Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 303, 03-11 ноември 2016 г.
Национална мрежа за децата
Регистрацията за младежки форум VOICE IT: Мнение от значение започна
9 ноември 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Национална мрежа за децата участва в заседание във връзка с Националната стратегия за намаляване на бедността
Национална мрежа за децата участва в заседание във връзка с Националната стратегия за намаляване на бедността
10 ноември 2016
Едва 55 деца-бежанци в България в момента посещават училище
Едва 55 деца-бежанци в България в момента посещават училище
4 ноември 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Модерните технологии водят до по-подготвени за реалния живот ученици
Модерните технологии водят до по-подготвени за реалния живот ученици
10 ноември 2016
Карин дом започна традиционната си Коледна  благотворителна  кампания
Карин дом започна традиционната си Коледна благотворителна кампания
10 ноември 2016
От януари стартира въвеждане на методите на „Монтесори педагогиката“
От януари стартира въвеждане на методите на „Монтесори педагогиката“
8 ноември 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Министър Русинова: Децата с най-тежки увреждания ще получават по 930 лв. месечна помощ от държавата
Министър Русинова: Децата с най-тежки увреждания ще получават по 930 лв. месечна помощ от държавата
9 ноември 2016
Училища ще получават допълнителни средства по делегираните бюджети
Училища ще получават допълнителни средства по делегираните бюджети
8 ноември 2016
Данъчни служители ще повишават финансовата грамотност на учениците
Данъчни служители ще повишават финансовата грамотност на учениците
7 ноември 2016
Непълнолетни родители спъват лечението на децата си
Непълнолетни родители спъват лечението на децата си
7 ноември 2016
Офелия Кънева: „Време е да приемем децата като свои партньори в правенето на политика за деца”
Офелия Кънева: „Време е да приемем децата като свои партньори в правенето на политика за деца”
4 ноември 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
8 неща, които можем да научим от успешните образователни системи по света
8 неща, които можем да научим от успешните образователни системи по света
9 ноември 2016
Връзката на бебето с таткото – ключ към развитието
Връзката на бебето с таткото – ключ към развитието
8 ноември 2016
Положителният климат в училището допринася за постиженията на учениците
Положителният климат в училището допринася за постиженията на учениците
7 ноември 2016
Педиатри: Не давайте антибиотици на детето до 3 г.
Педиатри: Не давайте антибиотици на детето до 3 г.
7 ноември 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Децата звънят на горещи линии, притеснени за света
Децата звънят на горещи линии, притеснени за света
8 ноември 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation
31 март 2017
Програма „Еразъм+“
2 февруари 2017
Включете се в 10-то издание на младежкия конкурс „Карл Велики“
20 януари 2017
EACEA 40/2016 „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“
17 януари 2017
Грантове за подкрепа на национални или международни проекти в областта e-Justice
11 януари 2017
BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“
5 януари 2017
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
Покана за малки, иновативни проекти, които се занимават с маргинализираните деца
31 декември 2016
85 възможности за стипендии за българи предлага Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г.
31 декември 2016
BG05SFOP001-1.002 – Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.
20 декември 2016
Покана за кандидатстване за грантове 2016 г.: Права на детето; Насилието над деца Тема 2. Подкрепа на интегрирани и мултидисциплинарни подходи към децата, жертви на насилие
13 декември 2016
Rights, Equality and Citizenship Programme. Complementary information for topics REC-RDAP-CHIL-AG-2016 & REC-RCHI-PROF-AG-2016
13 декември 2016
Подкрепа на изграждане на капацитета за защита правата на дезата и на децата за професионалисти в областта на убежището и миграцията
13 декември 2016
Стипендии Gates Cambridge за чуждестранни студенти
7 декември 2016
COST Action proposal
1 декември 2016
Обменна програма за САЩ
1 декември 2016
Стипендии за обучение в Бавария
1 декември 2016
Конкурс за дипломна работа, защитена през 2016 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и личностно развитие
1 декември 2016
Techmakers Scholars Program 2017-2018 на Google жени: Създаване на равенство между половете
1 декември 2016
Стипендии за арт мениджъри във Вашингтон, окръг Колумбия
1 декември 2016
Стипендии за докторантури и следдипломни квалификации в баварски университети за чужденци за академичната 2017/2018 година
1 декември 2016
Изграждане на предприемачески капацитет за млади мигранти
30 ноември 2016
„Заедно в час“ стартира тазгодишната си кампания за привличане на нови хора в образователната система
30 ноември 2016
EACEA/37/2016 Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта
29 ноември 2016
Покана за участие в безплатно онлайн обучение „Младежка Е-Европа“
27 ноември 2016
Сдружение „Варна – Европейска младежка столица 2017“ набира идеи за събития и инициативи
25 ноември 2016
Call for 2017 Support to European networks
25 ноември 2016
ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 г.) – Подпрограма „Култура“: EACEA 45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество
23 ноември 2016
EACEA 45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество
23 ноември 2016
Във второто издание на конкурса ще бъдат отличени участници в категориите за социални иновации, свързани със заетост, социално включване, както и с предоставяне на социални продукти и услуги.
21 ноември 2016
Конкурс на Правна програма на Институт „Отворено общество“ – София за студентски реферати
21 ноември 2016
Министерство на младежта и спорта обяви конкурс за отворено писмо от връстници към връстници на тема „Моля, уважавай моите права, защото…“
18 ноември 2016
Програма „Старт на кариерата“
18 ноември 2016
Покана за включване на училища и детски градини в стратиращ проект HealthEDU
15 ноември 2016
Млад европеец на годината
15 ноември 2016
Microsoft България набира настоящи и наскоро завършили студенти
15 ноември 2016
Открит конкурс за финансиране на проекти по чл. 6, ал.7 от Закона за защита от домашно насилие
14 ноември 2016
Конкурс за младежки проекти и инициативи
14 ноември 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата