Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 268, 04-12 февруари 2016 г.
Национална мрежа за децата
Задължително изслушване на деца в „сини стаи“ предвижда пакет от законодателни промени
11 февруари 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Национална мрежа за децата участва в консултативна среща по Европейския фонд за най-нуждаещите се
Национална мрежа за децата участва в консултативна среща по Европейския фонд за най-нуждаещите се
8 февруари 2016
Национална мрежа за децата получи награда от Информационния портал за неправителствените организации
Национална мрежа за децата получи награда от Информационния портал за неправителствените организации
8 февруари 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Център за приобщаващо образование организира обучение за изграждане на капацитет за регионални представителства на Keeping Children Safe
Център за приобщаващо образование организира обучение за изграждане на капацитет за регионални представителства на Keeping Children Safe
10 февруари 2016
Деца с увреждания с блестящи успехи с подкрепата на „Карин дом“
Деца с увреждания с блестящи успехи с подкрепата на „Карин дом“
10 февруари 2016
Семинар на ISSA и REYN представи добри практики за включване на ромски деца в образователния процес
Семинар на ISSA и REYN представи добри практики за включване на ромски деца в образователния процес
10 февруари 2016
ДАЗД обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата
ДАЗД обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата
10 февруари 2016
Цезарово сечение и атопичен дерматит – акценти на петия Форум бременност и раждане
Цезарово сечение и атопичен дерматит – акценти на петия Форум бременност и раждане
10 февруари 2016
Светът отбелязва международния ден за безопасен интернет
Светът отбелязва международния ден за безопасен интернет
9 февруари 2016
Първи младежки семинар „Ние можем повече“
Първи младежки семинар „Ние можем повече“
8 февруари 2016
Фондация „П.У.Л.С.” е подпомогнала 322 жени и деца, жертви на насилие
Фондация „П.У.Л.С.” е подпомогнала 322 жени и деца, жертви на насилие
8 февруари 2016
Обучения за ефективна работа на НПО с доброволци
Обучения за ефективна работа на НПО с доброволци
5 февруари 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Лекари предлагат бременността под 16-годишна възраст да бъде инкриминирана
Лекари предлагат бременността под 16-годишна възраст да бъде инкриминирана
11 февруари 2016
ДАЗД започна проверки в социално-педагогическите интернати и възпитателни училища
ДАЗД започна проверки в социално-педагогическите интернати и възпитателни училища
11 февруари 2016
Всички ромски НПО са поканени да дадат конкретни предложения за подобряване дейността на НССЕИ
Всички ромски НПО са поканени да дадат конкретни предложения за подобряване дейността на НССЕИ
9 февруари 2016
Училищни медицински сестри ще бъдат обучавани в новостите на диабетологията
Училищни медицински сестри ще бъдат обучавани в новостите на диабетологията
8 февруари 2016
Деца и бременни стават жертви на лоши политики в българските затвори
Деца и бременни стават жертви на лоши политики в българските затвори
5 февруари 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Петя Петкова, психолог: Над 70% е рискът за децата, отгледани с домашно насилие, да станат насилници или жертви
Петя Петкова, психолог: Над 70% е рискът за децата, отгледани с домашно насилие, да станат насилници или жертви
9 февруари 2016
В САЩ одобриха метод за създаване на деца от трима родители
В САЩ одобриха метод за създаване на деца от трима родители
5 февруари 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Какво става с децата, които идват сами?
Какво става с децата, които идват сами?
10 февруари 2016
Д-р Джули Белангер разказва за Европейската платформа за инвестиране в децата
Д-р Джули Белангер разказва за Европейската платформа за инвестиране в децата
5 февруари 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за стипендии за учебната 2017-18 г.
1 септември 2016
Обявени са две процедури за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“
31 май 2016
Стипендия за развитие на гражданското общество
9 май 2016
Покана за подкрепа на транснационални проекти, целящи изграждане на капацитет за работещи в системите за защита на децата и правни служители, представляващи деца в съдебни дела
4 май 2016
Стипендиантска програма на TourRadar
30 април 2016
Конкурс „1000 стипендии“ на фондация Комунитас за десети път
18 април 2016
Първа покана по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.
15 април 2016
Покана за подкрепа на национални и транснационални проекти за недискриминация и за интеграция на роми
12 април 2016
Покана за подкрепа на национални и транснационални проекти за укрепване правата на жертви на престъпления/жертви на насилие
8 април 2016
Грантове на Европейската младежка фондация
1 април 2016
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Професионално образование и обучение“
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни“
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“
31 март 2016
45 стипендии Master Mind в Белгия
31 март 2016
Дългосрочни стажове, Брюксел
31 март 2016
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014 – 2020
31 март 2016
Най-изявените млади личности на България за 2016 г.
25 март 2016
Конкурс за образователната космическа програма Space Camp Турция 2016
20 март 2016
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
16 март 2016
Втора покана по програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“
15 март 2016
Втора покана за представяне на проекти по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014-2020 г.: по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“ и приоритетна ос 5 „Ефективен регион“
15 март 2016
Агенция за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти на тема „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“
14 март 2016
Обучителен курс „Аперитив – въведение как да използваме програма „Еразъм Плюс – Младежта в действие“ за международна младежка работа, 10 – 14.05.2016 г.
13 март 2016
Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН
11 март 2016
Агенция за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда
10 март 2016
Агенцията за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
7 март 2016
Обучителен курс „Лобиране и застъпничество в младежката сфера“, 17 – 22.04.2016 г., Боровец
6 март 2016
Tвоята първа работа с EURES
4 март 2016
Безвъзмездни средства за дейности в подкрепа на транснационални проекти за премахване на телесното наказание на деца
3 март 2016
Агенция за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места
2 март 2016
Програма „Европа на гражданите“
1 март 2016
Стипендии за чуждестранни студенти от Австрийското правителство
1 март 2016
Imagine Peace Summer Camp, 24–31 July 2016 in Ancient Olympia, Greece
1 март 2016
Покана за проекти в сферата на интеграцията на мигранти
29 февруари 2016
Агенцията за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания“
29 февруари 2016
Двумесечна лятна програма в ЦЕРН, свързана с работа по ИТ проекти
28 февруари 2016
Обучителен курс „Междукултурния дневен ред за младежка мобилност“, 4 – 10.04.2016 г.
21 февруари 2016
Програмата за професионално обучение на млади български юристи на Фондация „Америка за България“ набира кандидати
21 февруари 2016
Програма „Спортни таланти“ 2016
21 февруари 2016
Трансатлантическа лятна програма за ученически обмен „Бенджамин Франклин“
21 февруари 2016
Joint Master Degree in AquaCulture, Environment and Society (ACES)
19 февруари 2016
Фондация „Америка за България“ търси мотивирани студенти за пролетната си стажантска програма
19 февруари 2016
Грантове на International Women’s Media Foundation
17 февруари 2016
Покана за предложения за действия, адресиращи трафика на хора, и по-конкретно интеграцията и безопасното и устойчиво завръщане на жертви на трафик на хора
16 февруари 2016
Конкурс на ЕК за училищна рисунка „Обединени деца – от ромски и неромски произход“ за деца на възраст от 7 до 10 г.
16 февруари 2016
Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oreal и UNESCO
15 февруари 2016
Конкурс за стипендии
15 февруари 2016
Social Innovation Tournament
15 февруари 2016
Международни стажове в Reynolds Journalism Institute
15 февруари 2016
Програма „Децата и спортният клуб“ 2016 г. за подпомагане участието на деца в спортни прояви
15 февруари 2016
Програма „Научи се да плуваш“ 2016
15 февруари 2016
БлуЛинк набира кандидати за обучение по мрежови комуникации за граждански каузи
15 февруари 2016
Лятно училище по съдебен процес по правата на човека, 11-15 юли 2016, Будапеща, Унгария
14 февруари 2016
Лятна предприемаческа програма в САЩ
14 февруари 2016
Лятна предприемаческа програма
14 февруари 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата