Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 264, 07-15 януари 2016 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата изрази становище по Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система
8 януари 2016
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Млади сурвакари гостуваха на Национална мрежа за децата за Банго Васил
Млади сурвакари гостуваха на Национална мрежа за децата за Банго Васил
14 януари 2016
СНЦ „Еквилибриум” ще проведе обучения по програма „ЕКсперт”
СНЦ „Еквилибриум” ще проведе обучения по програма „ЕКсперт”
12 януари 2016
Законопроект монополизира социалните услуги, алармира Български дарителски форум
Законопроект монополизира социалните услуги, алармира Български дарителски форум
11 януари 2016
Започва създаването на Система за мониторинг на Националната стратегия за интеграция на ромите
Започва създаването на Система за мониторинг на Националната стратегия за интеграция на ромите
8 януари 2016
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Неправителствените организации не дължат плащане на държавни такси при регистрация в Централен регистър към МП
Неправителствените организации не дължат плащане на държавни такси при регистрация в Централен регистър към МП
13 януари 2016
До половин година трябва да са готови вариантите на новите учебници за 1 и 5 клас
До половин година трябва да са готови вариантите на новите учебници за 1 и 5 клас
11 януари 2016
Най-големият дом за деца с увреждания затвори врати, 90 деца получиха шанс за по-добър живот
Най-големият дом за деца с увреждания затвори врати, 90 деца получиха шанс за по-добър живот
11 януари 2016
10 млн. лв са приготвени за деца от уязвимите групи в детската градина
10 млн. лв са приготвени за деца от уязвимите групи в детската градина
8 януари 2016
След среща със специалисти от „Карин дом“ депутати ще съдействат за развитие на ранната интервенция
След среща със специалисти от „Карин дом“ депутати ще съдействат за развитие на ранната интервенция
8 януари 2016
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Периодът между 0 и 3 години е най-важен за развитието на мозъка
Периодът между 0 и 3 години е най-важен за развитието на мозъка
14 януари 2016
Изоставят в болниците бебетата „наркомани“
Изоставят в болниците бебетата „наркомани“
14 януари 2016
Иван Игов, психолог: агресивните деца още в училище трябва да се подложат на контрол и терапия
Иван Игов, психолог: агресивните деца още в училище трябва да се подложат на контрол и терапия
14 януари 2016
Бизнесът: Работещите майки са много ценни служители
Бизнесът: Работещите майки са много ценни служители
13 януари 2016
Професия приемен родител – само за професионалисти
Професия приемен родител – само за професионалисти
8 януари 2016
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА
Близо 24 милиона деца, които живеят в кризисни зони, остават извън училище, съобщава УНИЦЕФ
Близо 24 милиона деца, които живеят в кризисни зони, остават извън училище, съобщава УНИЦЕФ
12 януари 2016
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за стипендии за учебната 2017-18 г.
1 септември 2016
Обявени са две процедури за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“
31 май 2016
Стипендиантска програма на TourRadar
30 април 2016
Грантове на Европейската младежка фондация
1 април 2016
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020
31 март 2016
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
16 март 2016
Втора покана за представяне на проекти по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014-2020 г.: по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“ и приоритетна ос 5 „Ефективен регион“
15 март 2016
Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН
11 март 2016
Стипендии за чуждестранни студенти от Австрийското правителство
1 март 2016
Покана за проекти в сферата на интеграцията на мигранти
29 февруари 2016
Двумесечна лятна програма в ЦЕРН, свързана с работа по ИТ проекти
28 февруари 2016
Joint Master Degree in AquaCulture, Environment and Society (ACES)
19 февруари 2016
Конкурс на ЕК за училищна рисунка „Обединени деца – от ромски и неромски произход“ за деца на възраст от 7 до 10 г.
16 февруари 2016
Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oreal и UNESCO
15 февруари 2016
Лятно училище по съдебен процес по правата на човека, 11-15 юли 2016, Будапеща, Унгария
14 февруари 2016
Лятна предприемаческа програма в САЩ
14 февруари 2016
Лятна предприемаческа програма
14 февруари 2016
Конференция „ИКТ в образованието“, Белград, 26-27 февруари 2016
8 февруари 2016
Фондация „Америка за България“набира кандидати за програмите „Обещаващи лидери в образованието“ и „Академия за училищни лидери“
7 февруари 2016
Фондация ,,Америка за България“ набира кандидати за обменни програми в земеделския сектор
5 февруари 2016
Стипендии за журналисти Joan Shorenstein, Харвард
1 февруари 2016
Докторантски стипендия за социална антропология
1 февруари 2016
Studentships in Social Sciences- North East Doctoral Training Centre (NEDTC)
1 февруари 2016
Peace and Development Research Doctoral Studentships in Sweden
1 февруари 2016
Програма „Спорт за децата в детските градини“ за 2016 г.
1 февруари 2016
Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на биологичното разнообразие и управление на защитените територии
1 февруари 2016
Стипендии за журналисти Thomson Reuters, Oxford University
31 януари 2016
Покана за участие в обучение „Аз съм, защото вие сте“
31 януари 2016
Образование в САЩ – 10 стипендии за ученици в 11 клас
25 януари 2016
European Charlemagne Youth Prize 2016: Европейска младежка награда Карл Велики
25 януари 2016
Отворена покана към обучители в сферата на младежката работа и неформалното учене
24 януари 2016
Обучение на тема „Как да финансирате вашето НПО“
21 януари 2016
Покана за представяне на предложения, 2016 г. — EAC/А04/2015 Програма „Еразъм+“
21 януари 2016
Красива България
18 януари 2016
Програма „Съгради промяна“ – насоки за кандидатстване
17 януари 2016
„Съгради промяна“ – финансираща програма на „ЕкоОбщност“, Модул 2 – Младежки инициативи
17 януари 2016
European Youth Foundation (Re)mix Seminar in Strasbourg
16 януари 2016
Световен младежки конкурс да мултимедия на UNESCO 2016
16 януари 2016
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата