Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 273, 17-25 март 2016 г.
Национална мрежа за децата
Сформирана е работна група по проблемите на насилието и агресията срещу и сред деца
22 март 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Бизнесът, неправителственият сектор и институциите обсъдиха интеграцията в учебните планове на програмите за финансова грамотност и житейски умения
Бизнесът, неправителственият сектор и институциите обсъдиха интеграцията в учебните планове на програмите за финансова грамотност и житейски умения
22 март 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Продължава проектът „Деца и младежи против трафика на бебета и деца“ в община Камено
Продължава проектът „Деца и младежи против трафика на бебета и деца“ в община Камено
22 март 2016
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства организира финална пресконференция по проекта „Деца и младежи в риск”
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства организира финална пресконференция по проекта „Деца и младежи в риск”
21 март 2016
#Облечисебе, или защо децата са лесна мишена за тормоз в интернет
#Облечисебе, или защо децата са лесна мишена за тормоз в интернет
18 март 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Финансовото обучение влиза в програмата следващата учебна година
Финансовото обучение влиза в програмата следващата учебна година
23 март 2016
Зам.-министър Стаматов: Преобладаваше становището за повече „История славянобългарска“
Зам.-министър Стаматов: Преобладаваше становището за повече „История славянобългарска“
23 март 2016
ДАЗД публикува доклада за дейността си през 2015 г.
ДАЗД публикува доклада за дейността си през 2015 г.
23 март 2016
Близо 150 нови социални услуги за деца са разкрити през 2015 г.
Близо 150 нови социални услуги за деца са разкрити през 2015 г.
23 март 2016
Седем неправителствени организации създават Коалиция за майчино здравеопазване
Седем неправителствени организации създават Коалиция за майчино здравеопазване
22 март 2016
МОН oтпуска средства за паник бутони и камери в училищата
МОН oтпуска средства за паник бутони и камери в училищата
21 март 2016
Предвижда се детските градини и ясли да бъдат снабдени с модерни технологии
Предвижда се детските градини и ясли да бъдат снабдени с модерни технологии
18 март 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Четири неща, които трябва да знаем за дуалното обучение
Четири неща, които трябва да знаем за дуалното обучение
24 март 2016
Стари велосипеди се превръщат в мечтания подарък за деца
Стари велосипеди се превръщат в мечтания подарък за деца
24 март 2016
Хранителните навици на родителите се отразяват върху здравето на бъдещите им деца
Хранителните навици на родителите се отразяват върху здравето на бъдещите им деца
24 март 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Търси се младежкия делегат на България към ООН за 2016-2017 г.
Търси се младежкия делегат на България към ООН за 2016-2017 г.
24 март 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за стипендии за учебната 2017-18 г.
1 септември 2016
Youth Citizen Entrepreneurship Competition: Овластяване на млади предприемачи за създаване на устойчив свят
30 юни 2016
BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“
30 юни 2016
Стипендии за докторанти в областта на правата на човека и глобалната политика, Италия
7 юни 2016
Стипендии на Global Good Fund за социални предприемачи
1 юни 2016
Обявени са две процедури за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“
31 май 2016
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE Безвъзмездно финансиране за подкрепа на транснационални проекти за популяризиране на добри практики за ролите, базирани на пола, и за преодоляване на половите стереотипи в образованието, обучението и на работното място
27 май 2016
Покана за предложения в рамките на Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“
17 май 2016
Ocean Science Journalism Fellowship Program
13 май 2016
Стипендия за развитие на гражданското общество
9 май 2016
Лидерска академия ГЛОУ 2016 приема документи
8 май 2016
Покана за подкрепа на транснационални проекти, целящи изграждане на капацитет за работещи в системите за защита на децата и правни служители, представляващи деца в съдебни дела
4 май 2016
Покана за подкрепа на транснационални проекти, целящи изграждане на капацитет за работещи в системите за защита на децата и правни служители, представляващи деца в съдебни дела
4 май 2016
Конкурс за електронна игра и електронен тест
30 април 2016
Стипендиантска програма на TourRadar
30 април 2016
EACEA 12/2016 – „Support for refugee integration“
28 април 2016
Конкурс „1000 стипендии“ на фондация Комунитас за десети път
18 април 2016
Студентски летни стажове в държавната администрация
17 април 2016
Управител на центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище
15 април 2016
Първа покана по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.
15 април 2016
Стипендия Айнщайн за изключителни млади мислители
15 април 2016
Изследователски стипендии на Jacobs Foundation
15 април 2016
Покана за подкрепа на национални и транснационални проекти за недискриминация и за интеграция на роми
12 април 2016
Грантове от Фонда за застрашени езици
10 април 2016
Покана за подкрепа на национални и транснационални проекти за укрепване правата на жертви на престъпления/жертви на насилие
8 април 2016
Покана към посреднически организации по Програма „Еразъм за млади предприемачи“
7 април 2016
Младежки делегати на България към ООН
3 април 2016
Грантове на Европейската младежка фондация
1 април 2016
Конкурс #НАПУК
1 април 2016
World of Children Award
1 април 2016
Столична община обяви процедура за 2016 г. по набиране на предложения за номинации на ученици от столични училища от 1 до 12 клас, завоювали призови места в областта на спорта през 2015-а, за получаване на стипендия
1 април 2016
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020
31 март 2016
Стипендия European Forum Alpbach, 17 август -2 септември 2016, Алпбах, Тирол, Австрия
31 март 2016
Стипендии за NATO Defense College
31 март 2016
Състезание „Социални иновации“ на Junior Achievement – Bulgaria
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Професионално образование и обучение“
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни“
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“
31 март 2016
45 стипендии Master Mind в Белгия
31 март 2016
Дългосрочни стажове, Брюксел
31 март 2016
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014 – 2020
31 март 2016
Трети национален конкурс за студентско и ученическо есе
31 март 2016
Национална мрежа за децата дава възможност за доброволческа работа в централния офис на организацията
28 март 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата