Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 295, 27 август-02 септември 2016 г.
Национална мрежа за децата
Становище на Национална мрежа за децата по проекто-наредбата за приобщаващото образование
1 септември 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
НМД представи становище във връзка със създаването на Обществени съвети в училищата и детските градини
НМД представи становище във връзка със създаването на Обществени съвети в училищата и детските градини
1 септември 2016
Дарете катинар за кампания в подкрепа на реформата в  детското правосъдие
Дарете катинар за кампания в подкрепа на реформата в детското правосъдие
30 август 2016
Мрежа за децата със становище по стандрата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и педагогическите специалисти
Мрежа за децата със становище по стандрата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и педагогическите специалисти
29 август 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Национална информационна седмица на осиновяването ще се проведе от 26 септември до 2 октомври
Национална информационна седмица на осиновяването ще се проведе от 26 септември до 2 октомври
1 септември 2016
Младежки фестивал „Ритъмът на планината“ се организира за шести път в Самоков на 17 септември
Младежки фестивал „Ритъмът на планината“ се организира за шести път в Самоков на 17 септември
31 август 2016
Защо да ходя на училище?
Защо да ходя на училище?
29 август 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
В новия ученически бележник ще има „Отзиви“ вместо „Забележки“
В новия ученически бележник ще има „Отзиви“ вместо „Забележки“
1 септември 2016
МОН стартира проекта „Твоят час“, който ще развива потенциала на учениците
МОН стартира проекта „Твоят час“, който ще развива потенциала на учениците
1 септември 2016
Кунева обеща до 15 септември да бъдат готови всички образователни стандарти
Кунева обеща до 15 септември да бъдат готови всички образователни стандарти
30 август 2016
Промените в Семейния кодекс улесняват процедурите за осиновяване и премахват тайната
Промените в Семейния кодекс улесняват процедурите за осиновяване и премахват тайната
30 август 2016
Представят промените в Семейния кодекс
Представят промените в Семейния кодекс
29 август 2016
Разписват със стандарт критериите за получаването на оценка по шестобалната система
Разписват със стандарт критериите за получаването на оценка по шестобалната система
29 август 2016
Обществено консултиране на Наредбата за приобщаващото образование
Обществено консултиране на Наредбата за приобщаващото образование
29 август 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Най-новото оръжие е дете камикадзе
Най-новото оръжие е дете камикадзе
29 август 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Грантове за подкрепа на национални или международни проекти в областта e-Justice
11 януари 2017
BG05SFOP001-1.002 – Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.
20 декември 2016
Покана за кандидатстване за грантове 2016 г.: Права на детето; Насилието над деца Тема 2. Подкрепа на интегрирани и мултидисциплинарни подходи към децата, жертви на насилие
13 декември 2016
Подкрепа на изграждане на капацитета за защита правата на дезата и на децата за професионалисти в областта на убежището и миграцията
13 декември 2016
COST Action proposal
1 декември 2016
Стипендии за докторантури и следдипломни квалификации в баварски университети за чужденци за академичната 2017/2018 година
1 декември 2016
BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“
31 октомври 2016
Пето издание на Reporteen 2016: Конкурс за кратки видеоклипове
21 октомври 2016
The Global Student Challenge
20 октомври 2016
Покана за проекти: Европейски инструмент за демокрация и човешки права 2016
14 октомври 2016
Програма „Готови за успех“ набира кандидат-стипендианти за учебната 2015-2016 година
7 октомври 2016
НОВО: Награда на UNESCO и крал Hamad Bin Isa Al-Khalifa за използването на ИКТ в образованието
30 септември 2016
Осигуряване на топъл обяд – 2016
30 септември 2016
НОВО: Обучение DEMOCRACY RELOADED: Диалог между публичните власти и младите хора, 28 ноември – 4 декември 2016, Будапеща, Унгария
25 септември 2016
НОВО: Обучение BiTriMulti (BTM) – Великобритания – 22-26 ноември
25 септември 2016
Програма REC на ЕК: Популяризиране и защита на правата на хората с увреждания
16 септември 2016
Творческа академия „Валери Петров“ – НДК
15 септември 2016
Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowships
14 септември 2016
2 стипендии по стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“ на Фондация „Св. Св. Константин и Елена“
11 септември 2016
2 стипендии за български студенти по програма „Туризъм“ на Фондация „Св. Св. Константин и Елена“
11 септември 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата