Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 265, 14-22 януари 2016 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата започва консултиране на Визия за семейна политика
19 януари 2016
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Мрежа за децата участва в среща на експертната работна група по деинституционализация
Мрежа за децата участва в среща на експертната работна група по деинституционализация
21 януари 2016
Национална мрежа за децата участва в работна група за изработване на насоки за подготовка на детето за осиновяване
Национална мрежа за децата участва в работна група за изработване на насоки за подготовка на детето за осиновяване
19 януари 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Проект помага на семейства, отглеждащи дете с увреждания
Проект помага на семейства, отглеждащи дете с увреждания
20 януари 2016
Изведените от социалните институции деца стават по-самостоятелни
Изведените от социалните институции деца стават по-самостоятелни
19 януари 2016
Награда „Бисерче вълшебно” 2016 започва посланическа кампания  за насърчаване на четенето
Награда „Бисерче вълшебно” 2016 започва посланическа кампания за насърчаване на четенето
15 януари 2016
Започва Обучителната програма за 2016 г. на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца Фице-България
Започва Обучителната програма за 2016 г. на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца Фице-България
15 януари 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Отворено писмо относно сексуалното посегателство над непълнолетно момиче в Стрелча
Отворено писмо относно сексуалното посегателство над непълнолетно момиче в Стрелча
21 януари 2016
Стартира процедура за избор на членове на Постоянната експертна работна група по деинситуционализация от неправителствения сектор
Стартира процедура за избор на членове на Постоянната експертна работна група по деинситуционализация от неправителствения сектор
20 януари 2016
Върховна административна прокуратура разпореди мащабни съвместни проверки на възпитателните училища-интернати
Върховна административна прокуратура разпореди мащабни съвместни проверки на възпитателните училища-интернати
19 януари 2016
Стартира проект “Система за кариерно ориентиране в училищното образование“
Стартира проект “Система за кариерно ориентиране в училищното образование“
18 януари 2016
НС прие промените в Закона за социално подпомагане
НС прие промените в Закона за социално подпомагане
18 януари 2016
Отварят семейна къща за изоставени бебета
Отварят семейна къща за изоставени бебета
18 януари 2016
Осигуриха допълнителни средства за извънкласни занимания през 2016-а
Осигуриха допълнителни средства за извънкласни занимания през 2016-а
15 януари 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Мръсен въздух – риск от ниско тегло на бебето
Мръсен въздух – риск от ниско тегло на бебето
20 януари 2016
Първите в света генетично модифицирани бебета са вече факт
Първите в света генетично модифицирани бебета са вече факт
18 януари 2016
Хиперактивни кръвни клетки определят дали децата ще имат хранителни алергии
Хиперактивни кръвни клетки определят дали децата ще имат хранителни алергии
15 януари 2016
Социалните мрежи понижават самочувствието на децата
Социалните мрежи понижават самочувствието на децата
15 януари 2016
Децата с дислексия учат с помощта на образи
Децата с дислексия учат с помощта на образи
15 януари 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Призив за край на страданието в Сирия
Призив за край на страданието в Сирия
21 януари 2016
Евродепутатите настояват да се намали захарта в бебешките храни
Евродепутатите настояват да се намали захарта в бебешките храни
21 януари 2016
УНИЦЕФ изразява загриженост за здравето на децата бежанци и мигранти при зимните условия
УНИЦЕФ изразява загриженост за здравето на децата бежанци и мигранти при зимните условия
20 януари 2016
УНИЦЕФ потвърждава тежкото недохранване в обсадения сирийски град Мадая
УНИЦЕФ потвърждава тежкото недохранване в обсадения сирийски град Мадая
18 януари 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за стипендии за учебната 2017-18 г.
1 септември 2016
Обявени са две процедури за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“
31 май 2016
Стипендия за развитие на гражданското общество
9 май 2016
Стипендиантска програма на TourRadar
30 април 2016
Грантове на Европейската младежка фондация
1 април 2016
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020
31 март 2016
45 стипендии Master Mind в Белгия
31 март 2016
Дългосрочни стажове, Брюксел
31 март 2016
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014 – 2020
31 март 2016
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
16 март 2016
Втора покана за представяне на проекти по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014-2020 г.: по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“ и приоритетна ос 5 „Ефективен регион“
15 март 2016
Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН
11 март 2016
Стипендии за чуждестранни студенти от Австрийското правителство
1 март 2016
Покана за проекти в сферата на интеграцията на мигранти
29 февруари 2016
Двумесечна лятна програма в ЦЕРН, свързана с работа по ИТ проекти
28 февруари 2016
Joint Master Degree in AquaCulture, Environment and Society (ACES)
19 февруари 2016
Конкурс на ЕК за училищна рисунка „Обединени деца – от ромски и неромски произход“ за деца на възраст от 7 до 10 г.
16 февруари 2016
Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oreal и UNESCO
15 февруари 2016
Международни стажове в Reynolds Journalism Institute
15 февруари 2016
Програма „Децата и спортният клуб“ 2016 г. за подпомагане участието на деца в спортни прояви
15 февруари 2016
Програма „Научи се да плуваш“ 2016
15 февруари 2016
Лятно училище по съдебен процес по правата на човека, 11-15 юли 2016, Будапеща, Унгария
14 февруари 2016
Лятна предприемаческа програма в САЩ
14 февруари 2016
Лятна предприемаческа програма
14 февруари 2016
Национален конкурс „Влез в час с уроците на природата“
10 февруари 2016
Конференция „ИКТ в образованието“, Белград, 26-27 февруари 2016
8 февруари 2016
Фондация „Америка за България“набира кандидати за програмите „Обещаващи лидери в образованието“ и „Академия за училищни лидери“
7 февруари 2016
Програма „Стартъп“ – Учебна компания за студенти
7 февруари 2016
Фондация ,,Америка за България“ набира кандидати за обменни програми в земеделския сектор
5 февруари 2016
Стипендии за журналисти Joan Shorenstein, Харвард
1 февруари 2016
Докторантски стипендия за социална антропология
1 февруари 2016
Studentships in Social Sciences- North East Doctoral Training Centre (NEDTC)
1 февруари 2016
Peace and Development Research Doctoral Studentships in Sweden
1 февруари 2016
Програма „Спорт за децата в детските градини“ за 2016 г.
1 февруари 2016
Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на биологичното разнообразие и управление на защитените територии
1 февруари 2016
Стипендии за журналисти Thomson Reuters, Oxford University
31 януари 2016
Покана за участие в обучение „Аз съм, защото вие сте“
31 януари 2016
Sofia Underground 2016 – отворена покана
31 януари 2016
Online Internship opportunities at Euro Atlantic Diplomacy Society
30 януари 2016
Платен 5-месечен стаж в ЕК
29 януари 2016
Odysseus II – образователен конкурс с акцент върху космическите науки
29 януари 2016
Образование в САЩ – 10 стипендии за ученици в 11 клас
25 януари 2016
European Charlemagne Youth Prize 2016: Европейска младежка награда Карл Велики
25 януари 2016
Отворена покана към обучители в сферата на младежката работа и неформалното учене
24 януари 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата