Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 274, 24 март-02 април 2016 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата представи Визия за семейна политика
1 април 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Кръгла маса  обсъди „Добри практики за работа с мултикултурна училищна общност“
Кръгла маса обсъди „Добри практики за работа с мултикултурна училищна общност“
30 март 2016
Проведе се дебат на тема „Ученикът – в каталог?“
Проведе се дебат на тема „Ученикът – в каталог?“
30 март 2016
Национална мрежа за децата участва в конференция, посветена на ефективната превенция и интервенция в работата с деца в риск
Национална мрежа за децата участва в конференция, посветена на ефективната превенция и интервенция в работата с деца в риск
28 март 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
7 години „Верният настойник“
7 години „Верният настойник“
1 април 2016
Победителите в Проект на годината 2015
Победителите в Проект на годината 2015
31 март 2016
Доставчици на услуги и представители на мрежи, работещи с деца и родители, настояват за промяна в условията на договаряне с общината
Доставчици на услуги и представители на мрежи, работещи с деца и родители, настояват за промяна в условията на договаряне с общината
31 март 2016
Новооткрита Детска къща функционира по нов модел като алтернатива на социалните институции
Новооткрита Детска къща функционира по нов модел като алтернатива на социалните институции
28 март 2016
Изложба „Да запазим достойнството и уникалността на различието“
Изложба „Да запазим достойнството и уникалността на различието“
28 март 2016
Да променим света с игра
Да променим света с игра
28 март 2016
Бъдещето на децата зависи от ранното детско развитие
Бъдещето на децата зависи от ранното детско развитие
25 март 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
И тази година даровитите деца ще получават стипендия
И тази година даровитите деца ще получават стипендия
1 април 2016
Желаещите да изучават религия в училище намаляват
Желаещите да изучават религия в училище намаляват
1 април 2016
Напредъкът на децата и младежите в новите резидентни услуги беше обсъден на регионални срещи в Плевен и Велико Търново
Напредъкът на децата и младежите в новите резидентни услуги беше обсъден на регионални срещи в Плевен и Велико Търново
31 март 2016
Започна проучване за наднормено тегло сред 7-годишните деца
Започна проучване за наднормено тегло сред 7-годишните деца
30 март 2016
Ева Жечева: 460 невръстни бежанци са избягали от центровете
Ева Жечева: 460 невръстни бежанци са избягали от центровете
30 март 2016
ДАЗД и Българската педиатрична организация ще си сътрудничат в сферата на ранното детско развитие
ДАЗД и Българската педиатрична организация ще си сътрудничат в сферата на ранното детско развитие
29 март 2016
Важно е децата да не стигат до съдебна зала
Важно е децата да не стигат до съдебна зала
29 март 2016
За 43 % от децата у нас българският не е майчин език, отбелязва Учителският съюз
За 43 % от децата у нас българският не е майчин език, отбелязва Учителският съюз
25 март 2016
Родители на деца с увреждания излизат на протест на 6 април
Родители на деца с увреждания излизат на протест на 6 април
25 март 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Българските младежи не усещат подкрепа от семейството си
Българските младежи не усещат подкрепа от семейството си
1 април 2016
Пазим ли децата от насилие
Пазим ли децата от насилие
1 април 2016
Защо е важно да се стимулират умовете на децата в най-ранна възраст?
Защо е важно да се стимулират умовете на децата в най-ранна възраст?
31 март 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Над 250 делегати от цял свят пристигат в България за конференцията за правата на детето
Над 250 делегати от цял свят пристигат в България за конференцията за правата на детето
29 март 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за стипендии за учебната 2017-18 г.
1 септември 2016
Matsumae International Foundation’s Research Fellowship Program
31 август 2016
Youth Citizen Entrepreneurship Competition: Овластяване на млади предприемачи за създаване на устойчив свят
30 юни 2016
BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“
30 юни 2016
Стипендии за докторанти в областта на правата на човека и глобалната политика, Италия
7 юни 2016
Стипендии на Global Good Fund за социални предприемачи
1 юни 2016
Обявени са две процедури за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“
31 май 2016
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE Безвъзмездно финансиране за подкрепа на транснационални проекти за популяризиране на добри практики за ролите, базирани на пола, и за преодоляване на половите стереотипи в образованието, обучението и на работното място
27 май 2016
Покана за предложения в рамките на Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“
17 май 2016
Ocean Science Journalism Fellowship Program
13 май 2016
Стипендия за развитие на гражданското общество
9 май 2016
Лидерска академия ГЛОУ 2016 приема документи
8 май 2016
Покана за подкрепа на транснационални проекти, целящи изграждане на капацитет за работещи в системите за защита на децата и правни служители, представляващи деца в съдебни дела
4 май 2016
Покана за подкрепа на транснационални проекти, целящи изграждане на капацитет за работещи в системите за защита на децата и правни служители, представляващи деца в съдебни дела
4 май 2016
Конкурс за електронна игра и електронен тест
30 април 2016
Стипендиантска програма на TourRadar
30 април 2016
EACEA 12/2016 – „Support for refugee integration“
28 април 2016
Конкурс „1000 стипендии“ на фондация Комунитас за десети път
18 април 2016
iTriMulti (BTM) – Курс за обучение за новаците в младежкия обмен, 13-17 юни 2016, Испания
17 април 2016
Студентски летни стажове в държавната администрация
17 април 2016
Правата на малцинствата в Европа – Възпроизвеждане и зареждане, 11-19 май 2016, Струга, Македония
15 април 2016
Управител на центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище
15 април 2016
Първа покана по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.
15 април 2016
Стипендия Айнщайн за изключителни млади мислители
15 април 2016
Изследователски стипендии на Jacobs Foundation
15 април 2016
Фондация „Сийдър“ търси експерт „Връзки с обществеността“
12 април 2016
Фондация „Сийдър“ обявява свободно работно място за длъжността Директор „Развитие“
12 април 2016
Покана за подкрепа на национални и транснационални проекти за недискриминация и за интеграция на роми
12 април 2016
Български център за нестопанско право организира обучение „Фъндрейзинг за НПО. Стратегически подходи“
10 април 2016
Грантове от Фонда за застрашени езици
10 април 2016
Покана за подкрепа на национални и транснационални проекти за укрепване правата на жертви на престъпления/жертви на насилие
8 април 2016
Покана към посреднически организации по Програма „Еразъм за млади предприемачи“
7 април 2016
Обучение „Повишаване на информираността за социалните права и включване чрез използване на социалните медии“
5 април 2016
Младежки делегати на България към ООН
3 април 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата