Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 244, 16-24 юли 2015 г.
Национална мрежа за децата
Форум за осиновяването стартира дебат за правото на децата да знаят своя произход
22 юли 2015
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Към кого да се обърнем при съмнения за деца в риск
Към кого да се обърнем при съмнения за деца в риск
22 юли 2015
Национална мрежа за децата взе участие в среща на работната група за актуализация на Националната стратегия за детето
Национална мрежа за децата взе участие в среща на работната група за актуализация на Националната стратегия за детето
21 юли 2015
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Фондация „Надежда за малките“ представи нов проект
Фондация „Надежда за малките“ представи нов проект
23 юли 2015
Деца обучават деца в детско участие
Деца обучават деца в детско участие
23 юли 2015
Отвори врати Център за обучение на семейства в Ракитово
Отвори врати Център за обучение на семейства в Ракитово
22 юли 2015
Международният младежки център приема първите си посетители
Международният младежки център приема първите си посетители
21 юли 2015
Сдружение „Българче”  търси регионални представители на  списание „Аз съм българче“
Сдружение „Българче” търси регионални представители на списание „Аз съм българче“
20 юли 2015
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Държавна агенция за защита на детето ще проведе анкетно проучване в 122 центъра за настаняване от семеен тип
Държавна агенция за защита на детето ще проведе анкетно проучване в 122 центъра за настаняване от семеен тип
22 юли 2015
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Скрити пред очите ни
Скрити пред очите ни
23 юли 2015
Майка под 18 години = безотговорна майка?
Майка под 18 години = безотговорна майка?
23 юли 2015
Синьо детство
Синьо детство
22 юли 2015
Предстои публично обсъждане на промените в организацията на матурите
Предстои публично обсъждане на промените в организацията на матурите
21 юли 2015
Всяко четвърто ромче не стъпва в клас
Всяко четвърто ромче не стъпва в клас
21 юли 2015
Microsoft бори детското порно с нова технология
Microsoft бори детското порно с нова технология
20 юли 2015
Все повече зрелостници предпочитат да учат в чужбина
Все повече зрелостници предпочитат да учат в чужбина
20 юли 2015
Предлага се нов фонд за подкрепа на граждански инициативи
Предлага се нов фонд за подкрепа на граждански инициативи
17 юли 2015
Зачитат като осигурителен стаж грижите за внуци с увреждания
Зачитат като осигурителен стаж грижите за внуци с увреждания
17 юли 2015
Родители искат децата да са лекари, инженери, IT специалисти
Родители искат децата да са лекари, инженери, IT специалисти
17 юли 2015
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Европейци за мир
1 декември 2015
Овластяване на хората. Награди за най-добри практически иновации
30 ноември 2015
Apply for the 5th UniCredit Study-Abroad Exchange Programme
15 ноември 2015
UNESCO-Hamdan Prize
31 октомври 2015
Фондация „Помощ за благотворителността в България“ (ФПББ) обявява прием на кандидати за стипендиантската програма „Готови за успех“ за учебната 2015-2016 година
6 октомври 2015
Награда за междукултурни иновации под егидата на ООН
30 септември 2015
Финансова помощ за изследвания на тема иновации в големи организации
30 септември 2015
Google Impact Challenge 2015
30 септември 2015
Hercule III Programme 2014- 2020: Calls for Proposals 2015
29 септември 2015
Rinker’s Challenge 2.0: Предприемачи, кандидатствайте!
23 септември 2015
Стипендии за международни изследователи VINNMER Marie Curie
16 септември 2015
Call for making science education and careers attractive for young people – H2020-SEAC-2015-1
16 септември 2015
Call for proposal Early diagnosis of tuberculosis
15 септември 2015
Call for proposal Early diagnosis and treatment of viral hepatitis
15 септември 2015
Call for proposal:Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing availability of alcoholic beverages
15 септември 2015
Robert Bosch Stiftung търси актьорите на градската промяна
13 септември 2015
Изпращайте номинации за 28 септември – Деня на правото да знам!
13 септември 2015
Конкурс на Европейската комисия за участие в младежки Екип Европа
6 септември 2015
Покана за отправяне на предложения Насоки — EACEA 03/2015. Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации
1 септември 2015
Call for Proposal EU Aid Volunteers initiative Technical Assistance for sending organisation Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations
1 септември 2015
Възможности за финансиране от TELUS International Europe
1 септември 2015
Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ
1 септември 2015
Call For Proposal EU Aid Volunteers initiative Technical Assistance for sending organisation Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations
1 септември 2015
Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ: Техническа помощ за изпращащите организации – Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации
1 септември 2015
Urgent Action Fund набира проекти
1 септември 2015
Еразъм за млади предприемачи
1 септември 2015
BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”
31 август 2015
Мексикански държавни стипендии
31 август 2015
Платени преводачески стажове в Европейската комисия
31 август 2015
EUROWEB+ European Research and Educational Collaboration with Western Balkans
24 август 2015
Покана за предложения към европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15 – ReferNet
21 август 2015
Нова сесия за избор на кандидати по стипендиантска програма „Туризъм“
20 август 2015
Грантове за изследване на насилието и агресията
16 август 2015
Българско училище за политика „Димитър Паница”
15 август 2015
Youth Time Global Forum, 28-31 октомври 2015, Барселона, Испания
10 август 2015
Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016 г.
5 август 2015
Център „Амалипе“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016 г.
5 август 2015
Награди за иновации в правосъдието 2015 на HiiL
1 август 2015
2015 EESC Награда на гражданското общество
31 юли 2015
Национален конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране
31 юли 2015
Награда на ЕИСК за гражданското общество за 2015 г.: „Борба срещу бедността“
31 юли 2015
Стипендия за магистърската програма на Saatchi&Saatchi
26 юли 2015
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата