Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 283, 02-10 юни 2016 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата алармира за регрес в системата за закрила на детето с отворено писмо до Бойко Борисов
3 юни 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Проведе се заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към НС на тема „Деца в родителски конфликт – как да гарантираме правата им“
Проведе се заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към НС на тема „Деца в родителски конфликт – как да гарантираме правата им“
9 юни 2016
Мария Брестничка от Национална мрежа за децата е един от 10-те най-изявени млади българи за 2016-та
Мария Брестничка от Национална мрежа за децата е един от 10-те най-изявени млади българи за 2016-та
7 юни 2016
Проведе се третото заседание на Комитета за наблюдение към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Проведе се третото заседание на Комитета за наблюдение към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
7 юни 2016
Заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси”
Заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси”
6 юни 2016
Европейската комисия и Европейската експертна група обсъдиха прогреса по деинституционализацията в България
Европейската комисия и Европейската експертна група обсъдиха прогреса по деинституционализацията в България
3 юни 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Всеки седми ученик съгласен  родителите му да решат кога да го оженят
Всеки седми ученик съгласен родителите му да решат кога да го оженят
9 юни 2016
Американски експерт участва в кръгла маса, посветена на детското психично здраве
Американски експерт участва в кръгла маса, посветена на детското психично здраве
9 юни 2016
Въвеждащ курс запознава с метода Бобат за терапия на деца с церебрална парализа
Въвеждащ курс запознава с метода Бобат за терапия на деца с церебрална парализа
9 юни 2016
Първа национална лятна езикова академия
Първа национална лятна езикова академия
8 юни 2016
Спортен празник популяризира спорта като средство за социално включване
Спортен празник популяризира спорта като средство за социално включване
6 юни 2016
Националната асоциация на ресурсните учители кани участници в семинар на тема общностно организиране
Националната асоциация на ресурсните учители кани участници в семинар на тема общностно организиране
6 юни 2016
Национална педагогическа конференция събра учители от цялата страна
Национална педагогическа конференция събра учители от цялата страна
6 юни 2016
Свободното детско въображение победи в конкурсите  “Аз и моето училище”
Свободното детско въображение победи в конкурсите “Аз и моето училище”
3 юни 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Министерският съвет одобри акредитацията на Управляващия орган по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Министерският съвет одобри акредитацията на Управляващия орган по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
9 юни 2016
Слабият успех бележи устойчивост
Слабият успех бележи устойчивост
9 юни 2016
Кампания за безвъзмездна размяна на детски дрехи започва през август в София
Кампания за безвъзмездна размяна на детски дрехи започва през август в София
8 юни 2016
Начинът на оценяване на изпита след 7 клас ще се промени
Начинът на оценяване на изпита след 7 клас ще се промени
6 юни 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Георги Господинов показва видеообиколка на „Шамарената фабрика”
Георги Господинов показва видеообиколка на „Шамарената фабрика”
9 юни 2016
В най-желаните столични гимназии ще се влиза с две петици от изпитите
В най-желаните столични гимназии ще се влиза с две петици от изпитите
8 юни 2016
Тийнейджърите се страхуват от онлайн насилие
Тийнейджърите се страхуват от онлайн насилие
8 юни 2016
След разследване на БНТ: МОН коригира бройката на двойките
След разследване на БНТ: МОН коригира бройката на двойките
7 юни 2016
Защо обричат болните деца на България?
Защо обричат болните деца на България?
7 юни 2016
Децата, които растат сред книги, по-късно печелят повече
Децата, които растат сред книги, по-късно печелят повече
7 юни 2016
Пет технологии, които ще променят класната стая
Пет технологии, които ще променят класната стая
6 юни 2016
Какви трябва да са първите уроци по финанси за деца
Какви трябва да са първите уроци по финанси за деца
3 юни 2016
Епидемията на затлъстяване сред децата в Европа се разраства
Епидемията на затлъстяване сред децата в Европа се разраства
3 юни 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
BG05SFOP001-1.002 – Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.
20 декември 2016
COST Action proposal
1 декември 2016
Конкурс за стипендии за учебната 2017-18 г.
1 септември 2016
Matsumae International Foundation’s Research Fellowship Program
31 август 2016
European Drug Prevention Prize – Youth Innovation in Drug Prevention
31 юли 2016
Competition Outstanding digital skills developer
31 юли 2016
Competition Innovative App Developer
31 юли 2016
Competition Young digital talent
31 юли 2016
Участвайте в eSkills for Jobs 2016 European Video Competition
31 юли 2016
Участвайте в Конкурса за Европейска младежка награда
15 юли 2016
Втори конкурс за модернизация на учебната среда „Дигитална класна стая“
15 юли 2016
Равен шанс – достъп до средно образование
15 юли 2016
Erasmus+ – Key Action 2 – Capacity Building in the field of youth
1 юли 2016
Покана за представяне на предложения: Намаляване на безработицата сред младите хора и създаване на кооперации
30 юни 2016
European Volunteering Capital competition
30 юни 2016
Покана за блогъри в рамките на Конкурса EU in my Region
30 юни 2016
Съдърланд Глобъл Сървисиз стартират стипендиантска програма за студенти от Стопански факултет и Факултет по класически и нови филологии за есенен семестър 2016
30 юни 2016
Youth Citizen Entrepreneurship Competition: Овластяване на млади предприемачи за създаване на устойчив свят
30 юни 2016
Архитектурен конкурс „Училища на бъдещето“
30 юни 2016
Confintea Fellowship Programme by UNESCO
30 юни 2016
BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“
30 юни 2016
Конкурс – Стартъп за Училищни модели
24 юни 2016
Започна набиране на кандидатури за участие в програмата за социално предприемачество за 2016/2017 г.
24 юни 2016
Hercule III Programme 2014- 2020: 3 покани да представяне на предложения
23 юни 2016
ЕКСПЕРТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ (по заместване)
22 юни 2016
Заедно в час организира безплатна Лятна академия за успех и забавления, предназначена за ученици от 1 до 12 клас
20 юни 2016
Конкурс за успешни и иновативни практики в сферата на заетостта сред икономически уязвими общности
20 юни 2016
Европейски младежки форум на селските райони: Лятно училище за устойчивост, 30 юли – 7 август 2016 г., Кечкемет, Унгария
19 юни 2016
„Заедно в час“ набира училища партньори за новата учебна година
17 юни 2016
Mеждународен фестивал на езиците „Viva lingua“
15 юни 2016
Финансиране до 100 лева за 5 ученически проекта
15 юни 2016
Фондове на ЕС за ромите – Roma and EU Funds
15 юни 2016
BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“
14 юни 2016
Европейска програма за заетост и социални иновации: Борба със социалната изолация и бедността
13 юни 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата