Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 242, 25 юни-10 юли 2015 г.
Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата представи позиция за разрушаването на ромските къщи в с. Гърмен
9 юли 2015
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Национална мрежа за децата участва в конференция на тема „Система за дете-центриран мониторинг”
Национална мрежа за децата участва в конференция на тема „Система за дете-центриран мониторинг”
9 юли 2015
Национална мрежа за децата направи препоръки по втория проект на Стратегия за правата на детето 2016-2021 на Съвета на Европа
Национална мрежа за децата направи препоръки по втория проект на Стратегия за правата на детето 2016-2021 на Съвета на Европа
9 юли 2015
Национална мрежа за децата представи становището си за непридружените деца-бежанци пред професионалисти на заключителен семинар на ФИЦЕ-България
Национална мрежа за децата представи становището си за непридружените деца-бежанци пред професионалисти на заключителен семинар на ФИЦЕ-България
1 юли 2015
Национална мрежа за децата се включи в заседание на Комисията по здравеопазване
Национална мрежа за децата се включи в заседание на Комисията по здравеопазване
26 юни 2015
Национална мрежа за децата участва в дискусия за гражданското образование
Национална мрежа за децата участва в дискусия за гражданското образование
26 юни 2015
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Сдружение „Усмивка“ стартира програма за обучение
Сдружение „Усмивка“ стартира програма за обучение
9 юли 2015
Тръст за социална алтернатива дава стипендии на ромски младежи за обучение по английски език
Тръст за социална алтернатива дава стипендии на ромски младежи за обучение по английски език
7 юли 2015
Сдружение SOS Детски селища търси външен експерт-обучител
Сдружение SOS Детски селища търси външен експерт-обучител
7 юли 2015
Започва подбор на участници в програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми
Започва подбор на участници в програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми
3 юли 2015
Лекциите от форум “Академия за родители” вече и онлайн
Лекциите от форум “Академия за родители” вече и онлайн
29 юни 2015
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Ще се променят ли правилата за неправителствените организации
Ще се променят ли правилата за неправителствените организации
8 юли 2015
Всяка четвърта българка е подлагана на тормоз у дома
Всяка четвърта българка е подлагана на тормоз у дома
7 юли 2015
Близо 18 000 напуснали училище през миналата година
Близо 18 000 напуснали училище през миналата година
6 юли 2015
Ще си сътрудничим с Украйна в образованието
Ще си сътрудничим с Украйна в образованието
6 юли 2015
Делата с участие на деца да се разглеждат с приоритет, предлага Правосъдното министерство
Делата с участие на деца да се разглеждат с приоритет, предлага Правосъдното министерство
6 юли 2015
УНИЦЕФ: Децата на Сирия плащат висока цена за провала на света да прекрати конфликта
УНИЦЕФ: Децата на Сирия плащат висока цена за провала на света да прекрати конфликта
6 юли 2015
ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА В ЕВРОПА
Комитетът Ланзароте предлага криминализиране на сексуални онлайн контакти с дете
Комитетът Ланзароте предлага криминализиране на сексуални онлайн контакти с дете
2 юли 2015
Национална мрежа за децата отправи препоръки към Координационния механизъм за гарантиране правата на непридружените деца-чужденци
Национална мрежа за децата отправи препоръки към Координационния механизъм за гарантиране правата на непридружените деца-чужденци
1 юли 2015
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
UNESCO-Hamdan Prize
31 октомври 2015
Фондация „Помощ за благотворителността в България“ (ФПББ) обявява прием на кандидати за стипендиантската програма „Готови за успех“ за учебната 2015-2016 година
6 октомври 2015
Google Impact Challenge 2015
30 септември 2015
Стипендии за международни изследователи VINNMER Marie Curie
16 септември 2015
Call for making science education and careers attractive for young people – H2020-SEAC-2015-1
16 септември 2015
Call for proposal Early diagnosis of tuberculosis
15 септември 2015
Call for proposal Early diagnosis and treatment of viral hepatitis
15 септември 2015
Call for proposal:Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing availability of alcoholic beverages
15 септември 2015
Изпращайте номинации за 28 септември – Деня на правото да знам!
13 септември 2015
Покана за отправяне на предложения Насоки — EACEA 03/2015. Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации
1 септември 2015
Call for Proposal EU Aid Volunteers initiative Technical Assistance for sending organisation Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations
1 септември 2015
Възможности за финансиране от TELUS International Europe
1 септември 2015
Call For Proposal EU Aid Volunteers initiative Technical Assistance for sending organisation Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations
1 септември 2015
Urgent Action Fund набира проекти
1 септември 2015
Еразъм за млади предприемачи
1 септември 2015
BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”
31 август 2015
Мексикански държавни стипендии
31 август 2015
EUROWEB+ European Research and Educational Collaboration with Western Balkans
24 август 2015
Покана за предложения към европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15 – ReferNet
21 август 2015
Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016 г.
5 август 2015
Център „Амалипе“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016 г.
5 август 2015
Награди за иновации в правосъдието 2015 на HiiL
1 август 2015
2015 EESC Награда на гражданското общество
31 юли 2015
Национален конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране
31 юли 2015
Награда на ЕИСК за гражданското общество за 2015 г.: „Борба срещу бедността“
31 юли 2015
Стипендия за магистърската програма на Saatchi&Saatchi
26 юли 2015
Номинации за 2015 Human Rights Tulip
15 юли 2015
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата