Мюзеям Али, сдружение „Хаячи“: На всяко семейство трябва да се даде шанс и възможност да отглежда децата си

Изоставянето на цели групи хора се връща като бумеранг към обществото. Децата в риск често са невидими за държавата, откриваме ги ние, хората от неправителствения сектор, казва председателят на организацията