заедно в час“ стартира тазгодишната си кампания за привличане на нови хора в образователната система
30 ноември 2016
EACEA/37/2016 Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта
29 ноември 2016
Покана за участие в безплатно онлайн обучение „Младежка Е-Европа“
27 ноември 2016
Сдружение „Варна – Европейска младежка столица 2017“ набира идеи за събития и инициативи
25 ноември 2016
Call for 2017 Support to European networks
25 ноември 2016
2 обучения за изграждане на капацитет на НПО
24 ноември 2016
ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 г.) – Подпрограма „Култура“: EACEA 45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество
23 ноември 2016
EACEA 45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество
23 ноември 2016
Във второто издание на конкурса ще бъдат отличени участници в категориите за социални иновации, свързани със заетост, социално включване, както и с предоставяне на социални продукти и услуги.
21 ноември 2016
Конкурс на Правна програма на Институт „Отворено общество“ – София за студентски реферати
21 ноември 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата