Обмен и сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата Документи

Тази секция е разработена по проект на Национална мрежа за децата “Обмен и сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата” и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проекти и кампании