Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 278, 21-29 април 2016 г.
Национална мрежа за децата
„Визия за семейна политика“ беше представена на заключителна конференция в София
27 април 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Започна гласуването за Герой на децата
Започна гласуването за Герой на децата
28 април 2016
Национална мрежа на децата участва в регионалната среща на мрежи и коалиции, работещи в областта на правата на децата
Национална мрежа на децата участва в регионалната среща на мрежи и коалиции, работещи в областта на правата на децата
27 април 2016
За тежко болните деца е жизнено важно Фондът за лечение на деца да работи без прекъсване
За тежко болните деца е жизнено важно Фондът за лечение на деца да работи без прекъсване
22 април 2016
Национална мрежа за децата участва в конференция, посветена на развитието на пробацията в България
Национална мрежа за децата участва в конференция, посветена на развитието на пробацията в България
22 април 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Програмата „Приятелите на Зипи” помага на децата да се справят с трудностите
Програмата „Приятелите на Зипи” помага на децата да се справят с трудностите
28 април 2016
Включете се в Дните на добри дела
Включете се в Дните на добри дела
27 април 2016
Децата избраха любимите си книги за 2016 година
Децата избраха любимите си книги за 2016 година
26 април 2016
Динамика на бедността: анализ на социално-икономическата бедност в България
Динамика на бедността: анализ на социално-икономическата бедност в България
26 април 2016
Експертна кръгла маса срещу речта на омразата се проведе в София
Експертна кръгла маса срещу речта на омразата се проведе в София
26 април 2016
Семинар „Ранно детско развитие – здравни и психологически подходи в работата с деца“
Семинар „Ранно детско развитие – здравни и психологически подходи в работата с деца“
22 април 2016
Аз съм аутист – не мога да те стигна. Спри и ми бъди приятел!
Аз съм аутист – не мога да те стигна. Спри и ми бъди приятел!
22 април 2016
„Заедно за промяната” – как да подобрим качеството на социалните услуги в България
„Заедно за промяната” – как да подобрим качеството на социалните услуги в България
22 април 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
МОН публикува работни варианти на новите учебни програми
МОН публикува работни варианти на новите учебни програми
28 април 2016
Педиатри искат регистър на ваксините
Педиатри искат регистър на ваксините
28 април 2016
Ранното включване в образование на ромските деца дава много добри резултати
Ранното включване в образование на ромските деца дава много добри резултати
28 април 2016
Демографската катастрофа решава проблема с детските градини в София
Демографската катастрофа решава проблема с детските градини в София
27 април 2016
7 площадки за деца с увреждания в София
7 площадки за деца с увреждания в София
27 април 2016
По право деца с увреждания отказват малката матура
По право деца с увреждания отказват малката матура
27 април 2016
Предвижда се засилване се сътрудничеството при международните осиновявания
Предвижда се засилване се сътрудничеството при международните осиновявания
25 април 2016
Институции и НПО създават иновативна магистърска програма
Институции и НПО създават иновативна магистърска програма
22 април 2016
Развитието на децата и младежите в новите резидентни услуги беше обсъдено на среща във Варна
Развитието на децата и младежите в новите резидентни услуги беше обсъдено на среща във Варна
22 април 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за стипендии за учебната 2017-18 г.
1 септември 2016
Matsumae International Foundation’s Research Fellowship Program
31 август 2016
Участвайте в eSkills for Jobs 2016 European Video Competition
31 юли 2016
Участвайте в Конкурса за Европейска младежка награда
15 юли 2016
Покана за представяне на предложения: Намаляване на безработицата сред младите хора и създаване на кооперации
30 юни 2016
Youth Citizen Entrepreneurship Competition: Овластяване на млади предприемачи за създаване на устойчив свят
30 юни 2016
Confintea Fellowship Programme by UNESCO
30 юни 2016
BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“
30 юни 2016
Hercule III Programme 2014- 2020: 3 покани да представяне на предложения
23 юни 2016
BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“
14 юни 2016
Повишаване на качеството на работните места, чиракуване и стажове в туристическия сектор в цяла Европа
9 юни 2016
Стипендии за докторанти в областта на правата на човека и глобалната политика, Италия
7 юни 2016
Повишаване на обществената осведоменост по въпросите на развитието и насърчаване на образованието за развитие в Европейския съюз
1 юни 2016
Стипендии на Global Good Fund за социални предприемачи
1 юни 2016
Обявени са две процедури за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“
31 май 2016
Международен фонд на ЮНЕСКО за насърчаване на културите
31 май 2016
Програма за студентски иновации
30 май 2016
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE – Грантове за дейности в подкрепа на транснационални проекти за насърчаване на добри практики в областта на джендерните роли и за преодоляване на джендерните стереотипи в образованието, обучението и на работното място
27 май 2016
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE Безвъзмездно финансиране за подкрепа на транснационални проекти за популяризиране на добри практики за ролите, базирани на пола, и за преодоляване на половите стереотипи в образованието, обучението и на работното място
27 май 2016
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява конкурс по програма „Младежка банка“
25 май 2016
Конкурс по програма „Младежка банка“ на ФРГИ
25 май 2016
Стипендиантска програма за представителите на малцинствата на Службата на Върховния комисар по правата на човека, 7-25 ноември 2016 г., Женева, Швейцария
22 май 2016
Промяната – конкурс за социални предприемачи
20 май 2016
Конкурс за приобщаващи педагогически практики
20 май 2016
Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА 2016
20 май 2016
Покана за предложения в рамките на Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“
17 май 2016
Конкурс за участие в инициативата „Журналисти в училище“
15 май 2016
Ocean Science Journalism Fellowship Program
13 май 2016
Национална мрежа за децата дава възможност за доброволческа работа в централния офис на организацията
10 май 2016
Стипендия за развитие на гражданското общество
9 май 2016
Лидерска академия ГЛОУ 2016 приема документи
8 май 2016
Покана за подкрепа на транснационални проекти, целящи изграждане на капацитет за работещи в системите за защита на децата и правни служители, представляващи деца в съдебни дела
4 май 2016
Покана за подкрепа на транснационални проекти, целящи изграждане на капацитет за работещи в системите за защита на децата и правни служители, представляващи деца в съдебни дела
4 май 2016
Конкурс за електронна игра и електронен тест
30 април 2016
Стипендиантска програма на TourRadar
30 април 2016
STERN Grant Scholarship for Young Photojournalists
30 април 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата