Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 298, 29 септември-07 октомври 2016 г.
Национална мрежа за децата
България сподели опит в реформата на системата за грижа по време на Международна конференция
6 октомври 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Национална мрежа за децата се включи в семинар за финансовите механизми в процеса на деинституционализация
Национална мрежа за децата се включи в семинар за финансовите механизми в процеса на деинституционализация
4 октомври 2016
Национална мрежа за децата изрази становище по проекта за Наредба за придобиване на професионална квалификация учител
Национална мрежа за децата изрази становище по проекта за Наредба за придобиване на професионална квалификация учител
4 октомври 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обучение на тема „Педагогика на травмата“
Обучение на тема „Педагогика на травмата“
6 октомври 2016
Търсят се идеи за по-добър живот на децата със специални нужди
Търсят се идеи за по-добър живот на децата със специални нужди
6 октомври 2016
Организации на осиновители подкрепиха промените в Семейния кодекс
Организации на осиновители подкрепиха промените в Семейния кодекс
3 октомври 2016
Одобрени са три нови схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  в подкрепа на реформите в трудовата експертиза и деинституционализацията
Одобрени са три нови схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в подкрепа на реформите в трудовата експертиза и деинституционализацията
3 октомври 2016
Инициативна група на училищни психолози и педагогически съветници изпрати писмо до Диян Стаматов във връзка с нова наредба на МОН
Инициативна група на училищни психолози и педагогически съветници изпрати писмо до Диян Стаматов във връзка с нова наредба на МОН
3 октомври 2016
Започва безплатен онлайн курс “Запознаване с приобщаващото образование”
Започва безплатен онлайн курс “Запознаване с приобщаващото образование”
30 септември 2016
Обучение на тема: „Партньорство с родители. Опитът на Карин дом в организиране и водене на групи за взаимопомощ и подкрепа“
Обучение на тема: „Партньорство с родители. Опитът на Карин дом в организиране и водене на групи за взаимопомощ и подкрепа“
30 септември 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Как ще се извиняват отсъствията на учениците?
Как ще се извиняват отсъствията на учениците?
6 октомври 2016
ДАЗД разработва Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца
ДАЗД разработва Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца
5 октомври 2016
Протест срещу работата на новото ръководство на Фонда за лечение на деца
Протест срещу работата на новото ръководство на Фонда за лечение на деца
5 октомври 2016
Директорите на училищата и забавачките редовно ще проучват мнението на родителите
Директорите на училищата и забавачките редовно ще проучват мнението на родителите
5 октомври 2016
Деца на бежанци ще учат допълнително български език
Деца на бежанци ще учат допълнително български език
4 октомври 2016
Закриването на болничните училища – реформа или крачка назад
Закриването на болничните училища – реформа или крачка назад
3 октомври 2016
Министър Кунева утвърди стандарта за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
Министър Кунева утвърди стандарта за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
30 септември 2016
Домашното насилие и факторите за високата толерантност към него
Домашното насилие и факторите за високата толерантност към него
30 септември 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Тревожни сигнали при децата, които не спят достатъчно
Тревожни сигнали при децата, които не спят достатъчно
4 октомври 2016
Преумората при децата е резултат от системни грешки на възрастните
Преумората при децата е резултат от системни грешки на възрастните
30 септември 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Най-добрите държави за деца в света според изследване на UNICEF
Най-добрите държави за деца в света според изследване на UNICEF
4 октомври 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Грантове за подкрепа на национални или международни проекти в областта e-Justice
11 януари 2017
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
BG05SFOP001-1.002 – Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.
20 декември 2016
Покана за кандидатстване за грантове 2016 г.: Права на детето; Насилието над деца Тема 2. Подкрепа на интегрирани и мултидисциплинарни подходи към децата, жертви на насилие
13 декември 2016
Rights, Equality and Citizenship Programme. Complementary information for topics REC-RDAP-CHIL-AG-2016 & REC-RCHI-PROF-AG-2016
13 декември 2016
Подкрепа на изграждане на капацитета за защита правата на дезата и на децата за професионалисти в областта на убежището и миграцията
13 декември 2016
COST Action proposal
1 декември 2016
Обменна програма за САЩ
1 декември 2016
Стипендии за обучение в Бавария
1 декември 2016
Стипендии за докторантури и следдипломни квалификации в баварски университети за чужденци за академичната 2017/2018 година
1 декември 2016
ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 г.) – Подпрограма „Култура“: EACEA 45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество
23 ноември 2016
Номинации за национален конкурс „Доброволец на годината“ – 2016
10 ноември 2016
Gender Equality Activity: European Social Fund Programme for Employability, Inclusion and Learning
8 ноември 2016
Клуб Млади Таланти организира Панаир на науката и иновациите
1 ноември 2016
Facebook Fellowship Program
1 ноември 2016
Стартира конкурсът „Млад благотворител“ за доброволчески проект на ученици от 5 до 12 клас от цялата страна
31 октомври 2016
BG05M2OP001-2.009 – ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – ФАЗА 1
31 октомври 2016
Номинирайте доброволческите инициативи на 2016!
31 октомври 2016
BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“
31 октомври 2016
BG05M2OP001-2.009 – ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – ФАЗА 1
31 октомври 2016
ФРГИ търси мотивирани учители, които да създадат отбор по роботика в училището, където преподават
29 октомври 2016
ФРГИ обявява нов конкурс по програма „Роботика за България“
29 октомври 2016
Echoing Green Fellowship за обещаващи социални предприемачи
25 октомври 2016
Пето издание на Reporteen 2016: Конкурс за кратки видеоклипове
21 октомври 2016
Стартира петото поредно издание на конкурса „Валя Крушкина – журналистика за хората“
20 октомври 2016
The Global Student Challenge
20 октомври 2016
Стартира новото издание на стипендиантската програма “Study it First”
17 октомври 2016
Democracy and Media Foundation предоставя подкрепа
16 октомври 2016
Стипендии на фондация „Еврика“
15 октомври 2016
Конкурс за кратък текст на тема „Защо моята организация е важна за хората?“.
14 октомври 2016
Покана за проекти: Европейски инструмент за демокрация и човешки права 2016
14 октомври 2016
Обучение за обучители (тиймъри),14, 15 и 16 октомври 2016
10 октомври 2016
Процедура за кандидатстване с проектни предложения по Национална програма за младежта (2016-2020) за 2016 г.
10 октомври 2016
БФЖ обяви нов конкурс за финансиране на проекти в сферата на женските права и равнопоставеността на половете
10 октомври 2016
Стипендии за български ученици за едногодишно обучение в САЩ
8 октомври 2016
БЛИЦ ИНТЕРВЮ
Блиц интервю с Антоанета Янкабакова, изпълнителен директор на ИМКА Габрово
Блиц интервю с Антоанета Янкабакова, изпълнителен директор на ИМКА Габрово
6 октомври 2016
Блиц интервю с Теодора Крумова, център Амалипе
Блиц интервю с Теодора Крумова, център Амалипе
6 октомври 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата