Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 267, 28 януари-05 февруари 2016 г.
Национална мрежа за децата
Стратегическо планиране за развитието на модела „Училището като център в общността“ в България
2 февруари 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Регионална среща на Национална мрежа за децата във Враца
Регионална среща на Национална мрежа за децата във Враца
3 февруари 2016
Представители на Национална мрежа за децата участват в работна група за актуализиране на Плана за  националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в България“
Представители на Национална мрежа за децата участват в работна група за актуализиране на Плана за националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в България“
1 февруари 2016
Национална мрежа за децата отличена за особен принос в закрилата на децата
Национална мрежа за децата отличена за особен принос в закрилата на децата
1 февруари 2016
Регионална среща на Национална мрежа за децата във Варна
Регионална среща на Национална мрежа за децата във Варна
29 януари 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Център за приобщаващо образование посети международното изложение за образователни технологии BETT 2016
Център за приобщаващо образование посети международното изложение за образователни технологии BETT 2016
2 февруари 2016
Излиза наръчник в помощ на семействата на деца с епилепсия
Излиза наръчник в помощ на семействата на деца с епилепсия
29 януари 2016
ДАЗД отбелязва 15-годишнина с конференция „Детето – национален приоритет“
ДАЗД отбелязва 15-годишнина с конференция „Детето – национален приоритет“
29 януари 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
За първи път в Плевен съдия проведе щадящо изслушване на дете
За първи път в Плевен съдия проведе щадящо изслушване на дете
3 февруари 2016
„Българската Коледа“ събра близо 2,4 млн. лв.
„Българската Коледа“ събра близо 2,4 млн. лв.
1 февруари 2016
2 месеца се чака за преглед за аутизъм, над 300 случая за 1 година
2 месеца се чака за преглед за аутизъм, над 300 случая за 1 година
29 януари 2016
Покана за избор на НПО за членове на Постоянната експертна работна група по деинституционализация
Покана за избор на НПО за членове на Постоянната експертна работна група по деинституционализация
29 януари 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
„Какво семейство? То отдавна е отживелица!“
„Какво семейство? То отдавна е отживелица!“
4 февруари 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Повече жени и деца сред бежанците
Повече жени и деца сред бежанците
4 февруари 2016
Вече се продават кукли с увреждания след кампания във фейсбук
Вече се продават кукли с увреждания след кампания във фейсбук
1 февруари 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за стипендии за учебната 2017-18 г.
1 септември 2016
Обявени са две процедури за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“
31 май 2016
Стипендия за развитие на гражданското общество
9 май 2016
Покана за подкрепа на транснационални проекти, целящи изграждане на капацитет за работещи в системите за защита на децата и правни служители, представляващи деца в съдебни дела
4 май 2016
Стипендиантска програма на TourRadar
30 април 2016
Първа покана по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.
15 април 2016
Покана за подкрепа на национални и транснационални проекти за укрепване правата на жертви на престъпления/жертви на насилие
8 април 2016
Грантове на Европейската младежка фондация
1 април 2016
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Професионално образование и обучение“
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни“
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища
31 март 2016
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“
31 март 2016
45 стипендии Master Mind в Белгия
31 март 2016
Дългосрочни стажове, Брюксел
31 март 2016
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014 – 2020
31 март 2016
Най-изявените млади личности на България за 2016 г.
25 март 2016
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
16 март 2016
Втора покана по програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“
15 март 2016
Втора покана за представяне на проекти по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014-2020 г.: по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“ и приоритетна ос 5 „Ефективен регион“
15 март 2016
Обучителен курс „Аперитив – въведение как да използваме програма „Еразъм Плюс – Младежта в действие“ за международна младежка работа, 10 – 14.05.2016 г.
13 март 2016
Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН
11 март 2016
Обучителен курс „Лобиране и застъпничество в младежката сфера“, 17 – 22.04.2016 г., Боровец
6 март 2016
Tвоята първа работа с EURES
4 март 2016
Безвъзмездни средства за дейности в подкрепа на транснационални проекти за премахване на телесното наказание на деца
3 март 2016
Програма „Европа на гражданите“
1 март 2016
Стипендии за чуждестранни студенти от Австрийското правителство
1 март 2016
Покана за проекти в сферата на интеграцията на мигранти
29 февруари 2016
Двумесечна лятна програма в ЦЕРН, свързана с работа по ИТ проекти
28 февруари 2016
Обучителен курс „Междукултурния дневен ред за младежка мобилност“, 4 – 10.04.2016 г.
21 февруари 2016
Програмата за професионално обучение на млади български юристи на Фондация „Америка за България“ набира кандидати
21 февруари 2016
Програма „Спортни таланти“ 2016
21 февруари 2016
Joint Master Degree in AquaCulture, Environment and Society (ACES)
19 февруари 2016
Грантове на International Women’s Media Foundation
17 февруари 2016
Покана за предложения за действия, адресиращи трафика на хора, и по-конкретно интеграцията и безопасното и устойчиво завръщане на жертви на трафик на хора
16 февруари 2016
Конкурс на ЕК за училищна рисунка „Обединени деца – от ромски и неромски произход“ за деца на възраст от 7 до 10 г.
16 февруари 2016
Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oreal и UNESCO
15 февруари 2016
Конкурс за стипендии
15 февруари 2016
Международни стажове в Reynolds Journalism Institute
15 февруари 2016
Програма „Децата и спортният клуб“ 2016 г. за подпомагане участието на деца в спортни прояви
15 февруари 2016
Програма „Научи се да плуваш“ 2016
15 февруари 2016
Лятно училище по съдебен процес по правата на човека, 11-15 юли 2016, Будапеща, Унгария
14 февруари 2016
Лятна предприемаческа програма в САЩ
14 февруари 2016
Лятна предприемаческа програма
14 февруари 2016
Проект на Годината 2015
12 февруари 2016
Покана за проектни предложения за действия в сферата на наблюдение на принудителното завръщане
11 февруари 2016
Прием на студенти в магистърска програма Изменения на климата и управление на водите, СУ „Св. Климент Охридски“, за летен семестър на учебната 2015/2016 г.
10 февруари 2016
Покана за кандидатстване: Курс за обучение по образованието на ромите pза Холокоста, съпротивата и паметта
10 февруари 2016
Конкурс за професионални курсове за лишени от родителски грижи младежи
10 февруари 2016
Национален конкурс „Влез в час с уроците на природата“
10 февруари 2016
Обучение на тема „Алтернативно финансиране за НПО и бизнеса“, 13 февруари 2016
9 февруари 2016
Конференция „ИКТ в образованието“, Белград, 26-27 февруари 2016
8 февруари 2016
Фондация „Америка за България“набира кандидати за програмите „Обещаващи лидери в образованието“ и „Академия за училищни лидери“
7 февруари 2016
Програма „Стартъп“ – Учебна компания за студенти
7 февруари 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата