Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 280, 05-13 май 2016 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата проведе ученическа конференция „Промяната – това сме ние!“
12 май 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Национална мрежа за децата изрази становище по проект на Национална програма за закрила на детето 2016
Национална мрежа за децата изрази становище по проект на Национална програма за закрила на детето 2016
12 май 2016
Национална мрежа за децата участва в заключителна конференция по проект „Подай ръка – мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността”
Национална мрежа за децата участва в заключителна конференция по проект „Подай ръка – мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността”
11 май 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Промяната в живота на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъдена на среща в гр. Бургас
Промяната в живота на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъдена на среща в гр. Бургас
12 май 2016
Избират Учител на годината 2016
Избират Учител на годината 2016
12 май 2016
Трета национална педагогическа конференция
Трета национална педагогическа конференция
11 май 2016
Благотворителен концерт срещу насилието в училище
Благотворителен концерт срещу насилието в училище
11 май 2016
Деца от Карин дом представиха България на Балканските спортни игри за деца със специални нужди в Одрин
Деца от Карин дом представиха България на Балканските спортни игри за деца със специални нужди в Одрин
9 май 2016
В 30 детски градини в България ще бъде изградена приобщаваща среда за деца със специфични нужди и увреждания
В 30 детски градини в България ще бъде изградена приобщаваща среда за деца със специфични нужди и увреждания
9 май 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Държавата нехае за децата с парализа
Държавата нехае за децата с парализа
11 май 2016
Зам.-министърът: Намаляваме материала, за да не се надпреварваме с учебната програма
Зам.-министърът: Намаляваме материала, за да не се надпреварваме с учебната програма
10 май 2016
Как ще се става малък предприемач
Как ще се става малък предприемач
9 май 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Как се управлява иновативно училище
Как се управлява иновативно училище
12 май 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Комитетът на ООН по правата на детето ще преразгледа спазването на Конвенцията в 8 държави, сред които и България
Комитетът на ООН по правата на детето ще преразгледа спазването на Конвенцията в 8 държави, сред които и България
11 май 2016
Здравето на младежи между 10 и 24 години е силно пренебрегвано
Здравето на младежи между 10 и 24 години е силно пренебрегвано
10 май 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
COST Action proposal
1 декември 2016
Конкурс за стипендии за учебната 2017-18 г.
1 септември 2016
Matsumae International Foundation’s Research Fellowship Program
31 август 2016
Участвайте в eSkills for Jobs 2016 European Video Competition
31 юли 2016
Участвайте в Конкурса за Европейска младежка награда
15 юли 2016
Erasmus+ – Key Action 2 – Capacity Building in the field of youth
1 юли 2016
Покана за представяне на предложения: Намаляване на безработицата сред младите хора и създаване на кооперации
30 юни 2016
Youth Citizen Entrepreneurship Competition: Овластяване на млади предприемачи за създаване на устойчив свят
30 юни 2016
Confintea Fellowship Programme by UNESCO
30 юни 2016
BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“
30 юни 2016
Hercule III Programme 2014- 2020: 3 покани да представяне на предложения
23 юни 2016
BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“
14 юни 2016
Европейска програма за заетост и социални иновации: Борба със социалната изолация и бедността
13 юни 2016
Повишаване на качеството на работните места, чиракуване и стажове в туристическия сектор в цяла Европа
9 юни 2016
Стипендии за докторанти в областта на правата на човека и глобалната политика, Италия
7 юни 2016
Daphne call – Action grants to support national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary cooperation and on underreporting – JUST/2015/RDAP/AG/MULT
1 юни 2016
Повишаване на обществената осведоменост по въпросите на развитието и насърчаване на образованието за развитие в Европейския съюз
1 юни 2016
Стипендии на Global Good Fund за социални предприемачи
1 юни 2016
Обявени са две процедури за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“
31 май 2016
Международен фонд на ЮНЕСКО за насърчаване на културите
31 май 2016
Програма за студентски иновации
30 май 2016
Стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1″
30 май 2016
Покана за малки грантове „За ромите, с ромите“
30 май 2016
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE – Грантове за дейности в подкрепа на транснационални проекти за насърчаване на добри практики в областта на джендерните роли и за преодоляване на джендерните стереотипи в образованието, обучението и на работното място
27 май 2016
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE Безвъзмездно финансиране за подкрепа на транснационални проекти за популяризиране на добри практики за ролите, базирани на пола, и за преодоляване на половите стереотипи в образованието, обучението и на работното място
27 май 2016
Включи се в конкурса по програма „Младежка банка“
25 май 2016
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява конкурс по програма „Младежка банка“
25 май 2016
Конкурс по програма „Младежка банка“ на ФРГИ
25 май 2016
Стипендиантска програма за представителите на малцинствата на Службата на Върховния комисар по правата на човека, 7-25 ноември 2016 г., Женева, Швейцария
22 май 2016
Конкурсът за стаж за блогъри в младежката платформа на УНИЦЕФ „Voices of Youth“ е открит
20 май 2016
Промяната – конкурс за социални предприемачи
20 май 2016
Конкурс за приобщаващи педагогически практики
20 май 2016
Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА 2016
20 май 2016
Покана за предложения в рамките на Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“
17 май 2016
Конкурс за участие в инициативата „Журналисти в училище“
15 май 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата