Политики

Семейство

Всичко от семейство

Образование

Всичко от образование

Здраве

Всичко от здраве

Правосъдие

0

Национална мрежа за децата и Мрежа за правна помощ изготвиха два доклада за изпълнението на ангажиментите на България по Конвенцията на ООН за правата на детето

В документите коментираме дефицитите по отношение на правата на децата и отправяме предложения за промени

0

Увеличение на сигналите за насилие над деца

През първото шестмесечие на 2020 и 2021 г. водещи са сигналите, свързани с различните форми на насилие над деца и други рискове за детето, следвани от жалбите, които се отнасят до категорията „дете в риск” и сигнали за родителските права или нарушени лични контакти с детето от страна на единия родител, посочиха от Агенцията за закрила на детето.

Всичко от правосъдие

За родители

Всичко от За родители

Къща на децата

Бележник

Награди Златна ябълка

Училището като център в общността

Детско и младежко участие

Знаеш ли?

Проекти и кампании