Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 323, 06-14 април 2017 г.
Национална мрежа за децата
Форум Гражданско Участие и Национална мрежа за децата настояват за участие на НПО при управлението и изпълнението на структурните фондове
11 април 2017
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Велопоход „Заедно“ на 23 април в подкрепа на хората с хемофилия
Велопоход „Заедно“ на 23 април в подкрепа на хората с хемофилия
13 април 2017
Комбинирана площадка за игра на деца с увреждания започна да изгражда фондация „За Нашите Деца“
Комбинирана площадка за игра на деца с увреждания започна да изгражда фондация „За Нашите Деца“
13 април 2017
Дни на Франсоаз Долто в България под надслов „Предизвикателствата пред невъзможните професии“
Дни на Франсоаз Долто в България под надслов „Предизвикателствата пред невъзможните професии“
12 април 2017
„читАлнЯта“ събира детски книги за дарение на библиотеки до 23 април
„читАлнЯта“ събира детски книги за дарение на библиотеки до 23 април
12 април 2017
Кампания срещу детската просия започват социални работници
Кампания срещу детската просия започват социални работници
12 април 2017
Облачните образователни платформи влизат в българското училище
Облачните образователни платформи влизат в българското училище
12 април 2017
Детската бедност и проблемите в образованието бяха обсъдени на регионална среща във Велико Търново
Детската бедност и проблемите в образованието бяха обсъдени на регионална среща във Велико Търново
11 април 2017
Включи се в уебинара „Фалшивите новини“
Включи се в уебинара „Фалшивите новини“
7 април 2017
Какво научиха децата по време на практиките в Брезово и Тетевен по програма „С поглед в бъдещето-училището има смисъл“?
Какво научиха децата по време на практиките в Брезово и Тетевен по програма „С поглед в бъдещето-училището има смисъл“?
7 април 2017
МОН одобри девет обучителни програми на ИСДП
МОН одобри девет обучителни програми на ИСДП
7 април 2017
Гръцки прокурори посетиха ЦОП-Пиротска
Гръцки прокурори посетиха ЦОП-Пиротска
7 април 2017
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Учителите предпочитат обучения с практическа насоченост
Учителите предпочитат обучения с практическа насоченост
13 април 2017
Детската смъртност в България намалява
Детската смъртност в България намалява
13 април 2017
Увеличават се европейските стипендии за студенти
Увеличават се европейските стипендии за студенти
12 април 2017
Децата болни от диабет в България нямат подкрепа
Децата болни от диабет в България нямат подкрепа
11 април 2017
12 магистрати взеха дипломи за обучители на колеги за работа с деца в конфликт със закона
12 магистрати взеха дипломи за обучители на колеги за работа с деца в конфликт със закона
11 април 2017
МОН представи 22 мерки за прeвенция на агресията
МОН представи 22 мерки за прeвенция на агресията
10 април 2017
МОН определи примерни дати за матурите по желание
МОН определи примерни дати за матурите по желание
10 април 2017
Всеки директор със списък на джипитата на учениците
Всеки директор със списък на джипитата на учениците
10 април 2017
Интегрираната процедура за общински проекти за интеграция на ромите: какво предстои?
Интегрираната процедура за общински проекти за интеграция на ромите: какво предстои?
7 април 2017
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Марк Пренски, образователен експерт: Децата трябва да решават какво да учат и как
Марк Пренски, образователен експерт: Децата трябва да решават какво да учат и как
13 април 2017
Децата внимават повече, отколкото възрастните
Децата внимават повече, отколкото възрастните
12 април 2017
Социалните мрежи правят децата нещастни
Социалните мрежи правят децата нещастни
10 април 2017
В час ли е българското образование?
В час ли е българското образование?
10 април 2017
Пестицидите предизвикват ранен пубертет у момчетата
Пестицидите предизвикват ранен пубертет у момчетата
7 април 2017
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Млад българин е номиниран за най-високия пост по младежки въпроси към ООН
Млад българин е номиниран за най-високия пост по младежки въпроси към ООН
7 април 2017
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Награда за намаляване на броя на смъртни случаи на майки и новородени
6 септември 2017
Обучение „Turn into Powerful Youth worker through Media Technology“, 11-19 ноември 2017, Ларнака, Кипър
29 август 2017
Конкурс за фотография „Благотворителността през обектива“ – 2017
20 август 2017
Награди на ученето през целия живот 2017: Образованието в дигиталния свят
1 юли 2017
seif Awards for Social Entrepreneurship
30 юни 2017
REC-RCHI-PROF-AG-2017 Capacity-building in the area of rights of the child
29 юни 2017
VP/2017/001 Support for social dialogue
15 юни 2017
Покана за представяне на кандидатури в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.)
15 юни 2017
Конкурс „Командироване на работници: усъвършенстване на административното сътрудничество и достъп до информация“
9 юни 2017
COS-EYE-2017-4-01 Erasmus for Young Entrepreneurs
7 юни 2017
Консултативен съвет за младежта на Съвета на Европа (2018-2019)
31 май 2017
Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България
29 май 2017
Подкрепа за реформиране на политиката Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж
22 май 2017
Националната покана за кандидатстване за акредитация за получаване на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“
17 май 2017
Покана за кандидатстване за акредитация за получаване на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“
17 май 2017
REC-RCHI-NETW-2017 – 4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the fields covered by the specific objective Rights of the child
16 май 2017
Две обучения на тема „Управление на проекти, финансов мениджмънт и отчитане“, юни 2017
15 май 2017
Лятна стажантска програма в „Walltopia“, 3 юли – 31 август 2017 г., София, България
15 май 2017
Академия за иновации 2017, 30 и 31 май
15 май 2017
Покана за изразяване на интерес за изграждане на капацитет и транснационално сътрудничество
13 май 2017
Ромският образователен фонд обяви открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход за академичната 2017-2018 година
11 май 2017
Конкурс Програма „ДЕБЮТИ“, първи кръг
10 май 2017
Конкурс за училищен екип/учител/директор „Практики за приобщаване на широката общност към училищния живот“
10 май 2017
Конкурс за учители „Приобщаващи практики в класната стая“
10 май 2017
Стипендии на Фулбрайт за бакалавърски, магистърски и докторантски обмен в САЩ
8 май 2017
Стипендия за развитие на гражданското общество
8 май 2017
Лидерска академия ГЛОУ 2017 приема документи
8 май 2017
Награда на UNESCO за постижения в образованието на момичета и жени
5 май 2017
UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education
5 май 2017
Съюзи за секторни умения по програма „Еразъм+“
2 май 2017
Програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
2 май 2017
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
2 май 2017
Училище за интегритет на Transparency International, 10-16 юли 2017, Вилнюс, Литва
1 май 2017
Покана от ИПИ: Летен семинар „Europe & Liberty“, 16-22 юли 2017, Банско
1 май 2017
World Forum for Democracy 2017, Strasbourg, 8-10 November 2017: Популизмът проблем ли е?
30 април 2017
Обучение „Collective Global Accelerator“, 07.08 – 04.09, Лондон, Великобритания
30 април 2017
Стаж при Европейския омбудсман
30 април 2017
BG05SFOP001-3.003 – ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
28 април 2017
Процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система
28 април 2017
Националната покана за кандидатстване по КД2 „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“, сектор „Младеж“
26 април 2017
Национална покана за кандидатстване по КД 1 „Мобилност”, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор „Младеж“
26 април 2017
Национална покана за кандидатстване по КД3, Структурен диалог, сектор „Младеж“
26 април 2017
Покана на местни партниращи организации с предмет: „Оказване на съдействие и логистична подкрепа за осъществяване на дейности по Програма „Мост към бизнеса“
26 април 2017
Национална мрежа за децата обявява конкурс за координатор „Детско и младежко участие“
24 април 2017
Програма за летни студентски стажове в държавната администрация
23 април 2017
Лятно училище за НПО Аркутино, 18 – 23 юни 2017
21 април 2017
Търсят се учители за програмата „Научи се да даряваш“ за учебната 2017/2018 г.
20 април 2017
Обучение „ФЪНДРЕЙЗИНГ 2.0“ или как да работим с корпоративни дарители, 22 април 2017, София
20 април 2017
Грантова програма „Благотворителността през обектива“ за проекти в сферата на социалната фотография 2017
20 април 2017
БДФ търси учители за програмата „Научи се да даряваш” за учебната 2017/2018 г.
20 април 2017
Фондация BCause набира проекти по програмата „Мтел еко грант“
20 април 2017
Единадесети конкурс на проект „1000 стипендии“
18 април 2017
Обучение BiTriMulti за младежки работници в Полша, 14 – 18.06.2017.
16 април 2017
Второ издание на конкурса „From my idea to my first project”
15 април 2017
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКОТО ЖУРИ НА ФИЛМОВИЯ ФЕСТИВАЛ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ 2017
15 април 2017
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата