Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 302, 27 октомври-04 ноември 2016 г.
Национална мрежа за децата
В деня на будителите Национална мрежа за децата стартира онлайн платформата СЛУЧИЛИЩЕ
1 ноември 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Национална мрежа за децата отправи официално запитване за ангажимента на МТСП към децата в конфликт със закона и децата под минималната възраст за наказателна отговорност
Национална мрежа за децата отправи официално запитване за ангажимента на МТСП към децата в конфликт със закона и децата под минималната възраст за наказателна отговорност
1 ноември 2016
Национална мрежа за децата със становища по проекта на Правилник за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични болести и промените в медицинския стандарт „Педиатрия“
Национална мрежа за децата със становища по проекта на Правилник за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични болести и промените в медицинския стандарт „Педиатрия“
1 ноември 2016
Национална мрежа за децата участва в 34-тото заседание на Националния съвет за закрила на детето
Национална мрежа за децата участва в 34-тото заседание на Националния съвет за закрила на детето
31 октомври 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Национален онлайн конкурс за разказ „Истории от детската площадка“
Национален онлайн конкурс за разказ „Истории от детската площадка“
2 ноември 2016
Представят в 7 града технологии за комуникация чрез поглед за деца и възрастни с тежки физически увреждания
Представят в 7 града технологии за комуникация чрез поглед за деца и възрастни с тежки физически увреждания
31 октомври 2016
Живот на килограм
Живот на килограм
28 октомври 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Нови стандарти за менюто на учениците
Нови стандарти за менюто на учениците
3 ноември 2016
Одобрена е наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“
Одобрена е наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“
3 ноември 2016
Създава се регистър за квалификационните програми за учители
Създава се регистър за квалификационните програми за учители
3 ноември 2016
Все по-малко семейства получават детски и социални помощи
Все по-малко семейства получават детски и социални помощи
1 ноември 2016
МОН обмисля повече мерки за подкрепа на даровити деца
МОН обмисля повече мерки за подкрепа на даровити деца
1 ноември 2016
От следващата учебна година ще бъдат разкрити 100 нови паралелки за дуално обучениe
От следващата учебна година ще бъдат разкрити 100 нови паралелки за дуално обучениe
28 октомври 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Смартфоните и таблетите нарушават детския сън
Смартфоните и таблетите нарушават детския сън
3 ноември 2016
Седем насоки за успешно сътрудничество между граждански организации и малки и средни предприятия
Седем насоки за успешно сътрудничество между граждански организации и малки и средни предприятия
1 ноември 2016
Стартира кампанията „Деца помагат на деца“
Стартира кампанията „Деца помагат на деца“
31 октомври 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
УНИЦЕФ: 300 млн. деца дишат токсичен въздух
УНИЦЕФ: 300 млн. деца дишат токсичен въздух
1 ноември 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
Програма „Еразъм+“
2 февруари 2017
EACEA 40/2016 „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“
17 януари 2017
Грантове за подкрепа на национални или международни проекти в областта e-Justice
11 януари 2017
BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“
5 януари 2017
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
Покана за малки, иновативни проекти, които се занимават с маргинализираните деца
31 декември 2016
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
BG05SFOP001-1.002 – Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.
20 декември 2016
Покана за кандидатстване за грантове 2016 г.: Права на детето; Насилието над деца Тема 2. Подкрепа на интегрирани и мултидисциплинарни подходи към децата, жертви на насилие
13 декември 2016
Rights, Equality and Citizenship Programme. Complementary information for topics REC-RDAP-CHIL-AG-2016 & REC-RCHI-PROF-AG-2016
13 декември 2016
Подкрепа на изграждане на капацитета за защита правата на дезата и на децата за професионалисти в областта на убежището и миграцията
13 декември 2016
Стипендии Gates Cambridge за чуждестранни студенти
7 декември 2016
COST Action proposal
1 декември 2016
Обменна програма за САЩ
1 декември 2016
Стипендии за обучение в Бавария
1 декември 2016
Конкурс за дипломна работа, защитена през 2016 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и личностно развитие
1 декември 2016
Techmakers Scholars Program 2017-2018 на Google жени: Създаване на равенство между половете
1 декември 2016
Стипендии за арт мениджъри във Вашингтон, окръг Колумбия
1 декември 2016
Стипендии за докторантури и следдипломни квалификации в баварски университети за чужденци за академичната 2017/2018 година
1 декември 2016
Изграждане на предприемачески капацитет за млади мигранти
30 ноември 2016
„Заедно в час“ стартира тазгодишната си кампания за привличане на нови хора в образователната система
30 ноември 2016
EACEA/37/2016 Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта
29 ноември 2016
Call for 2017 Support to European networks
25 ноември 2016
ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 г.) – Подпрограма „Култура“: EACEA 45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество
23 ноември 2016
EACEA 45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество
23 ноември 2016
Конкурс на Правна програма на Институт „Отворено общество“ – София за студентски реферати
21 ноември 2016
Програма „Старт на кариерата“
18 ноември 2016
Покана за включване на училища и детски градини в стратиращ проект HealthEDU
15 ноември 2016
Млад европеец на годината
15 ноември 2016
Microsoft България набира настоящи и наскоро завършили студенти
15 ноември 2016
Конкурс за младежки проекти и инициативи
14 ноември 2016
Национален конкурс за художествени творби, посветени на темата за осиновяването
11 ноември 2016
EPIM Call for Proposals: Protection of Children and Youth on the move in Europe
11 ноември 2016
Номинации за национален конкурс „Доброволец на годината“ – 2016
10 ноември 2016
Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове
9 ноември 2016
Gender Equality Activity: European Social Fund Programme for Employability, Inclusion and Learning
8 ноември 2016
Доброволческа инициатива 2016
7 ноември 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата