Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 281, 12-20 май 2016 г.
Национална мрежа за децата
Президентът Росен Плевнелиев: Национална мрежа за децата се доказа като истински гарант за отчитане на висшите интереси на детето
14 май 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Ученици от Панагюрище влизат в ролята на съдии и прокурори
Ученици от Панагюрище влизат в ролята на съдии и прокурори
18 май 2016
Обучение по проект „Детско и младежко участие“ в община Болярово
Обучение по проект „Детско и младежко участие“ в община Болярово
18 май 2016
Национална мрежа за децата участва в дискусия за приеми родители и осиновители
Национална мрежа за децата участва в дискусия за приеми родители и осиновители
18 май 2016
Национална мрежа за децата участва в подкомитет в областта на социалното включване
Национална мрежа за децата участва в подкомитет в областта на социалното включване
16 май 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Фондация „Приятели 2006“ организира конференция за ранно детско развитие в София
Фондация „Приятели 2006“ организира конференция за ранно детско развитие в София
18 май 2016
Промяната – конкурс за социални предприемачи
Промяната – конкурс за социални предприемачи
16 май 2016
Български екип се запозна с канадския опит в стимулиране на образованието
Български екип се запозна с канадския опит в стимулиране на образованието
16 май 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Съдебни изпълнители предлагат глоба за родители, нарушаващи съдебни решения след развод
Съдебни изпълнители предлагат глоба за родители, нарушаващи съдебни решения след развод
19 май 2016
Мобилни екипи ще помагат на родителите на недоносени бебета
Мобилни екипи ще помагат на родителите на недоносени бебета
19 май 2016
Без бебета в социалните домове
Без бебета в социалните домове
17 май 2016
„Детско полицейско управление“ ще учи децата на уважение към професията
„Детско полицейско управление“ ще учи децата на уважение към професията
17 май 2016
Образователното министерство и бизнесът обмислят държавни стипендии за дефицитни специалности
Образователното министерство и бизнесът обмислят държавни стипендии за дефицитни специалности
16 май 2016
8-годишно момче е най-младият член на Съвета на децата
8-годишно момче е най-младият член на Съвета на децата
16 май 2016
Местата в яслите – малко над 32 хил. за страната
Местата в яслите – малко над 32 хил. за страната
13 май 2016
Шуменци се грижат за най-много изоставени деца
Шуменци се грижат за най-много изоставени деца
13 май 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Родителите не контролират достатъчно децата си в интернет
Родителите не контролират достатъчно децата си в интернет
19 май 2016
Учени: смартфоните убиват концентрацията
Учени: смартфоните убиват концентрацията
18 май 2016
Все повече ученици отпадат от училище – какво можем да направим
Все повече ученици отпадат от училище – какво можем да направим
17 май 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
България сред страните от ЕС с най-силен спад на броя на децата в риск от бедност
България сред страните от ЕС с най-силен спад на броя на децата в риск от бедност
19 май 2016
ООН създава световен фонд за финансиране на образователни програми за деца бежанци
ООН създава световен фонд за финансиране на образователни програми за деца бежанци
17 май 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
COST Action proposal
1 декември 2016
Конкурс за стипендии за учебната 2017-18 г.
1 септември 2016
Matsumae International Foundation’s Research Fellowship Program
31 август 2016
Competition Outstanding digital skills developer
31 юли 2016
Competition Innovative App Developer
31 юли 2016
Competition Young digital talent
31 юли 2016
Участвайте в eSkills for Jobs 2016 European Video Competition
31 юли 2016
Участвайте в Конкурса за Европейска младежка награда
15 юли 2016
Erasmus+ – Key Action 2 – Capacity Building in the field of youth
1 юли 2016
Покана за представяне на предложения: Намаляване на безработицата сред младите хора и създаване на кооперации
30 юни 2016
Youth Citizen Entrepreneurship Competition: Овластяване на млади предприемачи за създаване на устойчив свят
30 юни 2016
Архитектурен конкурс „Училища на бъдещето“
30 юни 2016
Confintea Fellowship Programme by UNESCO
30 юни 2016
BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“
30 юни 2016
Hercule III Programme 2014- 2020: 3 покани да представяне на предложения
23 юни 2016
Европейски младежки форум на селските райони: Лятно училище за устойчивост, 30 юли – 7 август 2016 г., Кечкемет, Унгария
19 юни 2016
Финансиране до 100 лева за 5 ученически проекта
15 юни 2016
Фондове на ЕС за ромите – Roma and EU Funds
15 юни 2016
BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“
14 юни 2016
Европейска програма за заетост и социални иновации: Борба със социалната изолация и бедността
13 юни 2016
Повишаване на качеството на работните места, чиракуване и стажове в туристическия сектор в цяла Европа
9 юни 2016
Стипендии за докторанти в областта на правата на човека и глобалната политика, Италия
7 юни 2016
Daphne call – Action grants to support national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary cooperation and on underreporting – JUST/2015/RDAP/AG/MULT
1 юни 2016
Повишаване на обществената осведоменост по въпросите на развитието и насърчаване на образованието за развитие в Европейския съюз
1 юни 2016
Стипендии на Global Good Fund за социални предприемачи
1 юни 2016
Обявени са две процедури за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“
31 май 2016
Грантовата програма „Благотворителността през обектива“ набира кандидати
31 май 2016
Международен фонд на ЮНЕСКО за насърчаване на културите
31 май 2016
Програма за студентски иновации
30 май 2016
Vacancy Notice – Consultant to support UNICEF Bulgaria program interventions in the area of early childhood development, with a particular focus on inclusive early education
30 май 2016
Курс „Въведение в груповите процеси и фасилитирането“, 17-19 юни 2016, София
30 май 2016
Стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1″
30 май 2016
Покана за малки грантове „За ромите, с ромите“
30 май 2016
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE – Грантове за дейности в подкрепа на транснационални проекти за насърчаване на добри практики в областта на джендерните роли и за преодоляване на джендерните стереотипи в образованието, обучението и на работното място
27 май 2016
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE Безвъзмездно финансиране за подкрепа на транснационални проекти за популяризиране на добри практики за ролите, базирани на пола, и за преодоляване на половите стереотипи в образованието, обучението и на работното място
27 май 2016
Включи се в конкурса по програма „Младежка банка“
25 май 2016
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява конкурс по програма „Младежка банка“
25 май 2016
Конкурс по програма „Младежка банка“ на ФРГИ
25 май 2016
Стипендиантска програма за представителите на малцинствата на Службата на Върховния комисар по правата на човека, 7-25 ноември 2016 г., Женева, Швейцария
22 май 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата