Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 243, 09-17 юли 2015 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата участва в заседанията на тематичните работни групи към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
16 юли 2015
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Национална мрежа за децата участва в дискусия за интеграцията на непридружените деца-бежанци в България
Национална мрежа за децата участва в дискусия за интеграцията на непридружените деца-бежанци в България
15 юли 2015
Наръчник  ще улесни и подобри работата по проект „Училището като център в общността“
Наръчник ще улесни и подобри работата по проект „Училището като център в общността“
14 юли 2015
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Започна  регистрацията за международния конгрес на ФИЦЕ
Започна регистрацията за международния конгрес на ФИЦЕ
16 юли 2015
Форум ще дискутира правото на осиновените да познават своя биологичен произход
Форум ще дискутира правото на осиновените да познават своя биологичен произход
16 юли 2015
Правото на семейство се обсъжда във Варна
Правото на семейство се обсъжда във Варна
15 юли 2015
ФРГИ връчи десетите годишни награди за дарителски кампании „Заедно“
ФРГИ връчи десетите годишни награди за дарителски кампании „Заедно“
14 юли 2015
Мини Академия за родители стартира през юли
Мини Академия за родители стартира през юли
14 юли 2015
Национален учителски форум ще представи съвременни методи и практики
Национален учителски форум ще представи съвременни методи и практики
10 юли 2015
10 години фондация „Сийдър” променя живота на хора в неравностойно положение
10 години фондация „Сийдър” променя живота на хора в неравностойно положение
10 юли 2015
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Помощите за деца, родили деца, ще са само в натура
Помощите за деца, родили деца, ще са само в натура
15 юли 2015
Изготвена е нова матрица на социален доклад за изследване на родителски капацитет
Изготвена е нова матрица на социален доклад за изследване на родителски капацитет
15 юли 2015
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Кризата за учители няма да ни се размине
Кризата за учители няма да ни се размине
15 юли 2015
Между „yesterday“ и „the day before“ – може ли матурата наистина да проверява знания
Между „yesterday“ и „the day before“ – може ли матурата наистина да проверява знания
14 юли 2015
Рекордно се увеличи броят на закритите паралелки за последните три години
Рекордно се увеличи броят на закритите паралелки за последните три години
13 юли 2015
Затлъстяване при децата и опасно ниско тегло при тийнейджърите установи изследване на БАН
Затлъстяване при децата и опасно ниско тегло при тийнейджърите установи изследване на БАН
13 юли 2015
Българите предпочитат родни университети
Българите предпочитат родни университети
13 юли 2015
Доколко са важни инвестициите в ранното детско образование
Доколко са важни инвестициите в ранното детско образование
10 юли 2015
ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА В ЕВРОПА
Европейският съд за правата на човека призова България да спре разрушаването на къщите в Гърмен
Европейският съд за правата на човека призова България да спре разрушаването на къщите в Гърмен
13 юли 2015
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Овластяване на хората. Награди за най-добри практически иновации
30 ноември 2015
UNESCO-Hamdan Prize
31 октомври 2015
Фондация „Помощ за благотворителността в България“ (ФПББ) обявява прием на кандидати за стипендиантската програма „Готови за успех“ за учебната 2015-2016 година
6 октомври 2015
Google Impact Challenge 2015
30 септември 2015
Hercule III Programme 2014- 2020: Calls for Proposals 2015
29 септември 2015
Стипендии за международни изследователи VINNMER Marie Curie
16 септември 2015
Call for making science education and careers attractive for young people – H2020-SEAC-2015-1
16 септември 2015
Call for proposal Early diagnosis of tuberculosis
15 септември 2015
Call for proposal Early diagnosis and treatment of viral hepatitis
15 септември 2015
Call for proposal:Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing availability of alcoholic beverages
15 септември 2015
Изпращайте номинации за 28 септември – Деня на правото да знам!
13 септември 2015
Конкурс на Европейската комисия за участие в младежки Екип Европа
6 септември 2015
Покана за отправяне на предложения Насоки — EACEA 03/2015. Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации
1 септември 2015
Call for Proposal EU Aid Volunteers initiative Technical Assistance for sending organisation Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations
1 септември 2015
Възможности за финансиране от TELUS International Europe
1 септември 2015
Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ
1 септември 2015
Call For Proposal EU Aid Volunteers initiative Technical Assistance for sending organisation Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations
1 септември 2015
Urgent Action Fund набира проекти
1 септември 2015
Еразъм за млади предприемачи
1 септември 2015
BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”
31 август 2015
Мексикански държавни стипендии
31 август 2015
EUROWEB+ European Research and Educational Collaboration with Western Balkans
24 август 2015
Покана за предложения към европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15 – ReferNet
21 август 2015
Грантове за изследване на насилието и агресията
16 август 2015
Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016 г.
5 август 2015
Център „Амалипе“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016 г.
5 август 2015
Награди за иновации в правосъдието 2015 на HiiL
1 август 2015
2015 EESC Награда на гражданското общество
31 юли 2015
Национален конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране
31 юли 2015
Награда на ЕИСК за гражданското общество за 2015 г.: „Борба срещу бедността“
31 юли 2015
Стипендия за магистърската програма на Saatchi&Saatchi
26 юли 2015
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата