Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 301, 20-28 октомври 2016 г.
Национална мрежа за децата
МОН спира проекти по сигнал на Национална мрежа за децата, „нередности“ обаче няма
21 октомври 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Международната дарителска платформа GlobalGiving представи проекта на НМД Къща на децата пред световната CSR общност
Международната дарителска платформа GlobalGiving представи проекта на НМД Къща на децата пред световната CSR общност
26 октомври 2016
Оценката на въздействието трябва да включва и правата на децата
Оценката на въздействието трябва да включва и правата на децата
24 октомври 2016
Мария Брестничка от Национална мрежа за децата е сред най-изявените млади личности на България
Мария Брестничка от Национална мрежа за децата е сред най-изявените млади личности на България
21 октомври 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Конкурс-изложение на младежко техническо творчество  ще се проведе в Горна Оряховица
Конкурс-изложение на младежко техническо творчество ще се проведе в Горна Оряховица
27 октомври 2016
„Конкордия България“ представя проекта си „Уча и ще сполуча“
„Конкордия България“ представя проекта си „Уча и ще сполуча“
27 октомври 2016
Включете се в „Седмицата на бащата“
Включете се в „Седмицата на бащата“
26 октомври 2016
Седмата Вечер на добродетелите набира средства за комплекс за ранно детско развитие
Седмата Вечер на добродетелите набира средства за комплекс за ранно детско развитие
26 октомври 2016
Вижте как греят „47 усмивки“
Вижте как греят „47 усмивки“
25 октомври 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Правителството прие наредба за приобщаващо образование
Правителството прие наредба за приобщаващо образование
27 октомври 2016
Кабинетът определи нов състав на Обществения съвет към Фонда за лечение на деца
Кабинетът определи нов състав на Обществения съвет към Фонда за лечение на деца
26 октомври 2016
Съдебен прецедент: непридружени деца бежанци в България вече имат право да избират адвоката си
Съдебен прецедент: непридружени деца бежанци в България вече имат право да избират адвоката си
26 октомври 2016
Родителите ще контролират безплатните закуски в училище
Родителите ще контролират безплатните закуски в училище
25 октомври 2016
Анаболните стероиди и хазартът са новите заплахи за подрастващите у нас
Анаболните стероиди и хазартът са новите заплахи за подрастващите у нас
21 октомври 2016
Търсят обществено съгласие за професионалното образование
Търсят обществено съгласие за професионалното образование
21 октомври 2016
Сметната палата: Образователната интеграция на деца от малцинствата не е ефективна
Сметната палата: Образователната интеграция на деца от малцинствата не е ефективна
21 октомври 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Как да защитим тийнейджърите от депресия?
Как да защитим тийнейджърите от депресия?
24 октомври 2016
Жените с деца са по-продуктивни в работата си
Жените с деца са по-продуктивни в работата си
24 октомври 2016
Децата – максимум 2 часа на ден пред екрана
Децата – максимум 2 часа на ден пред екрана
21 октомври 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Световният дарителски индекс: Повече българи помагат на непознати, даряването на пари намалява
Световният дарителски индекс: Повече българи помагат на непознати, даряването на пари намалява
25 октомври 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
Програма „Еразъм+“
2 февруари 2017
EACEA 40/2016 „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“
17 януари 2017
Грантове за подкрепа на национални или международни проекти в областта e-Justice
11 януари 2017
BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“
5 януари 2017
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
Покана за малки, иновативни проекти, които се занимават с маргинализираните деца
31 декември 2016
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
BG05SFOP001-1.002 – Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.
20 декември 2016
Покана за кандидатстване за грантове 2016 г.: Права на детето; Насилието над деца Тема 2. Подкрепа на интегрирани и мултидисциплинарни подходи към децата, жертви на насилие
13 декември 2016
Rights, Equality and Citizenship Programme. Complementary information for topics REC-RDAP-CHIL-AG-2016 & REC-RCHI-PROF-AG-2016
13 декември 2016
Подкрепа на изграждане на капацитета за защита правата на дезата и на децата за професионалисти в областта на убежището и миграцията
13 декември 2016
Стипендии Gates Cambridge за чуждестранни студенти
7 декември 2016
COST Action proposal
1 декември 2016
Обменна програма за САЩ
1 декември 2016
Стипендии за обучение в Бавария
1 декември 2016
Techmakers Scholars Program 2017-2018 на Google жени: Създаване на равенство между половете
1 декември 2016
Стипендии за арт мениджъри във Вашингтон, окръг Колумбия
1 декември 2016
Стипендии за докторантури и следдипломни квалификации в баварски университети за чужденци за академичната 2017/2018 година
1 декември 2016
„Заедно в час“ стартира тазгодишната си кампания за привличане на нови хора в образователната система
30 ноември 2016
EACEA/37/2016 Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта
29 ноември 2016
Call for 2017 Support to European networks
25 ноември 2016
ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 г.) – Подпрограма „Култура“: EACEA 45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество
23 ноември 2016
EACEA 45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество
23 ноември 2016
Конкурс на Правна програма на Институт „Отворено общество“ – София за студентски реферати
21 ноември 2016
Млад европеец на годината
15 ноември 2016
Национален конкурс за художествени творби, посветени на темата за осиновяването
11 ноември 2016
EPIM Call for Proposals: Protection of Children and Youth on the move in Europe
11 ноември 2016
Номинации за национален конкурс „Доброволец на годината“ – 2016
10 ноември 2016
Gender Equality Activity: European Social Fund Programme for Employability, Inclusion and Learning
8 ноември 2016
Клуб Млади Таланти организира Панаир на науката и иновациите
1 ноември 2016
Facebook Fellowship Program
1 ноември 2016
Стартира конкурсът „Млад благотворител“ за доброволчески проект на ученици от 5 до 12 клас от цялата страна
31 октомври 2016
BG05M2OP001-2.009 – ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – ФАЗА 1
31 октомври 2016
Номинирайте доброволческите инициативи на 2016!
31 октомври 2016
BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“
31 октомври 2016
BG05M2OP001-2.009 – ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – ФАЗА 1
31 октомври 2016
Call for Innovators: Improving Monitoring and Evaluation of Gender Based Violence
30 октомври 2016
ФРГИ търси мотивирани учители, които да създадат отбор по роботика в училището, където преподават
29 октомври 2016
Програма за обучение на ментори „Роботика за България“
29 октомври 2016
ФРГИ обявява нов конкурс по програма „Роботика за България“
29 октомври 2016
БЛИЦ ИНТЕРВЮ
Блиц интервю с Нена Топчийска, председател на управителния съвет на фондация „Жулевия дом“
Блиц интервю с Нена Топчийска, председател на управителния съвет на фондация „Жулевия дом“
26 октомври 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата