Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 300, 13-21 октомври 2016 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата изрази становище относно проект на Закон за отклоняване и налагане на възпитателни мерки и промени в Наказателния кодекс
14 октомври 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Национална мрежа за децата изрази становище по Наредбата за обучение на бежанци
Национална мрежа за децата изрази становище по Наредбата за обучение на бежанци
17 октомври 2016
Над 40% от децата в България живеят в риск от бедност или социално изключване
Над 40% от децата в България живеят в риск от бедност или социално изключване
16 октомври 2016
Национална мрежа за децата, Асоциация „Родители“ и МОН обсъдиха идеи за системна промяна в работата на детските градини и училищата с родителите
Национална мрежа за децата, Асоциация „Родители“ и МОН обсъдиха идеи за системна промяна в работата на детските градини и училищата с родителите
14 октомври 2016
На какво учим децата? Отворено писмо на Национална мрежа за децата по повод серията от протести срещу интеграцията на бежанци
На какво учим децата? Отворено писмо на Национална мрежа за децата по повод серията от протести срещу интеграцията на бежанци
14 октомври 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Варна подкрепи Карин дом
Варна подкрепи Карин дом
20 октомври 2016
Онлайн канал съветва тийнейджъри за сексуалното им здраве и личен живот
Онлайн канал съветва тийнейджъри за сексуалното им здраве и личен живот
20 октомври 2016
Национална конференция „Ромите – социални неравенства, нови възможности“
Национална конференция „Ромите – социални неравенства, нови възможности“
20 октомври 2016
Емилиян Кадийски от Враца софтуер общество е сред българските номинации за престижната световна награда Global Teacher Prize 2017
Емилиян Кадийски от Враца софтуер общество е сред българските номинации за престижната световна награда Global Teacher Prize 2017
20 октомври 2016
Световни експерти ще представят добри практики в преподаването на конференция Образование 2016
Световни експерти ще представят добри практики в преподаването на конференция Образование 2016
19 октомври 2016
Наградите „Човек на годината“ приемат номинации
Наградите „Човек на годината“ приемат номинации
18 октомври 2016
Проект ReАнимация представя дигитална платформа за подобряване на училищната среда и култура
Проект ReАнимация представя дигитална платформа за подобряване на училищната среда и култура
18 октомври 2016
Европейска седмица на програмирането акцентира подпомагането на учителите
Европейска седмица на програмирането акцентира подпомагането на учителите
14 октомври 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Без политическа агитация в детските градини и училищата
Без политическа агитация в детските градини и училищата
20 октомври 2016
МОН подготви насоки за дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие
МОН подготви насоки за дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие
19 октомври 2016
ДАЗД публикува План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ 2016-2020 г.
ДАЗД публикува План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ 2016-2020 г.
19 октомври 2016
Лекуват под един покрив децата с хронични болести
Лекуват под един покрив децата с хронични болести
19 октомври 2016
230 млн. лв. повече в бюджета на МОН за следващата година
230 млн. лв. повече в бюджета на МОН за следващата година
18 октомври 2016
Повишават дигиталните компетентности на над 20 хил. учители
Повишават дигиталните компетентности на над 20 хил. учители
17 октомври 2016
Частните училища не планират да се възползват от държавна субсидия
Частните училища не планират да се възползват от държавна субсидия
17 октомври 2016
Децата ще имат свое СV още от първа група в детската градина
Децата ще имат свое СV още от първа група в детската градина
17 октомври 2016
МОН предвижда пълна електронизация на училищните документи до 2018 г.
МОН предвижда пълна електронизация на училищните документи до 2018 г.
14 октомври 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Поведението на бебето разкрива какъв човек ще порасне
Поведението на бебето разкрива какъв човек ще порасне
18 октомври 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
EACEA 40/2016 „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“
17 януари 2017
Грантове за подкрепа на национални или международни проекти в областта e-Justice
11 януари 2017
BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“
5 януари 2017
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
BG05SFOP001-1.002 – Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.
20 декември 2016
Покана за кандидатстване за грантове 2016 г.: Права на детето; Насилието над деца Тема 2. Подкрепа на интегрирани и мултидисциплинарни подходи към децата, жертви на насилие
13 декември 2016
Rights, Equality and Citizenship Programme. Complementary information for topics REC-RDAP-CHIL-AG-2016 & REC-RCHI-PROF-AG-2016
13 декември 2016
Подкрепа на изграждане на капацитета за защита правата на дезата и на децата за професионалисти в областта на убежището и миграцията
13 декември 2016
Стипендии Gates Cambridge за чуждестранни студенти
7 декември 2016
COST Action proposal
1 декември 2016
Обменна програма за САЩ
1 декември 2016
Стипендии за обучение в Бавария
1 декември 2016
Стипендии за арт мениджъри във Вашингтон, окръг Колумбия
1 декември 2016
Стипендии за докторантури и следдипломни квалификации в баварски университети за чужденци за академичната 2017/2018 година
1 декември 2016
„Заедно в час“ стартира тазгодишната си кампания за привличане на нови хора в образователната система
30 ноември 2016
EACEA/37/2016 Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта
29 ноември 2016
Call for 2017 Support to European networks
25 ноември 2016
ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 г.) – Подпрограма „Култура“: EACEA 45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество
23 ноември 2016
Конкурс на Правна програма на Институт „Отворено общество“ – София за студентски реферати
21 ноември 2016
Национален конкурс за художествени творби, посветени на темата за осиновяването
11 ноември 2016
EPIM Call for Proposals: Protection of Children and Youth on the move in Europe
11 ноември 2016
Номинации за национален конкурс „Доброволец на годината“ – 2016
10 ноември 2016
Gender Equality Activity: European Social Fund Programme for Employability, Inclusion and Learning
8 ноември 2016
Клуб Млади Таланти организира Панаир на науката и иновациите
1 ноември 2016
Facebook Fellowship Program
1 ноември 2016
Стартира конкурсът „Млад благотворител“ за доброволчески проект на ученици от 5 до 12 клас от цялата страна
31 октомври 2016
BG05M2OP001-2.009 – ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – ФАЗА 1
31 октомври 2016
Номинирайте доброволческите инициативи на 2016!
31 октомври 2016
BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“
31 октомври 2016
BG05M2OP001-2.009 – ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – ФАЗА 1
31 октомври 2016
Call for Innovators: Improving Monitoring and Evaluation of Gender Based Violence
30 октомври 2016
ФРГИ търси мотивирани учители, които да създадат отбор по роботика в училището, където преподават
29 октомври 2016
ФРГИ обявява нов конкурс по програма „Роботика за България“
29 октомври 2016
Фондация „Глобални библиотеки – България“ обяви втора сесия за финансиране на малки проекти
27 октомври 2016
Echoing Green Fellowship за обещаващи социални предприемачи
25 октомври 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата