Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 247, 13-28 август 2015 г.
Национална мрежа за децата
УНИЦЕФ подкрепя децата, които търсят убежище в Европа
25 август 2015
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Конференция за ранното детско развитие ще се проведе в София на 7 септември
Конференция за ранното детско развитие ще се проведе в София на 7 септември
21 август 2015
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Международна конференция за приобщаване на децата със специални потребности
Международна конференция за приобщаване на децата със специални потребности
27 август 2015
Европейският съд по правата на човека е сезиран за разрушаването на незаконни постройки във варненския квартал „Максуда“
Европейският съд по правата на човека е сезиран за разрушаването на незаконни постройки във варненския квартал „Максуда“
21 август 2015
Приемните родители се страхуват от социалните работници
Приемните родители се страхуват от социалните работници
20 август 2015
За една година – 343 семейства с подобрени жилищни условия
За една година – 343 семейства с подобрени жилищни условия
18 август 2015
Българката е сред десетте най-изявени млади личности на света
Българката е сред десетте най-изявени млади личности на света
17 август 2015
Държавата да разработи механизъм, чрез който да се финансират добрите проекти на НПО
Държавата да разработи механизъм, чрез който да се финансират добрите проекти на НПО
17 август 2015
Учредява се награда за гражданска доблест
Учредява се награда за гражданска доблест
17 август 2015
Мобилни екиип на УНИЦЕФ се борят с насилието над деца в Северозапада
Мобилни екиип на УНИЦЕФ се борят с насилието над деца в Северозапада
14 август 2015
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Регламентира се финансирането на обществено полезни дейности по закона за хазарта
Регламентира се финансирането на обществено полезни дейности по закона за хазарта
20 август 2015
Бизнесът получава 500 хил. лв. да наема безработни самотни родители и осиновители
Бизнесът получава 500 хил. лв. да наема безработни самотни родители и осиновители
20 август 2015
Качеството на лечение при децата е сериозен проблем
Качеството на лечение при децата е сериозен проблем
19 август 2015
Над 100 проверки за спазване правата на децата извърши ДАЗД, преобладават сигналите за насилие
Над 100 проверки за спазване правата на децата извърши ДАЗД, преобладават сигналите за насилие
19 август 2015
Можем ли да регламентираме добрината със закон?
Можем ли да регламентираме добрината със закон?
19 август 2015
Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства отвори в Пловдив
Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства отвори в Пловдив
18 август 2015
Неправителствени организации настояват за по-добри родилни и следродилни грижи за майките
Неправителствени организации настояват за по-добри родилни и следродилни грижи за майките
17 август 2015
Социалното министерство със закон срещу дискриминацията на жените у нас
Социалното министерство със закон срещу дискриминацията на жените у нас
14 август 2015
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Неграмотността ще струва 1.2 трилиона долара на световната икономика през 2015 г.
Неграмотността ще струва 1.2 трилиона долара на световната икономика през 2015 г.
26 август 2015
Целите на хилядолетието пропуснаха най-уязвимите деца
Целите на хилядолетието пропуснаха най-уязвимите деца
25 август 2015
Как Холандия спря убийствата на деца по улиците
Как Холандия спря убийствата на деца по улиците
19 август 2015
По-малко зубрене за теста за гимназия
По-малко зубрене за теста за гимназия
18 август 2015
Дуалното образование стартира
Дуалното образование стартира
17 август 2015
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Европейци за мир
1 декември 2015
Овластяване на хората. Награди за най-добри практически иновации
30 ноември 2015
Доброволец на годината 2015
25 ноември 2015
Apply for the 5th UniCredit Study-Abroad Exchange Programme
15 ноември 2015
Стипендии за Нова Зеландия
1 ноември 2015
UNESCO-Hamdan Prize
31 октомври 2015
Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват конкурс за доброволчески инициативи през 2015 г.
31 октомври 2015
Young European of the Year
30 октомври 2015
4 места за изследователи, придобили степен PhD, в New Europe College, Букурещ
15 октомври 2015
Daphne call: Action grants to support transnational projects to combat sexual harassment and sexual violence against women and girls
13 октомври 2015
Фондация „Помощ за благотворителността в България“ (ФПББ) обявява прием на кандидати за стипендиантската програма „Готови за успех“ за учебната 2015-2016 година
6 октомври 2015
ФРГИ обявява конкурс по програма „Знания за успех“ 2015-2016
1 октомври 2015
Европейска младежка фондация – покана
1 октомври 2015
Награда за междукултурни иновации под егидата на ООН
30 септември 2015
Финансова помощ за изследвания на тема иновации в големи организации
30 септември 2015
Google Impact Challenge 2015
30 септември 2015
Hercule III Programme 2014- 2020: Calls for Proposals 2015
29 септември 2015
Call for Proposals: Actions addressing trafficking in human beings
29 септември 2015
Стипендия във Вашингтон за студенти по журналистика
25 септември 2015
КД1, сектор „Висше образование“ – Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави
24 септември 2015
Rinker’s Challenge 2.0: Предприемачи, кандидатствайте!
23 септември 2015
Програма за безвъзмездна помощ за научни изследвания на Фондация Toyota: „Проучване на нови обществени ценности“
21 септември 2015
Конкурс на ФРГИ по Програмата за детско и младежко развитие
20 септември 2015
Стипендии за международни изследователи VINNMER Marie Curie
16 септември 2015
Call for making science education and careers attractive for young people – H2020-SEAC-2015-1
16 септември 2015
Call for proposal Early diagnosis of tuberculosis
15 септември 2015
Call for proposal Early diagnosis and treatment of viral hepatitis
15 септември 2015
Call for proposal:Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing availability of alcoholic beverages
15 септември 2015
Robert Bosch Stiftung търси актьорите на градската промяна
13 септември 2015
Изпращайте номинации за 28 септември – Деня на правото да знам!
13 септември 2015
Конкурс на Европейската комисия за участие в младежки Екип Европа
6 септември 2015
Конкурс „Място за четене“ – Конкурс за участие в Четвърта национална конференция „Насърчаване на четенето“
4 септември 2015
Покана за отправяне на предложения Насоки — EACEA 03/2015. Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации
1 септември 2015
Call for Proposal EU Aid Volunteers initiative Technical Assistance for sending organisation Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations
1 септември 2015
Възможности за финансиране от TELUS International Europe
1 септември 2015
Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ
1 септември 2015
Call For Proposal EU Aid Volunteers initiative Technical Assistance for sending organisation Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations
1 септември 2015
Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ: Техническа помощ за изпращащите организации – Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации
1 септември 2015
Urgent Action Fund набира проекти
1 септември 2015
Еразъм за млади предприемачи
1 септември 2015
BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”
31 август 2015
Мексикански държавни стипендии
31 август 2015
Платени преводачески стажове в Европейската комисия
31 август 2015
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата