Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България

Национална мрежа за децата работи по проекта в партньорство със сдружение „Дете и пространство” и с Институт за изследване на населението и човека – БАН. Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проекти и кампании