Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 279, 27 април-06 май 2016 г.
Национална мрежа за децата
Започна гласуването за Герой на децата
28 април 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Приеха Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Приеха Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
4 май 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Дискусия „Децата имат нужда от мостове – приемните семейства и осиновителите заедно за детето“
Дискусия „Децата имат нужда от мостове – приемните семейства и осиновителите заедно за детето“
5 май 2016
SOS Детски селища канят на заключителна конференция по проект “Подай ръка – мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността”
SOS Детски селища канят на заключителна конференция по проект “Подай ръка – мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността”
4 май 2016
Дните на Франсоаз Долто в България ”Бебето, детето и психоанализата” се провеждат за 5-та поредна година
Дните на Франсоаз Долто в България ”Бебето, детето и психоанализата” се провеждат за 5-та поредна година
4 май 2016
Специалисти от Карин дом споделиха опит и успехите на програма Ранна интервенция на конференция в Молдова
Специалисти от Карин дом споделиха опит и успехите на програма Ранна интервенция на конференция в Молдова
4 май 2016
Карин дом организира тренинг: Терапевтични намеси при деца със специални нужди
Карин дом организира тренинг: Терапевтични намеси при деца със специални нужди
4 май 2016
Дарителска кампания от деца за деца
Дарителска кампания от деца за деца
4 май 2016
Програмата „Приятелите на Зипи” помага на децата да се справят с трудностите
Програмата „Приятелите на Зипи” помага на децата да се справят с трудностите
28 април 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Изготвен е Пети мониторингов доклад за деинституционализацията на грижата за деца
Изготвен е Пети мониторингов доклад за деинституционализацията на грижата за деца
5 май 2016
Община Пловдив въвежда обучение по метода на Мария Монтесори в общински детски градини
Община Пловдив въвежда обучение по метода на Мария Монтесори в общински детски градини
4 май 2016
Кои спортове и хора ще играят децата от 1 до 12 клас
Кои спортове и хора ще играят децата от 1 до 12 клас
4 май 2016
МОН публикува работни варианти на новите учебни програми
МОН публикува работни варианти на новите учебни програми
28 април 2016
Педиатри искат регистър на ваксините
Педиатри искат регистър на ваксините
28 април 2016
Ранното включване в образование на ромските деца дава много добри резултати
Ранното включване в образование на ромските деца дава много добри резултати
28 април 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Моралната незрялост или защо детето се превръща в престъпник
Моралната незрялост или защо детето се превръща в престъпник
4 май 2016
Възпитателното напляскване увеличава риска от проблеми с психичното здраве
Възпитателното напляскване увеличава риска от проблеми с психичното здраве
3 май 2016
„Спаси, дари на …“ спира кампаниите – ще препраща болните към Министерството на здравеопазването
„Спаси, дари на …“ спира кампаниите – ще препраща болните към Министерството на здравеопазването
3 май 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Тихата криза на Европа: „изчезналите“ деца на мигранти
Тихата криза на Европа: „изчезналите“ деца на мигранти
5 май 2016
Нов доклад на УНИЦЕФ представя доказателства за това как неравенствата се отразяват на децата от страните с високи доходи
Нов доклад на УНИЦЕФ представя доказателства за това как неравенствата се отразяват на децата от страните с високи доходи
4 май 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
COST Action proposal
1 декември 2016
Конкурс за стипендии за учебната 2017-18 г.
1 септември 2016
Matsumae International Foundation’s Research Fellowship Program
31 август 2016
Участвайте в eSkills for Jobs 2016 European Video Competition
31 юли 2016
Участвайте в Конкурса за Европейска младежка награда
15 юли 2016
Покана за представяне на предложения: Намаляване на безработицата сред младите хора и създаване на кооперации
30 юни 2016
Youth Citizen Entrepreneurship Competition: Овластяване на млади предприемачи за създаване на устойчив свят
30 юни 2016
Confintea Fellowship Programme by UNESCO
30 юни 2016
BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“
30 юни 2016
Hercule III Programme 2014- 2020: 3 покани да представяне на предложения
23 юни 2016
BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“
14 юни 2016
Европейска програма за заетост и социални иновации: Борба със социалната изолация и бедността
13 юни 2016
Повишаване на качеството на работните места, чиракуване и стажове в туристическия сектор в цяла Европа
9 юни 2016
Стипендии за докторанти в областта на правата на човека и глобалната политика, Италия
7 юни 2016
Daphne call – Action grants to support national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary cooperation and on underreporting – JUST/2015/RDAP/AG/MULT
1 юни 2016
Повишаване на обществената осведоменост по въпросите на развитието и насърчаване на образованието за развитие в Европейския съюз
1 юни 2016
Стипендии на Global Good Fund за социални предприемачи
1 юни 2016
Обявени са две процедури за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“
31 май 2016
Международен фонд на ЮНЕСКО за насърчаване на културите
31 май 2016
Програма за студентски иновации
30 май 2016
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE – Грантове за дейности в подкрепа на транснационални проекти за насърчаване на добри практики в областта на джендерните роли и за преодоляване на джендерните стереотипи в образованието, обучението и на работното място
27 май 2016
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE Безвъзмездно финансиране за подкрепа на транснационални проекти за популяризиране на добри практики за ролите, базирани на пола, и за преодоляване на половите стереотипи в образованието, обучението и на работното място
27 май 2016
Включи се в конкурса по програма „Младежка банка“
25 май 2016
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява конкурс по програма „Младежка банка“
25 май 2016
Конкурс по програма „Младежка банка“ на ФРГИ
25 май 2016
Стипендиантска програма за представителите на малцинствата на Службата на Върховния комисар по правата на човека, 7-25 ноември 2016 г., Женева, Швейцария
22 май 2016
Конкурсът за стаж за блогъри в младежката платформа на УНИЦЕФ „Voices of Youth“ е открит
20 май 2016
Промяната – конкурс за социални предприемачи
20 май 2016
Конкурс за приобщаващи педагогически практики
20 май 2016
Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА 2016
20 май 2016
Покана за предложения в рамките на Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“
17 май 2016
Конкурс за участие в инициативата „Журналисти в училище“
15 май 2016
Конкурс за участие в Програма „Доброволец в европейските информационни мрежи 2016″
13 май 2016
Ocean Science Journalism Fellowship Program
13 май 2016
Национална мрежа за децата дава възможност за доброволческа работа в централния офис на организацията
10 май 2016
Стипендия за развитие на гражданското общество
9 май 2016
Лидерска академия ГЛОУ 2016 приема документи
8 май 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата