Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 266, 21-29 януари 2016 г.
Национална мрежа за децата
Мрежа за децата настоява, че закриването на СПИ е възможно без законова промяна и европейските средства трябва да се използват с тази цел
28 януари 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Национална мрежа за децата става член на Съвета по прилагане на Стратегия за реформа в  съдебната система
Национална мрежа за децата става член на Съвета по прилагане на Стратегия за реформа в съдебната система
28 януари 2016
Регионална среща на Национална мрежа за децата в Бургас
Регионална среща на Национална мрежа за децата в Бургас
28 януари 2016
Национална мрежа за децата се включи в публична дискусия за бедността
Национална мрежа за децата се включи в публична дискусия за бедността
27 януари 2016
Национална мрежа за децата участва в обсъждане на назначаването на представители на непридружените малолетни и непълнолетни чужденци, които търсят закрила в България
Национална мрежа за децата участва в обсъждане на назначаването на представители на непридружените малолетни и непълнолетни чужденци, които търсят закрила в България
27 януари 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Община Пещера взима специални мерки срещу агресията в училище
Община Пещера взима специални мерки срещу агресията в училище
28 януари 2016
Фондация “П.У.Л.С.” започна проект за подкрепа на деца и младежи, засегнати от сексуално насилие
Фондация “П.У.Л.С.” започна проект за подкрепа на деца и младежи, засегнати от сексуално насилие
28 януари 2016
Шумен и УНИЦЕФ откриват детски кризисен център
Шумен и УНИЦЕФ откриват детски кризисен център
27 януари 2016
Обучение на тема „Стратегии за спрaвяне с агресивно поведение при деца със специални образователни потребности“
Обучение на тема „Стратегии за спрaвяне с агресивно поведение при деца със специални образователни потребности“
27 януари 2016
В Русе лекуват деца с увреждания с конна езда
В Русе лекуват деца с увреждания с конна езда
25 януари 2016
Сдружение „Съучастие” с нов проект за мобилна работа
Сдружение „Съучастие” с нов проект за мобилна работа
22 януари 2016
Д-р Мария Херцог: Родителите да се чувстват подкрепени, а децата – ценени
Д-р Мария Херцог: Родителите да се чувстват подкрепени, а децата – ценени
22 януари 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Новите учебни програми – въпроси и отговори
Новите учебни програми – въпроси и отговори
27 януари 2016
Без въпроса „Имате ли деца?“ на интервю за работа
Без въпроса „Имате ли деца?“ на интервю за работа
26 януари 2016
Омбудсманът и УНИЦЕФ подписаха Меморандум за сътрудничество
Омбудсманът и УНИЦЕФ подписаха Меморандум за сътрудничество
25 януари 2016
МОН представя за обсъждане проектите на учебници за IІ, VI и VIII клас
МОН представя за обсъждане проектите на учебници за IІ, VI и VIII клас
25 януари 2016
Публикуването и разпространението на данни, разкриващи самоличността на насиленото дете, нарушава правата му и задълбочава преживяната травма
Публикуването и разпространението на данни, разкриващи самоличността на насиленото дете, нарушава правата му и задълбочава преживяната травма
25 януари 2016
Танев предлага „особена форма“ за петокласниците догодина: без учебници по история
Танев предлага „особена форма“ за петокласниците догодина: без учебници по история
22 януари 2016
Предстоящи схеми и операции в подкрепа на хората с увреждания в рамките на ОПРЧР 2014-2020
Предстоящи схеми и операции в подкрепа на хората с увреждания в рамките на ОПРЧР 2014-2020
22 януари 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Необходими са ни повече специалисти по фетална медицина, сертифицирани на европейско ниво
Необходими са ни повече специалисти по фетална медицина, сертифицирани на европейско ниво
25 януари 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Председателят на ДАЗД се срещна с координатора по противодействие на трафика на хора към ЕК
Председателят на ДАЗД се срещна с координатора по противодействие на трафика на хора към ЕК
26 януари 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за стипендии за учебната 2017-18 г.
1 септември 2016
Обявени са две процедури за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“
31 май 2016
Стипендия за развитие на гражданското общество
9 май 2016
Стипендиантска програма на TourRadar
30 април 2016
Грантове на Европейската младежка фондация
1 април 2016
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020
31 март 2016
45 стипендии Master Mind в Белгия
31 март 2016
Дългосрочни стажове, Брюксел
31 март 2016
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014 – 2020
31 март 2016
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
16 март 2016
Втора покана по програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“
15 март 2016
Втора покана за представяне на проекти по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014-2020 г.: по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“ и приоритетна ос 5 „Ефективен регион“
15 март 2016
Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН
11 март 2016
Безвъзмездни средства за дейности в подкрепа на транснационални проекти за премахване на телесното наказание на деца
3 март 2016
Стипендии за чуждестранни студенти от Австрийското правителство
1 март 2016
Покана за проекти в сферата на интеграцията на мигранти
29 февруари 2016
Двумесечна лятна програма в ЦЕРН, свързана с работа по ИТ проекти
28 февруари 2016
Програмата за професионално обучение на млади български юристи на Фондация „Америка за България“ набира кандидати
21 февруари 2016
Програма „Спортни таланти“ 2016
21 февруари 2016
Joint Master Degree in AquaCulture, Environment and Society (ACES)
19 февруари 2016
Конкурс на ЕК за училищна рисунка „Обединени деца – от ромски и неромски произход“ за деца на възраст от 7 до 10 г.
16 февруари 2016
Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oreal и UNESCO
15 февруари 2016
Конкурс за стипендии
15 февруари 2016
Международни стажове в Reynolds Journalism Institute
15 февруари 2016
Програма „Децата и спортният клуб“ 2016 г. за подпомагане участието на деца в спортни прояви
15 февруари 2016
Програма „Научи се да плуваш“ 2016
15 февруари 2016
Лятно училище по съдебен процес по правата на човека, 11-15 юли 2016, Будапеща, Унгария
14 февруари 2016
Лятна предприемаческа програма в САЩ
14 февруари 2016
Лятна предприемаческа програма
14 февруари 2016
Конкурс за професионални курсове за лишени от родителски грижи младежи
10 февруари 2016
Национален конкурс „Влез в час с уроците на природата“
10 февруари 2016
Обучение на тема „Алтернативно финансиране за НПО и бизнеса“, 13 февруари 2016
9 февруари 2016
Конференция „ИКТ в образованието“, Белград, 26-27 февруари 2016
8 февруари 2016
Фондация „Америка за България“набира кандидати за програмите „Обещаващи лидери в образованието“ и „Академия за училищни лидери“
7 февруари 2016
Програма „Стартъп“ – Учебна компания за студенти
7 февруари 2016
Фондация ,,Америка за България“ набира кандидати за обменни програми в земеделския сектор
5 февруари 2016
Покана за участие в Конгреса на местните и регионалните власти в Страсбург
5 февруари 2016
Стипендии за журналисти Joan Shorenstein, Харвард
1 февруари 2016
Докторантски стипендия за социална антропология
1 февруари 2016
Studentships in Social Sciences- North East Doctoral Training Centre (NEDTC)
1 февруари 2016
Peace and Development Research Doctoral Studentships in Sweden
1 февруари 2016
Програма „Спорт за децата в детските градини“ за 2016 г.
1 февруари 2016
Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на биологичното разнообразие и управление на защитените територии
1 февруари 2016
Стипендии за журналисти Thomson Reuters, Oxford University
31 януари 2016
Покана за участие в обучение „Аз съм, защото вие сте“
31 януари 2016
Sofia Underground 2016 – отворена покана
31 януари 2016
Online Internship opportunities at Euro Atlantic Diplomacy Society
30 януари 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата