Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 269, 11-19 февруари 2016 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата консултира Визията за семейна политика в тематични работни групи „Семейство” и „Здраве”
16 февруари 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Работна среща за обмяна на опит по изграждане на система за оценка на представянето и подкрепа на развитието на персонала
Работна среща за обмяна на опит по изграждане на система за оценка на представянето и подкрепа на развитието на персонала
17 февруари 2016
В Панагюрище се проведе среща на Регионалния съвет на организациите членове на Национална мрежа за децата
В Панагюрище се проведе среща на Регионалния съвет на организациите членове на Национална мрежа за децата
17 февруари 2016
Излезе четвъртият брой на бюлетина „Училището като център в общността“
Излезе четвъртият брой на бюлетина „Училището като център в общността“
12 февруари 2016
TELUS International Europe финансира обществено значими социални проекти
TELUS International Europe финансира обществено значими социални проекти
12 февруари 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Форум Образование и възпитание на децата от 3 до 14 години за съмишленици на валдорфската методика
Форум Образование и възпитание на децата от 3 до 14 години за съмишленици на валдорфската методика
18 февруари 2016
Национална мрежа за децата участва в Обществения съвет за подкрепа на жертвите на престъпления
Национална мрежа за децата участва в Обществения съвет за подкрепа на жертвите на престъпления
18 февруари 2016
Какво е нужно на гражданските организации, за да имат добро финансово управление?
Какво е нужно на гражданските организации, за да имат добро финансово управление?
16 февруари 2016
Откриват Център за работа с доброволци във Враца
Откриват Център за работа с доброволци във Враца
12 февруари 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Осигурена е приемствеността в предоставянето на приемна грижа чрез проекта „Приеми ме 2015“
Осигурена е приемствеността в предоставянето на приемна грижа чрез проекта „Приеми ме 2015“
17 февруари 2016
Българските деца – пети в Европа по затлъстяване
Българските деца – пети в Европа по затлъстяване
16 февруари 2016
Всеки трети родител се притеснява от ваксините
Всеки трети родител се притеснява от ваксините
16 февруари 2016
Министър Захариева се срещна с представителя на УНИЦЕФ у нас Мария Конде
Министър Захариева се срещна с представителя на УНИЦЕФ у нас Мария Конде
16 февруари 2016
Стаматов: Tези деца едва ли ще се върнат, ако ние от българската образователна система не я променим
Стаматов: Tези деца едва ли ще се върнат, ако ние от българската образователна система не я променим
16 февруари 2016
Тематични работни групи обсъдиха оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Тематични работни групи обсъдиха оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
16 февруари 2016
Светът отбелязва Международния ден на децата, болни от рак
Светът отбелязва Международния ден на децата, болни от рак
15 февруари 2016
Сдружение настоява за спешни мерки за защита на децата при споделено родителство
Сдружение настоява за спешни мерки за защита на децата при споделено родителство
15 февруари 2016
Доц. Анна Кънева: Дефицитът на детски кардиолози у нас е огромен
Доц. Анна Кънева: Дефицитът на детски кардиолози у нас е огромен
12 февруари 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Трябва да вдъхнем на недоносените желание за живот
Трябва да вдъхнем на недоносените желание за живот
15 февруари 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Норвежкият фонд ще подпомага в бъдеще и проекти, насочени към родителите на деца с увреждания
Норвежкият фонд ще подпомага в бъдеще и проекти, насочени към родителите на деца с увреждания
18 февруари 2016
В България ще бъде отбелязан Международният ден срещу тормоза в училище
В България ще бъде отбелязан Международният ден срещу тормоза в училище
18 февруари 2016
ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ЧЛЕНОВЕ
Покана за участие в изследване на скрининга за детско развитие
Покана за участие в изследване на скрининга за детско развитие
17 февруари 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за стипендии за учебната 2017-18 г.
1 септември 2016
Обявени са две процедури за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“
31 май 2016
Стипендия за развитие на гражданското общество
9 май 2016
Покана за подкрепа на транснационални проекти, целящи изграждане на капацитет за работещи в системите за защита на децата и правни служители, представляващи деца в съдебни дела
4 май 2016
Стипендиантска програма на TourRadar
30 април 2016
Конкурс „1000 стипендии“ на фондация Комунитас за десети път
18 април 2016
Първа покана по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.
15 април 2016
Стипендия Айнщайн за изключителни млади мислители
15 април 2016
Покана за подкрепа на национални и транснационални проекти за недискриминация и за интеграция на роми
12 април 2016
Грантове от Фонда за застрашени езици
10 април 2016
Покана за подкрепа на национални и транснационални проекти за укрепване правата на жертви на престъпления/жертви на насилие
8 април 2016
Грантове на Европейската младежка фондация
1 април 2016
World of Children Award
1 април 2016
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Професионално образование и обучение“
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни“
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“
31 март 2016
45 стипендии Master Mind в Белгия
31 март 2016
Дългосрочни стажове, Брюксел
31 март 2016
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014 – 2020
31 март 2016
Най-изявените млади личности на България за 2016 г.
25 март 2016
Конкурс за образователната космическа програма Space Camp Турция 2016
20 март 2016
Обменна програма за журналисти в украинските медии
20 март 2016
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
16 март 2016
Втора покана по програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“
15 март 2016
Стартира процедурата за кандидатстване по програма ЕВРОПА 2016 на Столична община
15 март 2016
Втора покана за представяне на проекти по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014-2020 г.: по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“ и приоритетна ос 5 „Ефективен регион“
15 март 2016
Агенция за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти на тема „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“
14 март 2016
TELUS International Europe очаква нови проектни предложения
14 март 2016
Националният ученически екопарламент обявява КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ПЛАСТИКА И ФОТОГРАФИЯ на тема: „ВОДАТА Е ЖИВОТ“
13 март 2016
Обучителен курс „Аперитив – въведение как да използваме програма „Еразъм Плюс – Младежта в действие“ за международна младежка работа, 10 – 14.05.2016 г.
13 март 2016
Traineeships are offered at the Financial Mechanism Office (FMO) – EEA Grants and Norway Grants in Brussels
13 март 2016
Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН
11 март 2016
Агенция за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда
10 март 2016
Конкурс по програма „Дебюти“
10 март 2016
I сесия на конкурс по програма за културни контакти „Мобилност“
9 март 2016
Покана към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“
8 март 2016
Агенцията за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
7 март 2016
Фондация за децата в риск по света търси програмен координатор
6 март 2016
Обучителен курс „Лобиране и застъпничество в младежката сфера“, 17 – 22.04.2016 г., Боровец
6 март 2016
Tвоята първа работа с EURES
4 март 2016
Безвъзмездни средства за дейности в подкрепа на транснационални проекти за премахване на телесното наказание на деца
3 март 2016
Агенция за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места
2 март 2016
Програма „Европа на гражданите“
1 март 2016
Стипендии за чуждестранни студенти от Австрийското правителство
1 март 2016
Imagine Peace Summer Camp, 24–31 July 2016 in Ancient Olympia, Greece
1 март 2016
Асоциация Родители търси консултант на линия за подкрепа при проблеми в интернет на деца и тийнейджъри
1 март 2016
Покана за проекти в сферата на интеграцията на мигранти
29 февруари 2016
Агенцията за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания“
29 февруари 2016
Удължен срок за участие в конкурса „Влез в час с уроците на природата“
29 февруари 2016
Двумесечна лятна програма в ЦЕРН, свързана с работа по ИТ проекти
28 февруари 2016
UNICEF предоставя инвестиции на стартапи, работещи върху технологични решения за деца с отворен код
26 февруари 2016
Стажове в Генерална дирекция Бюджет и финанси към Европейската централна банка (ЕЦБ)
24 февруари 2016
Обучителен курс „Междукултурния дневен ред за младежка мобилност“, 4 – 10.04.2016 г.
21 февруари 2016
Програмата за професионално обучение на млади български юристи на Фондация „Америка за България“ набира кандидати
21 февруари 2016
Програма „Спортни таланти“ 2016
21 февруари 2016
Трансатлантическа лятна програма за ученически обмен „Бенджамин Франклин“
21 февруари 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата